VIDEO: Ministerstvo zdravotnictví zavádí od 26. 6. 2021 novou totalitu!

2021-07-15 | Lékař radí, Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Novele o ochraně veřejného zdraví zabránil Volný blok akcí 9. 6. 2021 na Malostranském náměstí. Novela se snažila zavést v ČR totalitu a apartheid. Od 26. 6. 2021 ale Ministerstvo zdravotnictví ČR zavádí novou totalitu!

Podívejte se na video:

MUDr. Monika Waksmundská – k nařízení Ministerstva zdravotnictví platného od 26. 6. 2021

POZN.: MUDr. Monika Waksmundská, Volný blok, předsedkyně pro Liberecký kraj

Níže je souhrn v textové podobě.

Jedná se o "Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 26. 6. 2021". Mimořádné opatření podepsal ministr Adam Vojtěch.

Níže citujeme z tohoto mimořádného opatření:

"Provozovatel musí zajistit, aby služba nebyla poskytnuta zákazníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, jakými mohou například být: teplota 37°C a více, suchý kašel, obtíže s dýcháním, ztráta chuti a čichu, bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, únava, méně často rýma, průjem, nechutenství nebo nevolnost. Podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 je nezbytná pro bezpečný provoz a poskytování služeb v těchto provozovnách, neboť zde dochází k velmi úzkému fyzickému kontaktu mezi poskytovatelem a zákazníkem, přičemž u některých těchto služeb často ani není možné v průběhu samotného poskytování služby v těchto provozovnách používat ochranný prostředek dýchacích cest."

Pro jistotu černé na bílém přímo z PDF, ze strany 12 "mimořádného opatření":

Jsou to opravdu klinické příznaky covid-19?

 • Teplota 37°C: Řada lidí má teplotu 37°C velkou část svého života
 • Suchý kašel: Může být typický projevem nachlazení.
 • Obtíže s dýcháním: Mohou mít lidé s nadváhou.
 • Ztráta chuti a čichu: Může nastat z celé řady příčin.
 • Bolesti v krku: Mohou být typickým projevem nachlazení.
 • Bolesti hlavy: Řada lidí jimi trpí celý život.
 • Bolesti zad, svalů nebo kloubů: Jsou běžné po práci či sportovním výkonu.
 • Únava: Může nastat z celé řady příčin včetně přepracování, nevyspání, špatného stravovacího či pitného režimu atd.
 • Rýma: Rýmu měl patrně už každý a ještě ji mít bude, někteří trpí dlouhodobě alergickou rýmou.
 • Průjem: Běžně nastává například po nevhodném jídle.
 • Nechutenství nebo nevolnost: Mohou nastat z celé řady příčin.

Chybí tu snad už jen bolest zubů. Nic z příznaků uváděných ze strany Ministerstva zdravotnictví tedy nepatří ke klinickým příznakům covid-19.

Chřipka vs. SARS-CoV-2: Státní zdravotní ústav k tomu uvádí, že "projevy jsou u obou onemocnění podobné (hlavně suchý kašel, horečka, dušnost), liší se podíl onemocnění se závažným průběhem".

Totalita v podobě OTN

Podle tohoto "mimořádného opatření" (viz obrázek výše) musí všechny osoby dále ještě splňovat podmínky OTN:
Očkovaný: je účastníkem experimentálni genové studie ("vakcinace")
Testovaný: má negativní test starý max. 72 hodin
Nemoc: prodělal onemocnění a má laboratorně vyšetřenou hladinu protilátek

Nekvalifikovaní poskytovatelé služeb budou tedy nyní oprávněni a nuceni dělat kvalifikovaná zdravotnická rozhodnutí!

Co "mimořádné opatření" znamená pro zdravé lidi?

Jaký je skutečný cíl "mimořádného opatření"?

Cílem tohoto "mimořádného opatření" evidentně není obyvatele chránit před onemocněním covid-19.

Cílem je zdravé lidi "mimořádně" omezit na jejich právech!

Cílem je přinutit zdravé lidi k experimentální vakcinaci a k opakovanému testování.

Zdraví lidé jsou degradováni na občany druhé kategorie!
Zdraví lidé nemají v této totalitě dovoleno dělat prakticky vůbec nic!

Jaké řešení má VOLNÝ BLOK?
 • VOLNÝ BLOK nedovolí zavést v naší zemi apartheid, dikaturu, totalitu.
 • VOLNÝ BLOK bude prosazovat listinu základních práv a svobod.
 • VOLNÝ BLOK nebude testovat bezpříznakové zdravé dospělé a děti.
 • VOLNÝ BLOK nebude zavírat školy a školy.
 • VOLNÝ BLOK přizve k řešení situace ty nejlepší odborníky.
 • Co si zvolíme, to budeme mít!

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok