Rouška a respirátor: Ochrana nebo hrozba pro naše zdraví?

2021-08-04 | Všeobecné

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Roušky a respirátory nefungují jako prevence respiračních onemocnění podobných chřipce nebo respiračních onemocnění, o nichž se předpokládá, že se přenášejí kapénkami a aerosolovými částicemi. Byly totiž provedeny rozsáhlé randomizované kontrolované studie a metaanalýzy těchto studií. A všechny tyto studie ukazují, že roušky a respirátory prostě jako prevence nefungují.

Krom toho dosud neexistuje žádná studie, která by prokázala přínos plošné politiky nošení roušek na veřejnosti. Jen takovou nezávislou studií by bylo možné získat jednoznačné a nezkreslené výsledky. Bohužel takové výsledky nemáme a patrně ani není žádný zájem, aby veřejnost takové výsledky dostala. Naproti tomu máme celou řadu otázek bez odpovědí.

Otázky ponechávané (záměrně) bez odpovědí

Dlouhodobé nošení roušek a respirátorů (níže společně uváděno jako "masky") může způsobit mnoho potenciálních škod. Vyvstávají tedy následující nezodpovězené otázky:

 1. Stávají se použité masky zdrojem zvýšeného přenosu infekce, a to jak pro nositele, tak i pro ostatní?
 2. Kumulují a uchovávají se v maskách patogeny, kterým by se jinak nositel masky při dýchání bez masky vyhnul?
 3. Jsou velké kapénky zachycené maskou rozprašovány nebo aerolizovány do dýchatelných složek? Mohou viry uniknout z odpařující se kapénky přichycené na vlákno masky?
 4. Jaké nebezpečí představuje růst bakterií na použité masce?
 5. Jak se kapénky s patogenními látkami vzájemně ovlivňují s prachem a aerosoly z prostředí, které se zachytí na masce?
 6. Jaké jsou dlouhodobé zdravotní účinky, například bolesti hlavy, vyplývající ze ztíženého dýchání?
 7. Jaké jsou sociální důsledky dlouhodobého nošení masek v celé společnosti?
 8. Jaké jsou negativní psychologické důsledky nošení masky? Jak se nošením masky mění chování člověka, které je založené na strachu?
 9. Jaký je dopad na životní prostředí, pokud jde o důsledky výroby a likvidace masek?
 10. Vylučují se z masky vlákna nebo látky, které jsou při vdechování škodlivé?
 11. Do jaké míry jsou masky účinné jako prevence?
 12. Do jaké míry jsou masky škodlivé pro nositele?
 13. Do jaké míry maska svému nositeli omezuje přísun kyslíku?
 14. Do jaké míry maska svému nositeli navyšuje objem oxidu uhličitého?

A výčet takových otázek není ani zdaleka vyčerpávající.

Vlády záměrně ignorují vědecké důkazy

Vlády tím, že vydaly doporučení a politiku nošení masek pro širokou veřejnost, nebo tím, že tuto praxi výslovně schválily, ignorovaly vědecké důkazy a postupovaly opačně než v souladu se zásadou předběžné opatrnosti.

Při nedostatku znalostí by vlády neměly přijímat opatření, která mají hypotetický potenciál způsobit škodu. Vláda má bariéru odpovědnosti před tím, než podnítí rozsáhlý sociálně-inženýrský zásah, nebo umožní korporacím využívat nálady založené na strachu.

Jednotlivci by navíc měli vědět, že není znám žádný přínos plynoucí z nošení roušky při epidemii virových respiračních onemocnění a že vědecké studie ukázaly, že jakýkoli přínos musí být ve srovnání s jinými a určujícími faktory zbytkově malý.

K čemu by jinak byla věda financovaná z veřejných prostředků?

Tento dokument o maskách ilustruje, do jaké míry se vlády, mainstreamová média a institucionální propagandisté mohou rozhodnout působit ve vědeckém vakuu nebo si vybírat pouze neúplné vědecké poznatky, které slouží jejich zájmům. Taková bezohlednost se jistě týká i současného globálního lockdownu týkajícího se miliard lidí, což je bezprecedentní experiment v dějinách medicíny a politiky.

Zdroj: thewallfillfall.org, 2020-06-23

Jaké řešení má VOLNÝ BLOK?
 • VOLNÝ BLOK bude prosazovat listinu základních práv a svobod.
 • VOLNÝ BLOK odstraní nesmyslné nařízení ohledně roušek a respirátorů.
 • VOLNÝ BLOK přizve k řešení situace ty nejlepší odborníky.
 • VOLNÝ BLOK požene všechny příslušné osoby k odpovědnosti!
 • VOLNÝ BLOK zajistí osvědčenou kvalitní prevenci pro každého (Ivermektin, Isoprinosine a další).

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok