PETICE

Petice za odvolání Rady České televize a generálního ředitele ČT Petra Dvořáka

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

ČESKÁ TELEVIZE PATŘÍ OBČANŮM!

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním požadujeme odvolání Rady České televize a generálního ředitele České televize Petra Dvořáka z důvodu porušování zákona č. 483/1991 o České televizi. Touto peticí se obracíme na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky jako na orgán zastupitelské demokracie, do kompetence kterého tato problematika spadá.

Petice v PDF ke stažení

Petice za odvolání Rady ČT a generálního ředitele ČT Petra Dvořáka

Petiční výbor

  • Mgr. Lubomír Volný, poslanec PSP ČR (předseda)
  • Ing. Jana Bobošíková, ředitelka zpravodajství ČT (2000-2001), europoslankyně (2004-2009)
  • Ing. Hana Lipovská, Ph.D., členka Rady České televize, akademický pracovník

Kam a do kdy petiční archy zasílat

Podepsané petiční archy posílejte na adresu:

ISDe, z.ú. Za Zahradami 391/9, Dolní-Měcholupy 11101, Praha

Nejzazší termín pro doručení petice s podpisy na naši adresu je 20. říjen 2021.

Proč petice není v online podobě?

Vládní strany většinou naprosto ignorují petice v elektronické podobě. Proto používáme petice ve fyzické, tištěné podobě. Stoh fyzických podepsaných petičních archů totiž ignorovat nelze. Připojte svůj podpis. Jakoukoli pomocí pomáháte nám všem.

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku