Proč nesmíme nic vědět o vítězství Ivermektinu nad delta variantou C19 v Indii?

2021-08-31 | Lékař radí, Ze světa

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak v indickém Uttarpradéši snížil Ivermektin počet případů a úmrtí téměř na nulu? Nakolik je ještě Wikipedie věrohodná? Proč je vítězství nad deltou variantou C19 tak střeženým tajemstvím? Srovnání stavu počtů nemocných a úmrtí po léčbě s Ivermektinem a s doporučovaným oficiálním postupem. Léčit Covid-19 Ivermektinem se v současnosti považuje za kacířství.

VOLNÝ blok od samého začátku prosazuje levný a účinný Ivermektin.

Zpráva o porážce varianty delta v Indii by měla být všeobecně známá. Je to stejně samozřejmé jako nos na tváři. Při pohledu na grafy je to tak jasné, že to nikdo nemůže popřít.

Přesto se o tom z nějakého důvodu nesmí mluvit. Tak například Wikipedie nemůže zmínit recenzované metaanalýzy Dr. Tess Lawrieové nebo Dr. Pierra Koryho publikované v the American Journal of Therapeutics.

Na Wikipedii není dovoleno publikovat nedávnou metaanalýzu o ivermektinu, jejímž autorem je Dr. Andrew Hill. Dále není dovoleno uvádět nic o www.ivmmeta.com, kde je uvedeno 61 studií zahrnujících 23 000 pacientů, které odhalují až 96% snížení úmrtnosti [profylaxe] při použití ivermektinu. (Wikipedia)

O zaujatosti Wikipedie se lze přesvědčit na diskuzních stránkách ke každému tématu, kde si lze přečíst o urputných pokusech editorů přidat tato fakta a o odmítavých postojích „starších" editorů, kteří mají své vlastní zájmy. A jejich zájmem není zájem o vaše zdraví.

Jednoduchý způsob, jak si přečíst „diskuzní" stránku k jakémukoli tématu Wikipedie, je kliknout vlevo nahoře na tlačítko „diskuze". Každý si pak může prohlédnout diskuzi redaktorů.

Na jakékoli diskuzi o tom, jak Ivermektin porazil COVID-19 v Indii, je výpadek. Když jsem hovořil o strašlivé situaci, v níž se Indie ocitla na začátku tohoto roku se 414 000 případy onemocnění denně a více než 4000 úmrtími denně, a o tom, jak se to během pěti týdnů po přidání Ivermektinu vypařilo, často se mě ptají: „Ale proč o tom není ve zprávách žádná zmínka?"

Ano, přesně tak. Zeptejte se sami sebe, proč je úspěch Indie v boji proti variantě delta s Ivermektinem tak přísně střeženým tajemstvím NIH a CDC. Zadruhé si položte otázku, proč o této skutečnosti neinformovala žádná významná média, ale místo toho se vás snažila zmást nepravdivými informacemi, že úmrtí v Indii je desetkrát více, než uvádějí oficiální zprávy. [1]

Možná se o to NPR tak usilovně snaží, protože NPR je v podstatě hlásnou troubou vlády. Americká vláda je "zajedno" s vakcínami s podobným postojem, s jakým byla katolická církev v 17. století "zajedno" s geocentrickým modelem vesmíru, kdy zpochybňovala vědecké závěry Galilea. Tvrzení, že indická čísla jsou nepřesná, by mohlo odvést pozornost od ohromujícího úspěchu Ivermektinu.

Ale nakonec záleží na pravdě. Záleželo na ní v roce 1616 a záleží na ní i v roce 2021.

Grafy a údaje z databáze CSSE Johns Hopkins University nelžou. Naopak, poskytují přesvědčivou linii pravdy, kterou nemůže nikdo zpochybnit, dokonce ani NIH, CDC, FDA a WHO.

Galileo v roce 1616 dokázal svým teleskopem, že Země není středem vesmíru. A dnes údaje z Indie ukazují, že Ivermektin je účinný, a to mnohem více než vakcíny. Nejenže zabraňuje úmrtí, ale zabraňuje také infekcím COVID a je účinný i proti variantě delta.

V roce 1616 jste si nemohli vymyslet teleskopické snímky Jupiteru a jeho obíhajících měsíců, stejně jako jste nemohli zfalšovat teleskopické snímky Venuše a Merkuru. Ty dokazovaly, že Země není středem vesmíru – což katolická církev nemohla připustit.

Stejně tak masivní pokles případů a úmrtí v Indii téměř na nulu po nasazení Ivermektinu prokázal účinnost tohoto léku. To je pravda, kterou NIH, CDC a FDA nemohou připustit, protože by to ohrozilo očkovací politiku.

Ivermektin by zachránil více životů s mnohem menším rizikem, mnohem menšími náklady a pandemii by rychle ukončil.

Uttarpradéš: Ivermektin zde snížil počet případů a úmrtí téměr na nulu

Podívejme se na červený graf z Uttarpradéše. Nejprve mi dovolte poděkovat Juanu Chamiemu, vysoce uznávanému datovému analytikovi z Cambridge, který tento graf vytvořil z dat JHU CSSE. Uttarpradéš je stát v Indii, který má 241 milionů obyvatel. Počet obyvatel Spojených států je 331 milionů. Uttarpradéš lze tedy přirovnat ke Spojeným státům, který se rovná dvěma třetinami jejich populace.

Tyto údaje ukazují, jak Ivermektin během několika týdnů snížil počet případů a úmrtí na COVID-19 – o nichž víme, že se jednalo o variantu delta – téměř na nulu.

Populace Uttarpradéše srovnatelná s USA se během několika týdnů po nasazení Ivermektinu dostala z 35 000 případů a 350 úmrtí denně téměř na NULU.

Podívjete se pro srovnání na Spojené. V USA, požehnaných slavnými vakcínami, máme 5. srpna 127 108 nových případů denně a 574 nových úmrtí.

Podívejme se na čísla z 5. srpna z Uttarpradéše se dvěma třetinami populace v USA. V Uttarpradéši, kde se používá Ivermektin, bylo zaznamenáno celkem 26 nových případů a přesně TŘI úmrtí. USA bez Ivermektinu mají přesně 4889 krát více denních případů a 191 krát více úmrtí než Uttarpradéš s Ivermektinem.

Jednotlivé oblasti v Indii jsou na tom prostě s Ivermektinem řádově lépe. Ten rozdíl je takový, jako kdybyste místo koňského povozu (bez Ivermektinu) začali používat moderní automobil (s Ivermektinem).

Uttarpradéš s používáním Ivermektinu: Počet obyvatel 240 milionů [4,9 % plně očkovaných].

 • Denní počet případů COVID: 26
 • Denní počet úmrtí na COVID: 3

Spojené státy bez Ivermektinu: Počet obyvatel 331 milionů [50,5 % plně očkovaných]

 • Denní počet případů COVID: 1,5 mil: 127,108
 • Denní počet úmrtí na COVID: 574

Podívejme se na další oblasti Indie užívající ivermektin s čísly z 5. srpna 2021, které sestavil JHU CSSE:

Dillí s Ivermektinem: Počet obyvatel 31 milionů [15 % plně očkovaných]

 • Denní počet případů COVID: 61
 • Denní počet úmrtí na COVID: 2

Uttarakhand s Ivermektinem: Počet obyvatel 11,4 milionů [15 % plně očkovaných].

 • Denní počet případů COVID: 24
 • Denní počet úmrtí na COVID: 0

Tamilnád: Oblast Indie, kde Ivermektin odmítli

Nyní se podívejme na oblast Indie, která Ivermektin odmítla. [2]

Tamilnád oznámil, že odmítá Ivermektin a místo toho se bude řídit pochybným návodem ve stylu USA a bude používat Remdesivir. S tímto vědomím by se dalo očekávat, že se jejich počty přiblíží těm americkým, s více případy a více úmrtími. Ano, Tamilnád se v Indii dostal do čela v počtu případů COVID-19. [3]

V Tamilnádu nadále trpí za své rozhodnutí odmítat Ivermektin. V důsledku toho varianta delat nadále pustoší jejich obyvatele, zatímco v oblastech Indie, které Ivermektin používají, byla varianta delat prakticky odstraněna. Stejně tak ve Spojených státech, kde není k dispozici Ivermektin, se nadále mezi očkovanými i neočkovanými šíří varianta delat jako požár. [4]

Tamilnád bez Ivermektinu: Počet obyvatel 78,8 milionu [6,9 % plně očkovaných].

 • Denní počet případů COVID: 1,997
 • Denní počet úmrtí na COVID: 33

Stejně jako údaje JHU CSSE, ani Galileův dalekohled nelhal a pravdu máme obvykle přímo na očích. Ivermektin funguje, a to mimořádně dobře. Harvardský virolog Dr. George Fareed a jeho spolupracovník Dr. Brian Tyson z kalifornského Imperial Valley zachránili 99,9 % svých pacientů pomocí přípravku COVID Coctail, který obsahuje Ivermektin. Vydali verzi své nové knihy publikované v Desert Review, kterou by si měl každý přečíst. [5]

Mohl bych mluvit o tom, jak se každý z mých pacientů, kteří užívali Ivermektin, rychle uzdravil, o svém posledním případu, který se cítil o 90 % lépe do 48 hodin po přidání léku, ale nebudu. Mohl bych psát o tom, do jaké míry Wikipedie cenzuruje, a že byste si vždy měli přečíst sekci "diskuze" u každého článku na Wikipedii, abyste pronikli do zákulisí a pochopili, co redaktoři nechtějí, abyste četli, ale zdržím se toho.

Mohl bych psát o VAERS a o tom, jak je mnohem snazší se v něm orientovat podle Open VAERS nebo jak Wikipedie nespravedlivě vykreslila Dr. Petera McCullougha, jednoho z nejbystřejších a nejdůvěryhodnějších lékařů na světě. Ale zdržím se toho. [6]

Mohl bych také diskutovat o nebezpečích našeho současného systému léčby rakoviny a o tom, jak chemoterapie a ozařování stimulují rakovinné kmenové buňky a recidivu rakoviny. O tom, jak byly tyto informace potlačeny a jak tomu může pomoci zabránit přidání lékových koktejlů s novým určením, ale to odbočuji. [7]

Mohl bych vám vylíčit historii rané ambulantní léčby COVID-19 pomocí nově nasazených léků, včetně Ivermektinu, se všemi podrobnostmi, a přesně i to, PROČ byly tyto život zachraňující informace cenzurovány, ale místo toho nechám zkoumání těchto témat na každém z vás čtenářů jako jednotlivci. [8]

Nyní už víte, co se stane, když budete jen sedět a hltat to, čím vás média krmí.

Musíte zkoumat, co vám vláda vlastně říká, a vždy si udělat svůj vlastní průzkum.

Inkvizice a kacířství za Galilea a dnes

Po inkvizici Galilea v roce 1616 papež zakázal všechny knihy a dopisy, které tvrdily, že středem vesmíru není Země, ale Slunce. Podobně dnes FDA a WHO zakázaly jakékoliv použití Ivermektinu na COVID kromě klinické studie. [9], [10]

YouTube i Wikipedia považují Ivermektin pro léčbu COVIDU za kacířství.

"YouTube nepovoluje obsah, který šíří lékařské dezinformace, které jsou v rozporu s místními zdravotnickými orgány nebo lékařskými informacemi Světové zdravotnické organizace (WHO) o COVID-19... Léčebné dezinformace: tvrzení, že Ivermektin je účinnou léčbou COVID-19."

Wikipedie definuje kacířství jako "jakoukoli víru nebo teorii, která je v silném rozporu se zavedenými názory nebo zvyklostmi, zejména s přijatými názory církve nebo náboženské organizace. Termín se obvykle používá v souvislosti s porušováním důležitých náboženských nauk, ale používá se také pro názory silně odporující jakýmkoli obecně přijímaným myšlenkám. Kacíř je zastánce kacířství."

Kacířství je nesouhlas s vládou nebo jejími zdravotnickými autoritami, i když se všichni mýlí a i když jejich politika lidem škodí.

Kacířství je ale dnes označováno jako dezinformace.

Galileo byl shledán vinným z kacířství a 22. června 1633 odsouzen k formálnímu trestu odnětí svobody, který mu však byl změněn na domácí vězení, v němž zůstal až do konce svého života.

Dne 7. srpna 2021 zveřejnila Medpage Today nový kvíz, "Mohou vás dezinformace COVID stát lékařskou licenci?". [11]

Zdroj: The Desert Review, 2021-08-13

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok