Zákon umožňující odebírání dětí bez soudního rozhodnutí je nutné okamžitě zastavit!

2021-08-30 | Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Do senátu putuje novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 6. 8. 2021 schválili poslanci vládních stran v Poslanecké sněmovně. Senát se jí bude zabývat v průběhu září 2021. Tato novela zákona legalizuje praktiky známé norské sociální organizace Barnevernet, které bude moci používat v České republice OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Novela zákona jde jednoznačně proti zájmu dětí i proti zájmu rodin.

Na tuto novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí upozornila sociální pracovnice a sociální pedagožka Mgr. Blanka Vildová. Jak uvádí nejen na svém facebookovém profilu, ale zejména potom v dopise adresovaném Senátu ČR, tento zákon otevírá dveře Barnevernetu v České republice, jednoznačně jde proti zájmu dětí i proti zájmu rodin, znevýhodňuje dlouhodobé pěstounství, které pro dítě představuje trvalé zázemí po celou dobu, kdy nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, znevýhodnění nezprostředkované pěstounské péče znamená snížení šancí, že si dítě vezme do dlouhodobé pěstounské péče někdo z jeho blízkého okolí a je v rozporu s článkem 9 Úmluvy o právech dítěte a článkem 32 Listiny základních práv a svobod.

Je zajímavé, že ani pracovníci OSPOD, kteří nesou za ochranu dětí nebyli k odborné diskusi k poslaneckým návrhům vůbec přizváni. Zmíněná novela zákona nechrání děti, zato ale chrání ty neziskové organizace, které si vlastní existenci vybudovaly na doprovázení pěstounů.

Novela zákona dává v §27, ods. 10 sociálním pracovníkům OSPOD pravomoc předávat děti bez řádné péče z rodin přímo PŘECHODNÝM pěstounům, a to BEZ ROZHODNUTÍ SOUDU. To je naprosto v rozporu s článkem 9 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého se nesmí oddělit dítě od rodičů bez rozhodnutí soudu.

Jak dále uvádí Mgr. Blanka Vildová, odebrat dítě v krizové situaci rodičům a odvézt ho například na druhý konec republiky přechodným pěstounům je proti zájmům dítěte a je v rozporu s čl. 32 Listiny základních práv a svobod, který deklaruje, že ochrana rodiny a rodičovství je pod ochranou zákona.

Novela zákona stanovuje, že děti ve věku do tří let nesmějí být umisťovány do ústavní péče. Přitom u evidovaných přechodných pěstounů je zcela evidentní, že jsou ochotni přijmout jen ty děti, které splňují jejich kritéria. Bohužel novela zákona vůbec neobsahuje příkaz, že každý přechodný pěstoun je povinnen přijmout jakékoliv dítě v jakoukoliv dobu, čímž dochází k nadužívání institutu přechodné pěstounské péče.

A konečně novela zákona zvýhodňuje doprovázení pěstounských rodin s jedním svěřeným dítětem, protože garantovaný státní příspěvek „doprovázejícím neziskovým organizacím“ ve výši 54 000 Kč ročně se vyplácí bez ohledu na počet dětí v pěstounské rodině. Toto navýšení bylo navíc provedeno BEZ PŘEDCHOZÍ REVIZE vynakládání takto získaných finančních prostředků na potřeby pěstounů.

Z této novely zákona jasně vyplývá, že je zde upřednostněn ekonomický zájem účelově vzniklých „doprovázejících neziskových organizací“ nad zájmy dítěte a že se budou moci děti odebírat bez rozhodnutí soudu! Dětem nepomůže, naopak mnoha z nich může ublížit.

Tato novela zákona je naprosto nepřijatelná a je více než důležité, aby ji Senát ČR jako celek zamítl.

Zdroj: tradicni-rodina.cz, 2021-08-26

VOLNÝ blok je zcela zásadně proti této novele zákona.

Jaké řešení má VOLNÝ blok?
 • VOLNÝ blok – Co nikdy nebudeme dělat a naše první kroky po volbách
 • Odmítáme populistický genderismus: Základním pilířem je rodina, kterou tvoří muž a žena.
 • Pomoc rodinám: Zajistíme rodinám pomoc od státu formou odpisu hypoték na bydlení a leasingu na automobil. U prvního dítěte bude odpis 5 %, u druhého dítěte bude odpis dalších 15 %, u třetího bude odpis dalších 30 %. Toto je nezneužitelný systém státní podpory, na který automaticky dosáhnou pouze lidé, kteří poctivě pracují.
 • Matky: Chceme zvýšit příspěvky pro ženy na mateřské, chceme zvýšit rodičovský příspěvek. Chceme, aby ženy-matky nebyly diskriminovány při hledání práce. Chceme větší finanční podporu pro matky a samoživitelky, aby nemusely vedle své mateřské ještě pracovat.
 • Dítě má právo být se svým rodičem: Odepírání styku s jedním z rodičů bude týráním dítěte a trestným činem.
 • Příživníci: Nastavíme procesy, aby sociální systém nemohli zneužívat různí příživníci na úkor ostatních spoluobčanů.
 • Ochráníme děti a mládež před genetickými experimenty a mrzačením.
 • Zajistíme jim přístup ke vzdělání ve školských zařízeních bez podmínek (zakrývání dýchacích cest, testování, očkování) a bez jakékoliv diskriminace a ponižování.
 • Vytvoříme podmínky pro vyžití dětí a mládeže ve volnočasových aktivitách bez ohledu na sociální postavení.
 • Prosadíme pro děti a mládež řádnou lékařskou péči se zaměřením na prevenci, posilování imunitního systému, zdravé stravování, zvyšování celkové fyzické a psychické odolnosti.
 • Budeme podporovat pěstování morálních vlastností našich dětí a mládeže, jejich vztah k tradiční rodině, úctu k rodičům a prarodičům, kultuře, dějinám a vlastenectví.
 • Mezi hodnoty lidství budeme navracet úctu dětí a mládeže ke starým a nemocným lidem, pomáhání těm, kteří to potřebují, hrdost na zemi, ve které žijí.

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku