výzva

Petice proti schválení novely zákona č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Na základě petičního zákona č.85/1990Sb. my, níže podepsaní, požadujeme neschválení výše uvedené novely v podobě, jak byla předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jde o zmocňovací zákon pro české státní a vládní orgány k zavedení permanentního stavu epidemiologické hrozby bez časového omezení. Jeho schválení by vedlo ke zcela nepochybné segregaci občanů na dvě jasně vymezené skupiny s různými právy se zapojit do běžného života. Vkládá do rukou režimu právo kontroly zdravotních záznamů každého občana při vstupu do veřejného či soukromého prostoru a pořizování elektronického záznamu. Petiční výbor: MUDr.Monika Waksmundská, Mgr.Lubomír Volný, Vladimír Mareš.

Podepsané petiční archy posílejte na adresu pověřené osoby:
Aleš Waksmundský, P.O.BOX 25, 463 34 Hrádek nad Nisou

Petice proti novele zákona 258/2000Sb [PDF]

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok