Takzvané „očkování“ bylo povoleno pouze pro nouzový stav. Nouzový stav neexistuje, takže „očkování“ se nesmí používat.

2021-08-26 | Lékař radí, Všeobecné, Ze světa

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Dr. Cahill říká, že už v roce 2003 jsme měli koronavirus (SARS CoV2). Někoho k něčemu nutit je protizákonné na celém světě. Dr. Bhakdi vysvětluje mechanismus protilátek a dokládá, že SARS CoV2 není pro náš imunitní systém neznámý. Chudáci lékaři to nemají lehké. Očkovat děti je zločin. Jak říci ne experimentální vakcinaci.

Doktorka Dorothy Cahill je imunolog a molekulární biolog a tyto vědní obory učí na univerzitě v Dublinu, v Irsku. Dříve byla členkou Vědeckého výboru (Scientific Committee) Evropské komise, ale poté, co prohlásila, že ani karanténa, ani roušky a společenské distancování nejsou potřeba na zastavení koronaviru, musela ze své funkce odstoupit. Jasná cenzura! Dr. Cahill říká, že koronaviry byly mezi námi celá dlouhá léta. Už v r. 2003 jsme měli SARS-CoV2 (stejný jako ten současný) a ta možnost na některou tuto chřipku zemřít je jedna z osmi milionů. Lidé jsou již na tento druh chřipek zvyklí; jsou proti nim imunní. Naši manipulátoři si ve skutečnosti vybrali špatnou nemoc na naše strašení.

Děti dostávají celou spoustu očkování ještě než jdou do školy. Ale dětský imunitní systém dokončí svůj vývoj až ve věku 3-5 let, takže tyto injekce jsou nejen naprosto zbytečné, ale ještě dětem škodí. Veškerá očkování jsou jedovaté látky, velmi nebezpečné. Očkování není ten způsob jak se bránit nemocem; je za tím naprosto špatná, „darwinovská“ logika, neboli nelogičnost.

Někoho nutit je protizákonné po celém světě

Dnešní velké korporace, jinak známé jako národní státy, zkouší lidi nutit, aby se nechali testovat pomocí PCR testů, zkouší je donutit nechat se očkovat. Ale nutit někoho, to je kriminální čin. Nutit někoho do karantény nebo do záchytného centra je na úrovni únosu.

A když řeknou, že tam „musíte jít,“ je to druh smlouvy, je to právní dohoda a tito lidé nabízejí smlouvu, kterou my nemusíme přijmout.

Tady nejde o žádný nouzový stav. Ve skutečnosti máme dostatek léčebných prostředků a žádná očkování nejsou zapotřebí. Všechna očkování byla povolena pouze pro nouzový stav. Jakmile nebyl nouzový stav vyhlášen, pak musí být toto injekční vpichování škodlivých látek okamžitě zastaveno, obzvláště když máme dostatečné množství osvědčených léčivých prostředků.

Ovšem zde je jejich plán, plán globalistů, tak zvaná Agenda 21, která má za úkol snížit délku života lidské populace. A tito lidé to všecko chtějí táhnout celých 5 let.

Všechna ta očkování musí být okamžitě zastavena, protože škodí lidem mnohem víc než tato nemoc sama.

Mechanismus protilátek

Dr. Sucharit Bhakdi je thajsko-americko-německý mikrobiolog v penzi, který je obviňován, že rozšiřuje spiklenecké teorie a propaguje antisemitismus. Nejen že Dr. Bhakdi žádné spiklenecké teorie nerozšiřuje, ale varuje lidi před očkováním a vysvětluje, že tak, jak je nám tvrzeno, že Covid je nový virus a že náš imunitní systém ho nerozpozná a nemůže proti němu vyvinout protilátky, takže potřebujeme nutně očkování, že nic z toho není pravda. Vědecké publikace samy říkají, že Covid-19 a jeho varianty nejsou vůbec rozdílné od starých koronavirů. A stejně tak není důležité, jestli náš imunitní systém již s tímto virem přišel do styku, nebo ne. V případě, že je to neznámý vir, bude reakce našeho imunitního systému pouze o něco pomalejší.

Ve styku s nemocí, náš imunitní systém vytváří mnoho obranných látek a protilátky jsou pouze jedna část z nich. Protilátky mají celkem dvě funkce. Jednak zkoušejí zabránit, aby se virus dostal do buněk. Když ale přece jen dojde k infekci, lymfocyty tyto buňky zničí a virus se dále nemůže rozmnožovat. Druhá funkce protilátek je v případě bakterií a plísní. Protilátky se navážou na bakterie, aby je kontrolovaly a když tyto proniknou do krve, leukocyty je okamžitě zničí.

Takže lymfocyty jsou používány proti virům a leukocyty proti bakteriím a plísním.

Když se jedná o neznámou nemoc, výroba protilátek trvá až 4 týdny a to, co imunitní systém vyprodukuje se nazývá IgM – imunoglobulin M.

V případě známé nemoci, protilátky jsou vyrobeny během 5-10 dnů a nazývají se IgG a IgA.

To vše bylo potvrzeno testy tří nezávislých skupin badatelů, kteří záměrně infikovali pokusné osoby a pak denně měřily stav jejich krve, a to za účelem zjištění časového intervalu potřebného na produkci protilátek. Zároveň zjišťovali, jaké protilátky si tělo vytvoří. Doba, jakou imunitní systém všech testovaných potřeboval na vytvoření protilátek, odpovídala tomu, co bylo právě napsáno. A protilátky, které byly vyprodukovány byly skoro všechny IgG, nebo IgA. To znamená, že imunitní systém většiny lidí již tyto nemoci znal a dovedl se proti nim bránit.

U očkovaných se IgG a IgA protilátky dostavily velmi brzy a i s opakovaným „očkováním“ stále jejich počet vzrůstal. Problém je, že genetický materiál, který je do těla spolu s injekcí vpraven, se dostane do krve a pronikne do buněk, které tvoří vnitřní povrch cév, protože ty jsou první, se kterými přijde do styku. Tyto buňky pak začnou vyrábět hrotovou bílkovinu (spike protein), která postupně také pronikne do krve. Lymfocyty rozeznají nepřítele, kterého hrotová bílkovina reprezentuje a napadnou ho, což spustí počátek srážení krve. Tímto způsobem nás lymfocyty zkoušejí zabít hned po vpichu, ale nedaří se jim to, protože v té době (7-10 dnů od injekce) ještě imunitní systém nevyprodukoval dost protilátek.

Za několik dalších dnů je protilátek podstatně víc. Jestliže jsou další hrotové bílkoviny vylučovány do krve, lymfocyty, spolu s leukocyty a protilátkami napadnou buňky, které tyto protilátky vyrábějí, protože je považují za bakterie, vypouštějící jedy. A protože tyto buňky jsou součástí cévních stěn, součásti našeho vlastního imunitního systému, začnou tyto stěny napadat.

Něco takového nebylo ještě nikdy viděno, protože tyto části imunitního systému, což jsou leukocyty a lymfocyty, pokaždé napadaly buď viry, nebo bakterie. Ale v tomto případě napadají buňky vlastního těla. Následky něčeho takového nejsou předvídatelné; nikdo neví, co můžeme očekávat, ale je jisté, že to nebude nic kladného a příjemného.

Chudáci lékaři to nemají lehké

Určitě by bylo hodně skutečných zdravotních profesionálů, kteří by nás rádi varovali a upozorňovali na případné nesrovnalosti v současné politicko-zdravotní situaci. Ale většina z nich si netroufá cokoliv říct a mnozí z nich se určitě i bojí.

Touto dobou dokonce Federace státních lékařských výborů v Americe varuje lékaře, aby nerozšiřovali nepravdy o vakcínách, nebo by je to mohlo stát lékařské oprávnění.

Dokonce i když lékař navrhne léčbu, pak riskuje ztrátu lékařského oprávnění, protože vakcína je v dnešní pomatené době přece víc než léčba. Dr. Eric Nepute ze St. Louis v Americe byl dokonce obviněn Federací, když doporučoval pacientům zinek a vitamin D.

Očkovat děti je zločin

Ta skutečná zbraň Covidu-19 je strach. Strachem nás manipulují a strachem nás nutí dělat nesmyslné věci, jako nechat se očkovat. Například, očkovat děti je zločin. Pravděpodobnost, že by děti umíraly na covid, je jedna z milionu. A když by i tuto chřipku dostaly, pak si musíme uvědomit, že 99,998% z nich se uzdraví, aniž by dostávali jakékoliv léky. A přesně totéž uvádí i samo CDC (Centrum pro kontrolu nemocí). Takže důvod pro očkování dětí není medikální, ale je to dětská oběť nějakému podivnému božstvu. I očkování dospělých je dodávání živých lidských obětí. Dospělí nepotřebují být očkováni; většina z nich už má přirozenou odolnost a ta je daleko lepší, než co může kterákoliv vakcína vyprodukovat.

Současné reakce na takzvané vakcíny jsou děsivé

Evropské sběrné centrum pro následky léků a očkování, EudraVigilance uvádí ke 21. červenci 2021 celkem 18 928 úmrtí a 1,8 milionu nemocných, z toho 50 % těžko nemocných. Nemělo by nám to konečně už něco říci? Neměli bychom se už konečně zamyslet nad tím, co se děje a přestat věřit těmto zločincům a vrahům? Vždyť s takovou nás všecky velmi brzy vyhubí!

Jak říci ne experimentální vakcinaci

Namísto přímého nesouhlasu je lepší říci něco jako: Nemám nic proti očkování, když mi dodáte následující informace, na které mám podle zákona plné právo:

 • Můžete mi sdělit současnou právní situaci tohoto očkování, jestli náhodou není pokusné či experimentální?
 • Můžete mi předložit důkazy, že toto očkování bylo správně testováno nezávislými organizacemi a nechat mne prostudovat výsledky těchto testů?
 • Můžete mi sdělit úplný seznam obsahu tohoto očkování, které mám dostat abych mohl/a zjistit, že neobsahuje škodlivé látky?
 • Můžete mi sdělit jaké byly doposud vedlejší škodlivé účinky tohoto očkování?
 • Můžete zaručit, že je to opravdu očkování a ne pokusná mRNA látka?
 • Můžete mi sdělit, jaká je možnost úmrtí a jaká je pravděpodobnost uzdravení v případě, že bych nebyl očkován a dostal Covid-19?
 • Můžete zaručit, že nebudu pod žádným nátlakem stran rozhodnutí o vakcinaci od vás, ani od nikoho jiného, v souladu s Norimberským kodexem?

Jestliže mi dodáte tyto požadované informace, pak jsem ochoten se nechat očkovat. Požaduji ale písemné potvrzení, podepsané lékařem, že mi tím nebude ani v nejmenším ublíženo a že v případě jakýchkoliv vedlejších účinků tento lékař na sebe bere právní a finanční zodpovědnost za případné škodlivé následky očkování. Pokud ale očkování odmítnu, pak potvrďte písemně, že toto rozhodnutí nikterak neohrozí moji pozici a že nebudu vystaven předsudkům nebo diskriminaci.

Tyto informace vám s p.ravděpodobností hraničí s jistou nikdo nedodá a ani vám nikdo nevystaví požadované písemné potvrzení. Takže tím byste měli být teoreticky zproštěni povinnosti nechat se očkovat.

Zdroj: CZ24NEWS, 2021-08-12

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok