Zavření škol šíření epidemie nebrání – studie došla k jasným závěrům

2021-06-23 | Odhalení, Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Na základě výsledků testování dětí navštěvujících předurčené školy, inicioval Středočeský kraj vznik rozsáhlé detailní studie vývoje nákazy virem SARS-CoV-2 u předškolních a školních dětí. Výsledky svědčí o tom, že uzavření škol má na šíření viru v populaci zanedbatelný vliv. Proč jsou tedy naše děti i nadále omezovány?

Z výzkumů vyplývá, že školy jsou pro děti bezpečným prostředím a současná vládní opatření jsou pro žáky spíše rizikem, a to nejen z hlediska šíření viru. Uzavření škol může mít navíc i negativní vliv na celkový psychický a zdravotní stav dětí.

Plošná opatření se škodlivým dopadem

„Infekce SARS-Cov2 má v jednotlivých věkových a zdravotních skupinách obyvatel zásadně odlišný průběh, následky a intenzitu dalšího šíření. V protikladu k této skutečnosti jsou dlouhodobě uplatňována plošná epidemická opatření, jejichž efekt je pro méně rizikové populace sporný až škodlivý,“ shrnuje molekulární biolog Michal Pohludka, vedoucí výzkumného týmu, a doplňuje: „Tyto odlišnosti a negativní efekt epidemiologických opatření jsou nejvíce patrné u dětí, jež jsou skupinou, která je protiepidemickými opatřeními postižena nejvíce.“

Pilotní testování dětí

V únoru 2021 se konalo ve Středočeském kraji první pilotní testování dětí v tehdy ještě otevřených školách, v prvních a druhých třídách. Testovalo se několika typy antigenních i PCR testů. Ve stejnou dobu byly otestovány i děti ve školách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Poté, co stát uzavřel školy, otevřely se ve všech krajích předurčené školy, které se starají pro děti ve věku 2 – 11 let, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví, sociální oblasti, IZS a dalších profesích stanovených vládou. Středočeský kraj se rozhodl tyto děti testovat právě cucacími testy PCR od české univerzitní společnosti GeneSpector, které byly podle pilotního testování vyhodnoceny jako nejpřesnější a rovněž nejvhodnější pro děti a učitele.

„O testování dětí ve školách se dlouho mluvilo, ale nikdo nepřistoupil k ověření vhodnosti typů testů,“ říká Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje (STAN), a dodává: „Z první pokusné vlny nám jako nejvhodnější vyšly PCR testy, jimiž jsme z preventivních důvodů nechali otestovat děti v předurčených školách. A výsledky byly natolik zajímavé, že jsme se se společností GeneSpector dohodli na zpracování širší studie.“

První skupina 762 dětí byla otestována 11. března 2021, dalších 1006 dětí bylo testováno 22. března 2021. Na testování navazovalo dotazníkové šetření mezi rodiči a analýza dat více než půl milionu PCR testů, provedených v laboratořích SPADIA na území celé republiky v období 30. 3. 2020 až 13. 3. 2021. Testy byly indikované, pozitivita výsledků byla tedy logicky vyšší než při preventivním testování.

Na studii se podíleli odborníci

Na studii se podílela celá řada odborníků, jako například Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. nebo RNDr. Hana Hartmanová, Ph.D., oponovali ji Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSC., RNDr. Karel Drbal, Ph.D., Doc. PaeDr. RNDr. Stanislav Katina, PhD. nebo Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Středočeský kraj nemá na výsledcích studie žádné politické ambice, stejně tak jako její autoři nemají žádné ambice obchodní. Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková studii odprezentovala na setkání hejtmanů se členy vlády, a v plné verzi ji poskytla ministrovi zdravotnictví Blatnému, ministrovi školství Plagovi a premiérovi ČR Babišovi pro další použití. Celý výzkumný tým je připraven kdykoliv poskytnout vládě ČR další odbornou součinnost vedoucí ke stanovení relevantních podmínek pro návrat dětí do škol.

Výsledek výzkumu: Školy jsou bezpečné

Výsledky studie jsou jednoznačné. Současná opatření vůči školám nemají žádný vliv na zabránění šíření viru v populaci. Zplošťování křivky restrikcemi je odůvodnitelné v rizikové populaci, avšak v dětské populaci se spíše potýkáme s negativními dopady na zdraví a výchovu dětí po dobu 2 po sobě jdoucích školních let a následky jsou dalekosáhlé.

Výzkum prokázal, že uzavření škol nezpomalilo šíření viru SARS-CoV-2 v populaci, ale právě naopak při jejich uzavření došlo k nárůstu prevalence infekce v dětské populaci. Děti tak jsou paradoxně vystaveny vyššímu riziku nákazy v domácím prostředí, kdy byly v blízkém každodenním kontaktu s nakaženými členy domácnosti. Škola představuje bezpečné prostředí nabízející řád a hygienická opatření.

Doporučení ze studie

Ze studie vyplývá jednoznačné doporučení opětovně otevřít školní zařízení a zpřístupnit systémové vzdělávání. Jako kritické v úspěšnosti vnímáme přenesení zodpovědnosti za symptomatické dětské pacienty do rukou rodičů, ředitelů škol a učitelů. Pokud děti prokazují nejčastější příznaky nákazy SARS-CoV-2, kterými je nejčastěji rýma, méně často bolest hlavy, teplota, kašel, bolesti kloubů a ojediněle zvracení a vyrážka, děti nejsou vpuštěny do kolektivu a zůstávají v domácí péči.

Pro vyloučení asymptomatických infikovaných dětí (jejichž procento se ovšem blíží nule), je vhodné zvolit neinvazivní metodu PCR testování, která je schopna odhalit nízkou virovou nálož, která se obecně vyskytuje u dětí. Přítomnost nízké koncentrace viru v dětském organismu u asymptomatických jedinců snižuje účinnost antigenního testování v dětské populaci, kdy testování může vykazovat vysoké procento falešně negativních výsledků. Pro screening dětské populace by tak bylo nutné využívat dražší antigenní testy v pravidelných intervalech, které se však nyní do ČR hromadně nenakupují. Pro testování ve školách jsou mnohem vhodnější metoda PCR, která má mnohem vyšší citlivost detekce viru v dětském organismu a zachytí tak bezpečně bezpříznakové infikované děti. Zároveň dovoluje nižší frekvenci testování, cena se dá dále zlevnit tzv. “poolováním”, protože prevalence u školních dětí je velmi nízká a poolování je možné. Velmi významnou roli při snížení ceny za testování mohou hrát elektronicky vyplněné dotazníky a vyloučení části dětí z testování, protože není nutné jej provádět.

Obavy nejsou opodstatněné

Obava z rychlejšího šíření viru po znovuotevření škol není opodstatněná. Studie vychází rovněž ze zkušeností z okolních států a dalších výzkumných studií, které ukazují na dočasné zhoršení šíření viru pouze v řádu jednotek procent. Studie jednoznačně ukazuje na výrazně nižší počet jednotek viru v dětském organismu ve srovnání s množstvím viru u dospělého jedince. Nakažlivost dětí je tak o desítky procent nižší v kontaktu s ostatními jedinci než v případě nakaženého dospělého jedince. Přenos viru je tedy značně pomalejší, pokud k němu vůbec dojde.

Více informací naleznete v připojené kompletní studii – ke stažení v PDF na genespector.com

Zdroj: kr-stredocesky.cz, 2021-03-30

Kontaktní informace

Mgr. Petra Pecková
Hejtmanka Středočeského kraje
e-mail: hejtmanka@kr-s.cz
603 232 524

Ing. Michal Pohludka, Ph.D. MBA LL.M.
Výkonný ředitel
GeneSpector s.r.o.
e-mail: michal.pohludka@genespector.com
602 659 211

Jaké řešení má VOLNÝ BLOK?
 • VOLNÝ BLOK bude prosazovat listinu základních práv a svobod.
 • VOLNÝ BLOK odstraní nesmyslné nařízení ohledně roušek a respirátorů.
 • VOLNÝ BLOK nebude testovat bezpříznakové zdravé dospělé a děti.
 • VOLNÝ BLOK nebude zavírat školy a školy.
 • VOLNÝ BLOK přizve k řešení situace ty nejlepší odborníky.

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok