Proč Facebook smazal Lubomíru Volnému účet se 100 000 návštěvníků pouhý měsíc před volbami? Důvodem je údajně Ivermektin!

2021-09-08 | Lubomír Volný, Volby

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Důvodem je prý hrozba "legalizace" Ivermektinu v ČR v případě vstupu Volného bloku do sněmovny! Farma lobby zřejmě rozhoduje už i o mazání účtů českých poslanců! Facebook není soukromá stránka soukromé firmy, je to veřejná platforma, na které Facebook těží vaše osobní údaje, údaje všech vašich přátel, čtenářů a sdílečů, a poté je za velké peníze prodává! Nemáte z toho přitom ani 1 cent, ale po vašem zablokování vaše data Facebooku zůstávají!

Poslanec za Volný blok Lubomír Volný přišel v neděli 5. září 2021 znovu o svůj účet na Facebooku, a to již druhý účet v pořadí. V době před smazáním měl jeho profil přibližně 100 000 návštěvníků denně a profil se stal hlavním centrem volební kampaně Volného bloku. Facebook se však rozhodl zasáhnout. Do redakce jsme dnes dostali důvěrnou informaci od nejmenované české zaměstnankyně Facebooku pro Českou republiku.

Pod podmínkou anonymity, kterou jsme ji, stejně jako komukoliv jinému, zaručili, nás informovala, že profil Lubomíra Volného byl zablokován proto, že v posledních dnech byly v komentářích uživatelů a v příspěvcích poslance Volného příliš početné statusy, diskuze, reklamy a odkazy na Ivermektin (Ivermectin) – jak je dobrý, účinný a jak si obstarat lék v ČR, což je prý v rozporu s hodnotovým rámcem vnitřního kodexu společnosti Facebook.

Podle jejích informací každý týden zablokuje Facebook v ČR několik desítek účtů, které propagují články, videa či lékárny, které nabízí či propagují antiparazitikum Ivermectin. To hlavní, co nám zaměstnankyně sdělila, je však interní memo týkající se propagace léčby nemoci Covid-19. A poslouchejte dobře: Facebook interně školí zaměstnance, že proti Covid-19 neexistuje žádný účinný lék a jedinou ochranou je vakcinace.

Zaměstnanci Facebooku jsou povinni tento hodnotový rámec dodržovat a aktivně vystupovat proti všem, kdo propagují nebo podporují "pochybná" léčiva, která podle vědecké obce nefungují, anebo fungují sporně, či jsou dokonce tyto léky nebezpečné.

Lubomír Volný prý měl na svém účtu aktivovaný filtr na přibližně 120 slov, při jejichž detekci je administrace Facebooku upozorněna na závadné chování, a to buď přímo majitele účtu, anebo přátel, resp. komentujících osob. Jedním z klíčových sledovaných slov je Ivermectin (v anglickém tvaru) a Ivermektin (česky).

Lubomír Volný vadí farmaceutickému průmyslu natolik, že ten lobuje u Facebooku, aby mazal jeho účty

Pokud prý frekvence těchto slov za sledované období několika dní přesáhne určitou hranici, účet je nekompromisně smazán, napsala nám zaměstnankyně české sekce Facebooku. Z bezpečnostních důvodů neuvádíme její jméno, které naše redakce zná, ale pokud bude chtít, může přímo kontaktovat Lubomíra Volného, předali jsme jí email. A to není všechno. Už minulý pátek nás do redakce informoval náš zdroj, který nám poskytoval informace v jiné kauze. Lubomír Volný je prý v hledáčku farmaceutické lobby, která alokovala do voleb jistý obnos peněz s cílem zabránit za každou cenu Lubomíru Volnému ve vstupu do Sněmovny po volbách.

Existuje prý reálná hrozba, že Lubomír Volný by mohl začít vyjednávat s Andrejem Babišem po volbách o politické podpoře výměnou za povolení léčebných preparátů v ČR proti Covid-19 na úkor vakcinačního programu, čemuž se snaží farmaceutické společnosti všemožně zabránit.

Plošné nasazení Ivermectinu by prý mohlo snížit význam a důležitost očkovacího programu, který je v ČR naplánován až do konce roku 2025, uvedl náš zdroj. A to je další šok. Až do konce roku 2025. Již nyní existují objednávkové rámce na vakcíny pro léta 2022 a 2023, takže jakákoliv vláda v ČR, která by byla politickým subjektem tlačena k předepisování léků namísto vakcín, by představovala velké ohrožení vakcinačního programu. Právě proto je Lubomír Volný nežádoucí osobou pro sociální sítě.

Ivermektin by po průniku Volného bloku do Sněmovny mohl být naordinován v českých nemocnicích, a toho se farma lobby bojí, došlo by k ohrožení vakcinačního programu 2020–2025.

Aby bylo jasné, Lubomír Volný není jediný, kdo se zasazuje o Ivermectin, kdo vystupuje proti očkování, proti vakcinační lobby, to je samozřejmě jasné, že není jediný. Jenže je nejvíce vidět a slyšet. Dokáže totiž na sociálních sítích na sebe a své teze nabalovat desítky a v podstatě až stovky tisíc lidí, což jeho Volnému bloku může opravdu stačit pro vstup do sněmovny. Lubomír Volný ale bude muset udělat tu samou věc jako Donald Trump v roce 2016.

Bude muset zmobilizovat své voliče, aby se stali součástí nikoliv jen jednorázové kampaně, ale součástí hnutí jedné a mohutné myšlenky. Kampaň nepřetrvá volební noc, jak se říká v USA. Jenže hnutí myšlenky přetrvá i celé dekády. Donald Trump to dokázal a transformoval svoji obyčejnou kampaň v roce 2016 do neobyčejného hnutí MAGA – Make America Great Again. Tohle je přesně návod, jak uspět v politice. Transformace kampaně pro jedny volby do trvajícího hodnotového hnutí s ústřední nosnou myšlenkou a heslem.

Lidé by se začali ptát lékařů, proč zabírá lék proti parazitům překvapivě proti viru?

Důvod, proč se farma firmy bojí širokého nasazení Ivermektinu, se zdá být jasný, jenže tak jasné to zase není. Farmaceutické firmy se bojí jednak toho, že by Ivermektin sebral vakcínám gloriolu jediné záchrany, a to navíc bez vedlejších účinků, a navíc s poskytnutím bezinfekčnosti. To je jedna obava. Jenže, existuje ještě i druhá obava farma lobby. A to z reakce lidí, až by si začali klást otázku, jak je možné, že antiparazitikum určené původně pro koně, tak neuvěřitelně a báječně funguje na Covid-19? Lidé by začali špekulovat a mnohým by začalo docházet, že lidé v sobě třeba nemají virus, ale parazita. A ne jednoho.

Začalo by to zpochybňovat celý epidemický narativ. Austrálie dokonce zvažuje, že přeočkování na Covid-19 bude permanentní, trvalé a hlavně povinné, tedy mandatorní. Austrálie je bývalá britská trestanecká kolonie, tedy myšleno jako celý kontinent, takže globalisté se dívají na Australany jako na potomky konviktů, tedy odsouzenců britské koruny, zločinců a vyvrhelů. A proto jim nedělá problém praktikovat na Australanech covidový teror, jako by to nebyli občané, ale prostě jen odsouzenci.

Facebook není soukromý web, je to veřejná platforma podle amerického zákona o komunikacích.

Na Twitteru Lubomíra Volného je možné sledovat i trolly pražské kafilérky, kteří se staví na ochranu Facebooku, že je to prý soukromá firma, která si může na svém soukromém serveru určovat vlastní pravidla, protože je to soukromý podnikatelský projekt. Takže, když se Facebooku nelíbí Ivermektin, může banovat lidi podle libosti. Tohle je ale zásadní omyl. Facebook není soukromá společnost, ale je to společnost, která podniká pod ochranou výjimky sekce č. 230 amerického zákona o komunikacích.

Tato výjimka se vztahuje na provozovatele veřejných služeb, veřejných platforem, veřejných komunikačních nástrojů a veřejných vydavatelů, kteří si dobrovolně zvolí ochranu této sekce. Tato sekce č. 230 snímá z provozovatele veřejné služby či veřejné platformy trestní zodpovědnost za publikovaný obsah třetích osob. Tím pádem automaticky Facebook není a nikdy nebyl soukromou platformou. Sekce č. 230 odpovídá veřejnoprávnímu statusu v České republice. Rozdíl je v tom, že v ČR je veřejnoprávní status kontrolovaný sněmovnou, zatímco v USA status č. 230 kontroluje Federální komise pro komunikace (FCC).

Facebook je tak veřejnou platformou, která využívá ochrany sekce č. 230 zákona o komunikacích a všechen obsah na Facebooku je tak považován za veřejný projev na veřejném prostoru, nikoliv za projev na soukromém médiu. Pokud Facebook maže, že se mu nelíbí, co píše osoba X, protože je to v rozporu s kodexem firmy Facebook, tak tím se FB dopouští cenzury ve veřejném prostoru, nikoliv na soukromém webu. Pokud by Facebook chtěl být soukromou platformou, musel by se vzdát ochrany sekce č. 230 a tím by se stal znovu soukromou platformou. A to zdaleka není všechno.

Facebook není a nikdy nebyl zadarmo. Facebook o každém člověku, který si otevře účet, sbírá nepřetržitě veškerá data a osobní údaje, ze všech platforem, a to i z těch, na kterých nejste k účtu FB přihlášeni. Facebook vás identifikuje jinak, podle IP adresy, podle lokality, podle identifikátoru sítě, síťového adaptéru, podle WIFI a samozřejmě podle stop jiných účtů a služeb.

Vměšování Facebooku do voleb nesmí být v ČR tolerováno, ihned po volbách je třeba začít chystat sankce a regulační opatření.

Platforma Facebook se tak začala vměšovat i do českých parlamentních voleb a začala znovu umlčovat Lubomíra Volného. Přitom Facebook čerpá masivní data o všech českých uživatelích a poté je draze prodává nadnárodním marketingovým a reklamním skupinám. Regulace Facebooku a sociálních sítí je proto i v ČR nezbytná, protože nelze na jedné straně nabízet lidem komunikační veřejnou platformu ve veřejném prostoru, a přitom na druhé straně tvrdit, že je to soukromý prostor, soukromé firmy a soukromé platformy. To se prostě vzájemně vylučuje. Představte si, že by v ČR působila ruská sociální síť, a ta by měsíc před volbami smazala účet nějakému nepohodlnému českému politikovi.

To by byl řev a jekot o ruském vměšování a ovlivňování voleb v ČR. Když to ale dělá americký Facebook, tak je ticho po pěšině. Je to kvůli tomu, že nikdo ještě v ČR nešlápl Facebooku na krk. A je třeba to udělat, a co nejrychleji. Protože dnes Facebook maže českého poslance, zítra českého premiéra či prezidenta. A spolu s nimi miliony hlasů občanů. Když si vezmete, že smazali účty i tehdy úřadujícímu americkému prezidentu Trumpovi, musí vám být jasné, jak obrovským vnitřním nepřítelem se Facebook pro ČR stává.

Měsíc před volbami umlčuje Facebook profil lídra politického hnutí, které kandiduje ve volbách. Tohle nesmíme jako národ tolerovat.

Prozatím je to prý tak, že Lubomír Volný si založil již 3. účet na Facebooku v pořadí. Závislost českých voličů na této platformě je opravdu enormní a politici to zkrátka vědí. Před volbami není čas hledat jiné platformy, protože voliči tam za kandidátem nepůjdou. Taková je prostě chorobná realita zhoubné knedlíkové pohody. Ač zuří předvolební kampaň, přesto lze pouze konstatovat: Na nákupní frontě klid! A tím je to dané.

Zdroj: aeronet.cz, 2021-09-07

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku