DOPIS RODIČŮM

Pravdivý dopis odvážným rodičům, kteří milují své děti

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Vážení rodiče,

se startem školního roku dostáváme stovky mailů, dopisů, stížností, povzdechů a proseb o radu, jak si počínat, když nechcete, aby děti byly od prvního září testovány, očkovány nebo trávily celý den v rouškách. Obáváte, že budou odděleny od ostatních, vysmívány a šikanovány.

Píšete nám, a my to víme, že se svou osobní občanskou statečností, která pramení z Vaší rodičovské lásky a odpovědnosti, dostáváte do konfliktu se školou, do konfliktu s řediteli a učiteli, kteří rozhodují o osudech Vašich dětí. Píšete, že vám hrozí ztráta zaměstnání, že se dostáváte do konfliktu s těmi, kdo se nechávají očkovat, kdo sklonili hlavy, kdo se opět vrátili k tradici „držet hubu a krok“, ke dvojí morálce, kdy se jinak mluví doma za zavřenými dveřmi a jinak na veřejnosti. Píšete, že nefungují rady právníků, na které jste se spoléhali. Že jejich návodné dopisy, které Vám měly pomoci chránit vaše dítě, ředitelé házejí do koše, že vás ustrašeně anebo arogantně odkazují na správní úřady, že vám vyhrožují anebo, což je nejhorší, že s vámi vůbec nekomunikují.

Píšete nám, jakou zažíváte bezmoc, a píšete s prosbou o radu ve víře, že někdo přece musí vědět, co se dá dělat.

V jednom dopise například prosí tatínek a maminka malého žáčka o radu, jak postupovat, když pan ředitel bude plně dodržovat manuál ministerstva školství. Rodiče říkají, že jim nepomohlo ani zaslání jednoho ze vzorových dopisů, který nezištně připravují někteří přední čeští právníci. Pan ředitel na takový opis reagoval slovy, že se jedná jen o jejich názor, který ho nezajímá, protože on bude postupovat plně podle manuálu ministerstva. Rodiče dále píší, že jakýkoli spor s vedením školy si nemohou dovolit, protože maminka žáka by mohla přijít, v podmínkách provázaných vztahů jejich obce, o práci, a tím i o příjem. Svůj dopis končí povzdechem, že jsou jediní z celé školy, kdo takto za své děti bojují, že všichni ostatní rodiče jsou s testováním a dušením rouškou svých dětí asi spokojeni a zřejmě jim to nevadí, nebo nechtějí jít do boje s touto covidovou mafií a chtějí mít svůj klid.

Další dopis napsal sám sedmnáctiletý žák střední školy. Píše, že se snažil učitelům a spolužákům vysvětlit, že rouška není správné řešení, poukazoval na nálezy a rozhodnutí soudů, ale dočkal se pouze šikany. Zástupce ředitele jeho mamince řekl, ať jej neposílá do školy – do školy, kterou jak píše, si vysnil a kterou chce dostudovat. Žák sám proto napsal dopis jak ministerstvu školství, tak voleným zástupcům. A reakce jednoho z vedoucích zaměstnanců ministerstva? Posuďte sami:

„Přístup „vy si klidně umřete, jen když se já nebudu muset omezovat“ je značně sobecký a ve své podstatě necivilizovaný, protože základem civilizace je i starost o slabší a zranitelné. Každé právo s sebou nese i povinnost a zodpovědnost. Můj osobní názor je, že pokud někdo chce využít práva nebýt očkován, měl by potom nést i následky tohoto rozhodnutí a v případě onemocnění COVID-19 by se svým stavem neměl obtěžovat lékaře a ponechán svému osudu chorobu buď zvládnout, nebo ne.“

Vážení rodiče,

všimněte si, jak skoro všichni kapitulovali. Jak kapitulovali mnozí lékaři, jak kapitulovali ředitelé škol, jak byli nuceni kapitulovat učitelé, rodiče, a jak kapitulovali mnozí politici. Vy jste ale nekapitulovali. A nejste sami. My neuhneme.

Samozřejmě vám teď můžeme začít co možná nejpoctivěji říkat, jak můžete v individuálních případech vašich dětí postupovat. Můžeme vám poradit, jak si se školou domluvit individuální plán pro své děti, můžeme vás odkázat na vznikající komunitní školy. Můžeme vám poradit, jak předložit soudu žádost o předběžné opatření, které škole nedovolí vaše dítě testovat nebo segregovat. Naši právníci mohou najít kličku, která ze systému osvobodí právě vaše dítě. Můžeme společně připravit tablo ředitelů, kteří slepě plní příkazy a vůbec je nezajímá osud dětí, seznamy hanby těch, kdo se stejně jako mnozí v totalitě, tupě odvolávají na to, že oni za nic nemohou, protože jen plní příkazy shora.

To všechno můžeme udělat. Ale nic z toho není skutečné řešení. Nezměníme tak totiž systém, jehož plodům Vy a Vaše děti čelíte. Bude to řešit jen některé drobné důsledky systému. Jediným skutečným řešením je změna politické situace v naší zemi. To ale neudělají právníci, to neudělají ani zbabělí politici, to neuděláme dokonce ani my sami, i když bychom chtěli. To můžete udělat jenom Vy. Ve volbách do Poslanecké sněmovny. Uděláte to tím, že budete volit ty, kdo dokázali, že se nesehnou, kdo prokázali, že umí jít proti systému, že se nenechají koupit ani zastrašit, kdo jsou ochotni jít měnit systém, protože jsou stejně jako vy ze systému zoufalí. Ke změně systému nestačí ani dva, ani dvacet poslanců, byť sebeodvážnějších. Ke změně systému je nutná ústavní většina. Totéž, co my dnes, řešili před lety Maďaři – a své řešení nalezli v silné podpoře pro Viktora Orbána.

Sami vidíte v posledních dnech, týdnech a měsících, koho nezajímají informace od právníků, od lékařů, od vědců, koho nezajímáte vy a koho nezajímají vaše děti, ale kdo jen chce mít svůj „klid na práci“ a své místo jisté. Kdo není ochotný kvůli správné věci riskovat místo, společenské postavení a příjem, ale kdo raději ohnul hřbet a postavil se po bok těch, kdo dnes jdou v semknutém šiku proti nám. Kdo se rozhodl držet hubu a krok, a kdo se nezdráhá šikanovat ty, kteří mlčet odmítají.

Pokud chceme něco změnit, pokud opravdu chceme, aby se naše děti nedusily v rouškách, aby nebyly segregované, abychom se mohli všichni svobodně nadechnout, nezbývá nám než promluvit u voleb. Jiná cesta, než politická v této situaci není. Kdyby byla, neměli bychom schránku plnou dopisů o tom, jak právníci a politici ignorují odborné posudky právníků a lékařů. Kdyby byla, nemuseli byste se bát svých sousedů a rodičů spolužáků. Kdyby byla, nemuseli byste se bát ozvat se se strachem, že přijdete o práci. Kdyby byla, neměly by zájmy velkého byznysu přednost před zájmy malých dětí.

Váženi rodiče,

i my poskytujeme návody na to, jak řešit individuální situaci vašich dětí. Děláme, co můžeme. Ale pokud nevyhrajete 8. a 9. října tyto volby, budou to i nadále jenom partyzánské boje proti špatnému systému. Proto je nutné, abyste je vyhráli. Jinak se boj, který dnes vedeme na školách, na pracovištích a na úřadech postupně rozšíří do všech oblastí našeho života. A takto už dál žít nechceme.

Pokud chcete, aby abyste opravdu byli slyšet, musíte spolu s námi vyhrát ve volbách. Jinak naše děti neochráníme.

VOLNÝ blok

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku