Staňte se členem

Seznamte se se stanovami Volného bloku. Vyplňte přihlášku, vytiskněte a podepište ji a poté ji pošlete na adresu Volný blok , U průhonu 1201/23, Praha 7, 170 00. Vyplněnou přihlášku, opatřenou elektronickým podpisem je též možno poslat e-mailem na adresu info@volnyblok.cz, nebo zaslat datovou schránkou (ID:64dg2z3)

Usnesení předsednictva ze dne 10. ledna 2021
Pro letošní volební rok 2021 jsou určeny členské příspěvky ve výši 1000 Kč s tím, že krajská organizace má právo rozhodnout o snížení či zrušení členského příspěvku pro člena v sociální nouzi, důchodce nebo studenta.