Tiskové prohlášení k výsledku parlamentních voleb 2021

Milí sympatizanti, podporovatelé, členové strany, ale hlavně voliči protestní strany Volný blok!

Děkujeme za vaši důvěru a hlasy, kterými jste volili Volný blok! Velice si jich vážíme, neboť vyjadřují opodstatněnost aktivit, směrování i samotnou ideu protestu a obrody, na kterých stála naše volební kampaň.

Těší nás zájem široké veřejnosti věnovaný lídrům, kandidátům a předloženým tématům, ale i sympatie k prováděcím krokům nápravy krize a škod, které jsme promítli do ekonomického programu. Několik týmů zodpovědně pracovalo na způsobech řešení v oblasti národohospodářské, zdravotní, obrany a svrchovanosti státu i zachování naší národní identity.

Společnost prostřednictvím voleb sama rozhodla o prioritách svého zájmu. Obdrželi jsme podle zatím neoficiálního vyhlášení výsledků 1,33%. Nemyslíme si, že jsme potenciální voliče nezaujali, spíš dali přednost před méně mentálně náročném rozlišení budoucích možných rizik. I o tom jsou volby. Nám je populismus cizí!

Naše cesta volbami nekončí. Nevyhráli jsme úvodní bitvu, ale války se nerozhodují v jediné bitvě! Čeká nás mnoho výzev, komunální volby do místních samospráv, do senátu, do evropského parlamentu, možná i volby prezidentské, nebo předčasné parlamentní.

Věříme, že s vámi můžeme na této cestě počítat, stejně jako vy můžete počítat s naším konzistentním programovým postojem!

Mgr. Jana Volfová
předsedkyně strany
Volný blok