Vláda už začala falšovat říjnové volby! Poslanecká sněmovna schválila nebezpečnou novelu zákona!

2021-07-09 | Volby, Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Poslanecká sněmovna s jednomyslnou podporou všech stran schválila nebezpečnou novelu volebního zákona, která kopíruje neprůhledný volební mechanismus z podzimních voleb amerického prezidenta v USA! Pokud v ČR nastane nouzový stav, stovky tisíc volebních lístků budou na krajích sčítat speciální 3-členné komise a obsah putovních uren a jejich transport nebude pod žádným dozorem!

Ve sněmovně proti této šílené novele hlasoval jen Marian Bojko za Volný blok, protože Lubomíra Volného (Volný blok) odvlekla policie přímo ze sálu! Příklad z USA varuje, že tímto způsobem hlasování se otevírá prostor pro manipulaci výsledků voleb bez jakéhokoliv dozoru!

Lubomír Volný byl ze Sněmovny odvlečen za svůj tichý protest

Ve středu 7. července 2021 došlo v poslanecké sněmovně českého parlamentu k hlasování a hladkému schválení vládního návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování do Poslanecké sněmovny na základě sněmovního tisku 1242/0 a jediným poslancem, který hlasoval v celé sněmovně proti návrhu novely, byl Marian Bojko z Volného bloku.

Lubomír Volný se za Volný blok hlasování nezúčastnil, protože několik desítek minut předtím byl policií vyvlečen z poslanecké sněmovny na příkaz předsedajícího Radka Vondráčka (Hnutí ANO), protože Lubomír Volný prý blokoval jednání tím, že u řečnického pultu mlčel a nic neříkal.

Tichý protest ve stylu Mahátma Gándhího nebyl nijak oceněn, ani respektován, přivolaná policie Lubomíra Volného odvlekla ze sněmovny, čímž došlo k porušení ústavního principu nedotknutelnosti voleného zastupitele při výkonu jeho zastupitelské funkce. Hlasování o novele zákona bylo totiž klíčově a stěžejně důležité pro Hnutí ANO a ČSSD. A do určité míry i pro KSČM, ale dopady a důsledky schválené novely vám možná ještě nedochází a z českého mainstreamu se nedozvíte, proč okolo zmíněné novely je ze strany vlastenců takový poplach a zděšení.

Snímek: Lubomír Volný, tichý protest ve Sněmovně 7. 7. 2021

Jak mohou být volby 2021 snadno zfalšovány?

Scénář může vypadat následovně:

 • Vláda v září nechá vyhlásit, že se zhoršila epidemiologická situace a bude vyhlášen nouzový nebo krizový stav a znovu vypukne lockdown.
 • Tím dojde k aktivaci volebních putovních komisí, které začnou kroužit po okresech a jakoby sbírat volební hlasy od lidí v karanténách.
 • Vozy nebudou pod sledováním, nebudou pod dohledem, žádné online kamery nebudou sledovat urnu, nikdo nebude moci kontrolovat, kdo v autě a po cestě do uren přisypává lístky.
 • Auta se potom sjedou do krajských sčítacích center, kde je převezmou sčítací 3-členné komise, a ani ty nebudou pod dozorem online kamer, ani pod dozorem zástupců volebních stran.
 • Tím se otevře obrovský prostor a příležitost pro zfalšování voleb.

Tato gigantická bezpečnostní díra znamená, že opozice neměla 7. 7. 2021 pro zákon hlasovat. Jenže, stalo se něco neuvěřitelného. Něco, z čeho jde hlava kolem. Opozice, včetně SPD, ve čtvrtek 7. 7. 2021 v čase 17:06 v hlasování č. 71 hlasovala jednomyslně pro schválení vládní volební novely. Hlasování se zdržely tři členky Trikolóry.

Jediný, kdo hlasoval proti, byl Marian Bojko za Volný blok.

Je hotovo a vymalováno. Vlastenci se dočkali další zrady, údajně opoziční SPD včera hlasovala spolu s vládní koalicí a s Demoblokem na podporu této šílené americké volební novely. Česko tak na podzim čekají americké volby, mohou skončit překvapivým výsledkem.

Podívejme se na celou situaci ještě podrobněji.

Putovní volební komise budou bez jakéhokoli dozoru

Putovní volební komise budou bez jakéhokoli dozoru objíždět okresy. Tento styl hrozivě kopíruje svoz hlasů v amerických prezidentských volbách listopadu 2020.

Tato novela volebního zákona umožňuje v případě karantény anebo lockdownu hlasování i těm voličům, kteří musí zůstat doma v izolaci. A celý systém bude kopírovat loňské podzimní volby do krajů, takže někdo by si řekl, v čem tedy je takový problém? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá, protože u voleb do krajů o nic nejde a k volbám chodí pět a půl člověka. Jenže v případě voleb do poslanecké sněmovny je to úplně jiná situace. Nejprve si vysvětlíme, jak to bude fungovat.

Krajský úřad zřídí v každém kraji minimálně 1 speciální volební komisi vybavenou ochrannými pomůckami, která bude objíždět lidi v karanténách se speciální volební urnou. Člověk se objedná předem telefonicky, aby za ním přijeli, že je v karanténě, otevře dveře od bytu nebo domu, legitimuje se a je mu umožněno vhodit v obálce volební lístek do urny.

Až do této fáze se zdá, že vše je v pořádku. Jenže, problém nastává hned záhy poté.

Během amerických prezidentských voleb vloni v listopadu takto hlasovaly miliony Američanů. Jediným rozdílem bylo to, že svoz volebních lístků osob v karanténě a v lockdownu nezajišťovala putovní volební komise s autem, ale americká státní pošta s autem. To byl jediný rozdíl. Dále už bude na podzim všechno stejné v ČR jako to bylo v USA v listopadu 2020.

Volební urny bude sčítat jen tříčlenná komise

Volební putovní komise neodevzdá volební lístky v místě bydliště voliče a v daném okrsku volební komisi, ale odveze je pryč do krajského (regionálního) města, do tzv. krajské (regionální) sčítací centrály, zatímco v USA to byla velká regionální sčítací centra ve velkých městech.

Tyto putovní volební urny bude v každém českém kraji otevírat a následně volební lístky z nich sčítat komise složená ze 3 členů jmenovaných krajským hejtmanem, resp. jeho úřadem.

Lidé budou moci hlasovat nejen do putovních schránek, ale budou moci hlasovat i z automobilů na parkovištích, na tzv. mobilních stanovištích, jako to bylo v USA. Je to dokonalá kopie amerických listopadových voleb prezidenta USA.

Podle vzoru z USA budou prostředníci svážet hlasy od voličů z okrsků do velkých regionálních sčítacích center bez zpětné vazby ověření, kdo opravdu hlasoval, a za koho lístek vhodil do svozové krabice prostředník.

Mezi putovní a sčítací komisí neexistuje žádný dohled

A tady nastává úplně tatáž bezpečnostní hrozba, úplně stejná jako na podzim v USA. Mezi putovní a sčítací komisí neexistuje žádná dozorová nebo online vazba a kontrolní mechanismus k předané urně. Sčítací komise převezme zapečetěnou urnu od putovní komise, nebo od komise na parkovišti, ale protože všechny lístky v urně jsou logicky anonymní, tak sčítací komise nedokáže určit, jestli po cestě do té urny někdo nepřisypal navíc několik tisíc volebních lístků pro tuto nebo tamtu politickou stranu. A stejně tak je to obráceně. Když putovní komise bude naopak poctivá a spolehlivá, tak nemá zaručeno, že sčítací krajská 3-členná komise nepřisype po převzetí urny pár tisíc hlasů do této urny poté, kdy putovní komise odjede. A přesně takto došlo ke zfalšování voleb amerického prezidenta na podzim 2020.

Poštovní auta přivážela do velkých regionálních sčítacích center volební hlasy od voličů v karanténě, v lockdownech, prostě svoz volebních obálek z celého regionu. Pošťáci mohli přisypávat obálky v autech, sčítací centra mohla přisypávat hlasy při sčítání. Naprosté volební Palermo nakonec vyústilo v neblaze proslulý sčítací “skok”, kdy najednou Joe Biden skokově získal třeba v Pensylvánii přes 700 000 hlasů, přesně tolik, kolik potřeboval, aby ukradl vítězství Donaldu Trumpovi.

Počty voličů nebude možné ověřit

A přesně toto se může na podzim stát v ČR, kdy bude možné bez jakékoliv kontroly přisypávat tisíce hlasů té či oné straně, protože putovní hlasovací urny nebudou podléhat žádnému trvalému dozoru, dohledu, nebude existovat žádné online sledování urny, prostě nic. I když budou existovat volební seznamy lidí, kteří budou hlasovat jako z domova, a jako z auta na parkovišti, nebude možné ověřit skutečné počty, zda ti lidé tam fakt byli a hlasovali, anebo je prostě někdo napsal na seznam. Do urny totiž nebude možné zasahovat, a cokoliv tam spadne, to tam zůstane a bude sčítací komisí na kraji sečteno, seznam neseznam!

Do volební urny putovní komise bude možné přisypávat hlasy, nikdo to nebude moci kontrolovat. Sčítání na kraji bude totéž.

Poctivý pozměňovací návrh Volného bloku

Nejde tady přitom o to, že by někdo urnu násilně otevíral nebo falšoval pečeť na urně, protože to není třeba. Stačí prostě do urny přisypat několik tisíc hlasů pro danou stranu a v tu ránu se daná strana přehoupne přes 5% hlasů potřebných pro vstup do sněmovny. A teď se dostáváme k tomu hlavnímu. Lubomír Volný a Marian Bojko chtěli 7. 7. 2021 ve Sněmovně prosadit pozměňovací návrh novely, aby urny byly pod trvalým dozorem, nejlépe online, a aby při sčítání na krajích byli přítomni zástupci všech politických stran.

Aby prostě bylo zaručeno, že nikdo nebude přisypávat hlasy do urny po cestě, a ani během sčítání na kraji. Jenže, tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Tento kontrolní mechanismus je naprosto klíčový, a jeho absence znamená, že podzimní volby v ČR půjde falšovat stejně jako v USA vloni na podzim.

Snímek: Marian Bojko, Volný blok

Bezpečnost urny spočívá ve dvou oblastech

 1. První oblastí je, aby ji nikdo neoprávněně nemohl otevřít a vyházet z ní hlasy voličů.
 2. Druhou oblastí je opačný proces, aby nikdo nemohl svévolně do urny přihodit hlasy navíc.

Jenže, lokální urny ve volebních okrscích mají jeden bezpečnostní mechanismus, který se těžko obchází, a to je počet oprávněných voličů na seznamu voličů v místě okrsku a na seznamu osob, které volily na voličský průkaz. Pokud by se v urně objevilo o několik stovek nebo dokonce tisíc hlasů více, bylo by automaticky volební komisi jasné, že přes noc někdo do urny lístky přisypal.

Urny v rukách putovní komise

U speciálních volebních uren v rukách putovní komise je to celé jinak. Tato komise objede celý okres, ve kterém žije třeba v úhrnu čtvrt milionu lidí. Pokud si vezmeme, že volební účast u parlamentních voleb je stabilně okolo 60% voličů, tak to otevírá prostor pro dalších 100 000 voličských hlasů v daném okrese, které se mohou do putovní urny přisypat, aby to nepřesáhlo 100% obyvatel okresu.

A je jasné, že to ani nebude potřeba tolik přisypávat, pokud se přisype jen desetina z tohoto objemu, daná strana okamžitě v daném okrese vyleze v pohodě přes 5% hlasů. A přesně takto to probíhalo v USA.

K volbám do putovní urny nebo k volbám na parkovišti z auta se v případě nouzového stavu přihlásí po celé ČR stovky a stovky tisíc lidí. A to je tak obrovský prostor pro přisypávání hlasů, že si to nikdo nedokáže představit až do chvíle, než k tomu opravdu dojde a dopadne to jako s volbami amerického prezidenta.

Pro koho budou sváženy hlasy na podzim v ČR?

Neuvěřitelná a vysoká volební účast v klíčových státech v USA a všechny hlasy přivážené poštovními vozy hlasovaly zázračně pro Joe Bidena, to byl naprostý šok. Největší volební krádež v dějinách USA byla zpečetěna. Tak proč by to nezkusili globalisté v ČR, ne? Celá ta operace má logický podtext. Andrej Babiš bude potřebovat koaliční partnery, a kromě SPD se nikdo asi nenajde. Hovoří se sice o možném velko-průniku na ose Hnutí ANO a ODS, ale bez Andreje Babiše v roli premiéra.

A tato rovnice by byla opravdu jen těžko stravitelná pro mnoho voličů v obou partajích. Takže je logické, že Hnutí ANO bude usilovat o to, aby ve sněmovně zůstala ČSSD a rovněž KSČM. A společně s SPD by se potom otevíral určitý manévrovací prostor, minimálně pro toleranci nějaké menšinové vlády Hnutí ANO s aktivní garanci prezidenta Miloše Zemana. Stejně tak se ale bude hrát i o to, aby Hnutí ANO zvítězilo s co největším náskokem před oběma formacemi Demobloku.

Zdroj: aeronet.cz, 2021-07-08

Volný blok bude i přes to vše dělat maximum, aby volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 proběhly transparentním způsobem a bude i nadále prosazovat pozměňovací návrh Volného bloku.


Pozměňovacích návrhy Volného bloku k tisku 1242/0

Marian Bojko předložil za Volný blok pozměňovací návrhy k tisku 1242/0 dne 17. června 2021, tedy cca 20 dnů před projednáváním tisku 1242/0 ve Sněmovně.

Zásadní body z pozměňovacího návrhu Volného bloku k tisku 1242/0

 • Zástupce pro každou stranu: Každá politická strana má ve volební komisi svého zástupce.
 • Zástupce nesmí být z komise vykázán: Zapisovatel komise pro hlasování nemá právo vykázat zástupce politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj od výkonu volebního práva voliče ani mu omezovat vizuální kontrolu volební schránky, nebo zvláštní přenosné schránky.
 • Nepřetržitý on-line monitoring: Krajský úřad zajistí nepřetržité, veřejně dostupné on-line monitorování volebních schránek poté, kdy obdrží všechny volební schránky určené pro zvláštní způsob hlasování ve volebním kraji do úschovy a umožní zástupci politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj, fyzickou přítomnost v místě úschovy volebních schránek pod dohledem policie a umožní monitorování vlastním zařízením umožňujícím on-line přenos.
 • Místnost se schránkami musí být on-line: Místnost ve které budou z rozhodnutí Krajského úřadu uschovány všechny volební schránky určené pro zvláštní způsob hlasování musí umožňovat internetové připojení prostřednictvím datových služeb mobilních operátorů.
 • Zakazuje vyžadování vakcinace pro účast voličů: Zakazuje se vyžadování vakcinace proti Covidu 19 pro účast voličů v jejich příslušných volebních okrscích v parlamentních volbách a referendech v roce 2021 a nebo v jimi zvolených okrscích, v případě, že jsou držiteli voličského průkazu v parlamentních volbách v roce 2021.
 • Zakazuje vyžadování vakcinace pro ve volebních a sčítacích komisích: (18) Zakazuje se vyžadování vakcinace proti Covidu 19 pro účast ve volebních a sčítacích komisích ve volbách v roce 2021 po zástupcích politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj, kteří budou nominování do volebních a sčítacích komisí.
  Zakazuje vyžadování jakýchkoliv jiných dokumentů o zdravotním stavu k účasti voličů: Zakazuje se vyžadování jakýchkoliv jiných dokumentů o zdravotním stavu k účasti voličů v jejich příslušných volebních okrscích v parlamentních volbách a referendech v roce 2021 a nebo v jimi zvolených okrscích, v případě, že jsou držiteli voličského průkazu v parlamentních volbách v roce 2021, než čestného prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Není povinností čestné prohlášení o bezinfekčnosti: Není povinností předsedy volebních a sčítacích komisí vyžadovat po po zástupcích politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj, kteří budou nominování do volebních a sčítacích komisí, čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok