Stát diskriminuje lidi s potvrzením na protilátky, rozhodl soud

2021-07-23 | Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Fakt, že ministerstvo zdravotnictví neuznává potvrzení o protilátkách na covid-19 na roveň očkování, testu či prodělání nemoci, byl podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) diskriminací. Soud tím zpětně konstatoval nezákonnost květnového opatření. To už sice formálně neplatí, ale platí jiné opatření říkající totéž. Soud nechtěl spekulovat, jaká by měla být bezpečná hladina protilátek.

„Tím, že odpůrce nezahrnul laboratorní vyšetření na protilátky mezi podmínky pro vstup do některých vnitřních prostor či účast na hromadných akcích, aniž by to řádně zdůvodnil, se dopustil libovůle a diskriminace těch, kterým byly protilátky laboratorně naměřeny,” stojí v rozhodnutí. Odpůrcem je v řízení před NSS ministerstvo zdravotnictví.

Podmínky se týkaly přístupu do některých vnitřních prostor, třeba restaurací, a účasti na kulturních a sportovních akcích. Na soud se obrátil lékař z Brna, který v minulosti nebyl ani pozitivně testovaný na covid-19, ani očkovaný. Měl však protilátky třídy IgG, což prokázala certifikovaná laboratoř.

„Zatímco očkované či vyléčené osoby mohou na základě mimořádného opatření navštěvovat restaurace, vnitřní sportoviště, kulturní akce, vzdělávací akce a podobně bez dalších podmínek (vyléčené osoby pouze po dobu 90 dnů po záchytu onemocnění), osoby s laboratorně naměřenými protilátkami buď musejí podstoupit PCR či antigenní test, nebo tyto aktivity oželet,“ poukázal soud na nelogičnost opatření.

Muž nerozporoval, že stát stanovil podmínky pro určité aktivity, pozastavil se však nad skutečností, že mezi nimi není laboratorně potvrzená přítomnost protilátek.

Uvedl například, že u lidí, kteří měli pozitivní PCR test, a nemoc tedy prodělali, nebo jsou očkovaní, se reálně protilátky či jejich množství vůbec neměří.

„Napadené ustanovení mimořádného opatření dle názoru navrhovatele obsahuje vnitřní rozpor, neboť umožňuje vstup těm, u kterých předpokládá výskyt
protilátek, avšak nikoli těm, kteří protilátky skutečně mají,” napsal soud.

Bezpečná hladina není (záměrně) stanovena

Soud uvedl, že je v kompetenci ministerstva zdravotnictví stanovit bezpečnou hladinu protilátek. „Není samozřejmě úkolem soudu, aby stanovil dostatečnou hladinu protilátek,“ konstatoval soud a dal muži za pravdu, že ani u vyléčených či očkovaných není tato hladina nijak stanovena a pouze se u nich předpokládá přítomnost protilátek.

Podobně soud již dříve strhal dvě desítky opatření ministerstva, která označil za nezákonná.

Zdroj: novinky.cz, 2021-06-30

VOLNÝ blok se ptá

 • Proč vláda uznává PCR test, u něhož lze pouhým nastavením cyklů "vyrobit" negativní či pozitivní výsledek?
 • Proč vláda uznává PCR test, u něhož ani pozitivní výsledek neznamená nemoc ani infekčnost?
 • Proč vláda uznává experimentální vakcinaci, po níž vakcinovaní mohou i nadále onemocnět a nakazit další?

Neuznávání protilátek je jen dalším nezpochybnitelným důkazem systematické činnosti covidové mafie.

Viz: Imunita po prodělaném covidu je o něco silnější než po vakcíně

Jaké řešení má VOLNÝ blok?
 • VOLNÝ blok je proti vynucované experimentální vakcinaci na covid-19.
 • VOLNÝ blok je pro plnou informovanost pacientů před jakoukoli vakcinací a jakoukoli léčbou.
 • VOLNÝ blok je proti vynucovanému testování na covid-19.
 • VOLNÝ blok nebude testovat bezpříznakové zdravé dospělé a děti.
 • VOLNÝ blok přizve k řešení situace ty nejlepší odborníky.
 • VOLNÝ blok zajistí osvědčené kvalitní přípravky pro každého (Budesonid, Imunor, Ivermektin, Isoprinosine a další).

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku