OZNÁMENÍ

Trestní oznámení kvůli podezření z diskriminace Ilony Csákové

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestního činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod dle § 356 trestního zákoníku.

ŽÁDNÝ ÚŘEDNÍK NESMÍ ZASAHOVAT DO POLITICKÉHO BOJE A PORUŠOVAT ÚSTAVU ČR!

Okresní státní zastupitelství v Hodoníně
Velkomoravská 11
695 11
Hodonín

V Praze dne 20. července 2021

Oznamovatel:

Mgr. Jana Volfová,
předsedkyně politické strany Volný Blok,
nar. 2.11.1957
Trvalé bydliště: Praha 7, U Průhonu 23
Korespondenční adresa: Praha 7, U Průhonu 23

Oznamované osoby:

Mgr. Ladislav Pavluš,
ředitel Městského kulturního střediska Kyjov

Přílohy:

facebook.com/MestskeKulturniStrediskoKyjov
ticketportal.cz - Odkaz je neplatný, protože ticketportal.cz příslušnou stránku smazal.
super.cz

Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestního činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod dle § 356 trestního zákoníku.

I.
Stručný popis skutkových okolností

Dne 25. června 2021 oznámilo Městské kulturní středisko Kyjov (dále MKS Kyjov) na svém facebookovém účtu uspořádání „benefičního koncertu na pomoc obětem zasaženým ničivým tornádem“ s datem konání 27 července 2021.

Na tuto akci jsou nabízeny vstupenky prostřednictvím portálu Ticketportal.cz2, v programu bylo anoncováno také vystoupení zpěvačky Ilony Csákové, která svou účast uvedla také na svých osobních webových stránkách (viz Příloha).

Dne 20. 7. 2021 vyšla na serveru super.cz zpráva „Zrušili mě! Ilonu Csákovou vyškrtli z koncertu na pomoc tornádem zasažené Moravě“.3 Ilona Csáková přitom dne 16. července 2021 oznámila svou kandidaturu ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021 za politickou stranu Volný blok.

Podle výše citovaného článku MKS Kyjov uvedlo „Děkujeme paní Iloně Csákové za ochotu vystoupit na akci Benefiční koncert na podporu obětí ničivého tornáda. Bohužel z důvodu oznámené kandidatury paní Ilony Csákové do parlamentních voleb se její vystoupení na této apolitické akci nemůže uskutečnit.“

Ředitel MKS Kyjov Ladislav Pavluš dále podle citovaného článku řekl: „Je to apolitická akce, s paní Csákovou nemáme jeden jediný problém, ale protože před několika dny oznámila kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Jihomoravský kraj, tak jsme si řekli, že bohužel budeme muset její nabídku odmítnout, protože to děláme opravdu jako apolitickou akci. Kdyby to bylo kvůli jejím názorům, tak ji na koncert ani nezveme, to je logické. Každý může mít názor, jaký chce, opravdu to není nic osobního, ale když zveřejnila kandidaturu, tak to bereme jako politiku.“

Konečně pak by podle citovaného článku bylo vystoupení zrušeno kterémukoliv umělci, který by se angažoval.

II.
Podezření ze spáchání trestného činu

Podle Listiny základních práv a svobod Hlava II čl. 21 odst. 4 „Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.“

Dále pak podle čl. 3 Hlava I odst. 1 „základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení”.

Podle čl. 3 Hlava I odst. 3 „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“

Výkon pasivního volebního práva tak patří mezi základní práva a svobody podle ústavního pořádku České republiky a nikomu v něm proto nesmí být zamezováno.

Ve výše uvedeném jednání ředitele MKS Kyjov - Ladislava Pavluše - proto lze spatřovat dle názoru oznamovatele naplnění skutkové podstaty trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod dle § 356 trestního zákoníku.

III.
Závěr

Oznamovatel tímto svým podáním vylíčil všechny jemu známé podstatné skutečnosti, které zakládají důvodnou obavu, že se oznamovaná osoba dopustila spáchání trestního činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod dle § 356 trestního zákoníku.

V napadeném jednání pak eventuálně při bližší znalosti věci může být spatřováno naplnění skutkové podstaty i jiného trestného činu, či trestných činů, a to i dalšími osobami v tomto trestním oznámení neuvedenými.

Oznamovatel v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu žádá orgány činné v trestním řízení, aby byl v zákonné lhůtě vyrozuměn o učiněných opatřeních.

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku