Vládní strany spustily obrovský podvod pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny!

2021-07-07 | Volby, Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Dne 7. 7. 2021 si vládní strany ve Sněmovně ve zkráceném řízení odsouhlasily zákon, jehož cílem je znemožnit kontrolu nad transparentním průběhem voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021.

Vládní strany si totiž ve zkráceném řízení odsouhlasily Sněmovní tisk 1242/0: Vl.n.z. o zvl. způsobech hlasování do Poslanecké sněmovny.

 • Ve volebních komisích mají být pouze lidé dosazení aktuální vládou a pouze lidé vakcinovaní.
 • Před volbami v říjnu 2021 si vláda vyrobí "masivní epidemii". Může k tomu použít například nadměrné nastavení cyklů u PCR testů, které budou vykazovat vysokou míru pozitivity na covid.
 • Tím si vláda vytvoří "odůvodnění" pro další mimořádná opatření, lockdown a další omezování svobod občanů.
 • Cílem je ukrást hlasy voličů Volného bloku.
 • Konečným cílem je zavést v ČR covid totalitu, kdy bez covid pasu nebudete moci navštívit ani své příbuzné.
 • Dalším cílem této vlády je vytvořit v ČR apartheid – rozdělit občany na ty, kteří mají experimentální vakcínu a kteří ji nemají.
 • Vakcinovaným je přitom zamlčována informace, že po první experimentální vakcíně pro ně vláda plánuje opakovanou, nikdy nekončící vakcinaci experimentálními látkami, kde dlouhodobé vedlejší účinky naprosto nejsou známy!

Jak hlasovali vámi volení poslanci?

111. schůze, 71. hlasování, 7. 7. 2021, 17:06 Vl.n.z.o zvl.způsobech hlasování do Poslanecké sněmovny

NÁVRH BYL PŘIJAT

 • Přítomno: 167 | Je třeba: 84
 • Ano: 158
 • Ne: 1
 • Nepřihlášen: 10
 • Omluven: 23
 • Zdržel se: 8

Podívejte se, jak hlasovali vámi volení poslanci.

 • Prakticky všichni podpořili zákon, který má znemožnit kontrolu nad transparentním průběhem voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021.
 • Prakticky všichni také hlasovali proti tomu, aby Lubomír Volný dostal možnost přednést pozměňovací návrh Volného bloku k tomuto ""Vládnímu návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování do Poslanecké sněmovny".
 • Prakticky všichni tedy hlasovali proti svobodným, demokratickým volbám v říjnu 2021!

Volný blok bude i přes to vše dělat maximum, aby volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 proběhly transparentním způsobem a bude i nadále prosazovat pozměňovací návrh Volného bloku.

Snímek s výsledky hlasování:

 • Tomáš Hanzel, předsedající Sněmovny, cíleně zabránil projednání pozměňovacího návrhu Volného bloku.
 • Lubomír Volný za Volný blok byl z jednání Sněmovny za svůj tichý protest proti své vůli násilně odveden.

Pozměňovacích návrhy Volného bloku k tisku 1242/0

Marian Bojko předložil za Volný blok pozměňovací návrhy k tisku 1242/0 dne 17. června 2021, tedy cca 20 dnů před projednáváním tisku 1242/0 ve Sněmovně.

Zásadní body z pozměňovacího návrhu Volného bloku k tisku 1242/0

 • Zástupce pro každou stranu: Každá politická strana má ve volební komisi svého zástupce.
 • Zástupce nesmí být z komise vykázán: Zapisovatel komise pro hlasování nemá právo vykázat zástupce politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj od výkonu volebního práva voliče ani mu omezovat vizuální kontrolu volební schránky, nebo zvláštní přenosné schránky.
 • Nepřetržitý on-line monitoring: Krajský úřad zajistí nepřetržité, veřejně dostupné on-line monitorování volebních schránek poté, kdy obdrží všechny volební schránky určené pro zvláštní způsob hlasování ve volebním kraji do úschovy a umožní zástupci politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj, fyzickou přítomnost v místě úschovy volebních schránek pod dohledem policie a umožní monitorování vlastním zařízením umožňujícím on-line přenos.
 • Místnost se schránkami musí být on-line: Místnost ve které budou z rozhodnutí Krajského úřadu uschovány všechny volební schránky určené pro zvláštní způsob hlasování musí umožňovat internetové připojení prostřednictvím datových služeb mobilních operátorů.
 • Zakazuje vyžadování vakcinace pro účast voličů: Zakazuje se vyžadování vakcinace proti Covidu 19 pro účast voličů v jejich příslušných volebních okrscích v parlamentních volbách a referendech v roce 2021 a nebo v jimi zvolených okrscích, v případě, že jsou držiteli voličského průkazu v parlamentních volbách v roce 2021.
 • Zakazuje vyžadování vakcinace pro ve volebních a sčítacích komisích: (18) Zakazuje se vyžadování vakcinace proti Covidu 19 pro účast ve volebních a sčítacích komisích ve volbách v roce 2021 po zástupcích politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj, kteří budou nominování do volebních a sčítacích komisí.
  Zakazuje vyžadování jakýchkoliv jiných dokumentů o zdravotním stavu k účasti voličů: Zakazuje se vyžadování jakýchkoliv jiných dokumentů o zdravotním stavu k účasti voličů v jejich příslušných volebních okrscích v parlamentních volbách a referendech v roce 2021 a nebo v jimi zvolených okrscích, v případě, že jsou držiteli voličského průkazu v parlamentních volbách v roce 2021, než čestného prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Není povinností čestné prohlášení o bezinfekčnosti: Není povinností předsedy volebních a sčítacích komisí vyžadovat po po zástupcích politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj, kteří budou nominování do volebních a sčítacích komisí, čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok