VÝZVA

Volný blok vyzývá premiéra Babiše k omluvě

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Mgr. Luděk Růžička
Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, IČ: 71463488, číslo registrace: 11332
Tel. 777 918 091, e-mail: ak.ruzicka@volny.cz

Úřad vlády České republiky
Strakova akademie
Nábřeží Edvarda Beneše 128/4
118 00 Praha

V Praze dne 9.8.2021

VOLNÝ blok

sídlo: U Průhonu 1201/23
170 00 Praha

předseda: Mgr. Jana Volfová

zastoupený: Mgr. Luděk Růžička, advokát
AK Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1

Vážený pane předsedo vlády,

tímto Vám oznamuji, že jsem převzal právní zastoupení politické strany VOLNÝ blok, sídlo U průhonu 1201/1, 170 00 Praha, přičemž plná moc je uložena v mém advokátním spise.

Na předvolebním mítinku ANO v Průhonicích dne 7. 8. 2021 jste byl napaden Vašimi odpůrci a zasažen vajíčkem do hlavy.

Následně jste se pro deník BLESK.CZ vyjádřil slovy cituji: „ Byl tady Blok Volný a trefil mě vajíčkem do hlavy". Dále jste uvedl: „Údajně Blok volný, odpůrci očkování, mě trefili vajíčkem do hlavy, 12 letou holku trefili taky. Jednu paní nafackovali za to, že čekala na podpis knížky."

Vzhledem k tomu, že z Vaší strany se jednalo o vědomou lež, což jste si ostatně uvědomil i Vy sám, když v následných vyjádřeních jste od označení agresorů ve spojitosti s VOLNÝM blokem upustil. VOLNÝ blok vždy důsledně odmítal a odmítá jakékoliv projevy násilí a nebyl ani iniciátorem ani účastníkem protestů v Průhonicích.

Svými výroky pro deník BLESK.CZ, která převzala i další média, např. Prima news a Sputník, jste poškodil dobré jméno politické strany VOLNÝ blok a není podstatné, zda jste tak učinil vědomě či v bezprostředním rozrušení, po ataku Vaší osoby.

Proto Vás v této souvislosti, v zastoupení politické strany VOLNÝ blok, vyzývám, abyste prostřednictvím BLESK.CZ věc uvedl na pravou míru a to nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od doručení této výzvy. Pokud tak neučiníte, budeme nuceni se obrátit na příslušný soud, což není v zájmu udržení posledních zbytků politické kultury v České republice. Očekáváme tedy, že Vy korektním postupem svou unáhlenost výše popsaným postupem napravíte.

S pozdravem

VOLNÝ blok

právně zast. Mgr. Luděk Růžička

V Praze dne 9.8.2021

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku