Právník: Testování dětí ve školách se neopírá o vědeckou studii, ministerstvo neprokázalo epidemii

2021-08-26 | Právník radí, Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Na začátku září 2021 proběhne v českých školách plošné testování dětí na covid. Týkat se nebude dětí, které prodělaly očkování nebo nemoc. Pokud se žáci nenechají testovat, ani nedoloží jinak bezinfekčnost, budou muset nosit roušku i při výuce.

JUDr. Tomáš Nielsen obdržel v roce 2019 ocenění Právník roku. Podle Tomáše Nielsena je opatření ministerstva o testování dětí nezákonné a vede k segregaci dětí a následné šikaně. Podle Nielsena není možné vydávat opatření proti epidemii, když žádná neprobíhá.

K mimořádným opatřením se Tomáš Nielsen vyjádřil následovně:

"Mimořádná opatření ať už podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo podle tzv. pandemického zákona lze vydávat jen ve dvou případech – buď tady skutečně probíhá nějaká epidemie, nebo bezprostředně hrozí její vznik. Ani jednu z těchto skutečností ministerstvo neprokázalo."

Preventivní antigenní testování žáků a studentů se má konat 1. nebo 2. září a dále 6. a 9. září. Výjimku mají očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19. Pokud se žáci nenechají testovat, ani nedoloží bezinfekčnost jiným způsobem, budou muset nosit roušku i při výuce. Budou mít rovněž zakázáno cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat. Škola nemůže netestované děti vykázat ze třídy, došlo by k omezení práva na vzdělání, uznal ministr školství Robert Plaga.

Opatření nastolující nový režim ve školách bylo napadeno skupinou právníků sdružených v Pro Libertate (Institut práva a občanských svobod). Nejvyšší správní soud dostal návrh na zrušení mimořádného opatření z toho důvodu, že podle právníků není splněna základní podmínka k vydání takového opatření – epidemie v Česku neprobíhá.

Tomáš Nielsen k tomu uvádí:

"Děti jsou skupina obyvatel, která je covidem ohrožena úplně nejméně. Zkušenosti z minulého roku ukazují, že záchyt byl minimální. Opatření považujeme za nezákonná, diskriminační a protiústavní. Z odůvodnění ministerstva zdravotnictví, jak je uvedeno v opatření, nevyplývá potřebnost a splnění podmínek k tomu, aby toto opatření mohlo být vydáno. Naším cílem je, aby se soud začal zabývat nejen přiměřeností těch opatření, ale vůbec tím, zda jsou naplněné zákonné podmínky, aby mohlo být vydáno. Podle nás splněné nejsou. Mimořádná opatření ať už podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo podle tzv. pandemického zákona lze vydávat jen ve dvou případech – buď tady skutečně probíhá nějaká epidemie, nebo bezprostředně hrozí její vznik. Ani jednu z těchto skutečností ministerstvo neprokázalo. Když se podíváme na veřejně dostupné statistiky, nemluvě o počtu nemocných či nakažených, tak i počet pozitivně testovaných je tak minimální, že to v žádném případě nesplňuje parametry epidemie, ani žádné potenciální hrozby neukazují, že by tu bezprostředně hrozilo rozšíření epidemie. Je tedy podstatné se zabývat tím úplným začátkem, pokud soudy nezačnou přezkoumávat opatření z tohoto hlediska, tak pak je tu problém, protože ministerstvo může tato opatření vydávat do budoucna."

Tomáš Nielsen je přesvědčen, že není možné vydávat protiepidemická opatření, pokud nejsou naplněny parametry epidemie:

"V odůvodnění ministerstva lze najít několik tvrzení, která jsou jednoznačně nepravdivá nebo zmanipulovaná. Typickým příkladem je odkaz na dokument Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), z něhož ministerstvo dovozuje počet případů onemocnění. Jenže samo ECDC za jeden případ označuje nejen každého pozitivně testovaného, ale zároveň vysvětluje, že to onemocnění musí mít další projevy a symptomy. Nic z toho ale není naplněno, ministerstvo vytrhává z kontextu některé údaje a v odůvodnění manipuluje s daty,"

JUDr. Tomáš Nielsen opatření vydávaná ministerstvem zdravotnictví kritizuje dlouhodobě:

"Permanentní problém soudních sporů pak je to, že ministerstvo v prvních větách svého vyjádření napíše, že disponuje odbornými týmy, jako je Státní zdravotní ústav nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky, ale nikde v těch odůvodněních to nedokumentuje žádnou studií či odborným dokumentem těchto ústavů. V posledním opatření ke školám dokonce ministerstvo argumentuje jedním dokumentem Státního zdravotního ústavu, který ale není spojen se školami. Navíc opět jen cituje zahraniční informace. Chybí data, ministerstvo nemá o co opřít argument, že potřebuje mimořádná opatření vydávat. Teď se opatření vydává ve směru k dětem, kterým se budou nařizovat nesmyslné testy a nošení roušek po dobu celé výuky, což je další příklad naprosto nezákonného opatření."

Zdroj: Josef Šťastna, zivotvcesku.cz, 2021-08-25

 • Co si ve volbách 2021 zvolíme, to budeme mít!
 • Volte VOLNÝ blok. Zvolte si volnost a svobodu.

Petice Volného bloku: Děti do škol bez podmínek

Odmítáme experimenty na našich dětech: Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování

Jaké řešení má VOLNÝ blok?
 • VOLNÝ blok přizve k řešení situace ty nejlepší právníky a odborníky.
 • VOLNÝ blok postaví mimo zákon covid pasy, testy, roušky, vynucovanou experimentální vakcinaci a další totalitní opatření.
 • VOLNÝ blok vyvodí trestní odpovědnost všech příslušných osob!
 • VOLNÝ blok bude prosazovat listinu základních práv a svobod.
 • VOLNÝ blok nebude testovat bezpříznakové zdravé dospělé a děti.
 • VOLNÝ blok – Co nikdy nebudeme dělat a naše první kroky po volbách
 • Volební program VOLNÉHO bloku

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok