Platí stále povinnost nosit respirátory? JUDr. Norbert Naxera

2021-06-22 | Právník radí, Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Mnoho lidí se mě ptalo, jestli už neplatí povinnost nosit respirátory, protože to Nejvyšší správní soud zrušil. (Vyjádření k datu 2021-06-07.)

Bohužel to není pravda. Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j. 10 Ao 12/2021 - 81 ze dne 11. 6. 2021 rozhodl o nezákonnosti napadeného mimořádného opatření 27.4. 2021 Č. j.: MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN, ale toto opatření platilo jen do 10. května, nahradilo jej opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN. A dnes, od 7. června platí nové opatření, které rovněž nařizuje nošení respirátorů v obchodech a v hromadné dopravě. Na druhou stranu toto opatření je obsahově prakticky stejné i stejně odůvodněné jako to zrušené, a proto můžeme doufat, že ho Nejvyšší správní soud zruší také a ti, co dostanou pokutu, ji nebudou muset platit.

Dnes platí opatření ze dne 7. června 2021, č.j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, ve znění opatření č.j. MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN, kterým bylo zrušeno nošení roušek ve školách v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji, takže pořád platí povinnost nosit respirátory v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, v prostředcích veřejné dopravy, na demonstracích a podobně.

Ale pokud to nebudete dodržovat, je velká šance že pokutu nebudete muset platit, protože Nejvyšší správní soud to zruší také. Bylo by absurdní, když zrušil předchozí prakticky stejné opatření, aby nezrušil toto, zvláště za situace, když je epidemická situace lepší než předtím a opatření je o to méně důvodné.

V odůvodnění rozsudku je uvedeno, že NSS v rozsudku ze dne 27. 5. 2021, čj. 7 Ao 6/2021-112, konstatoval nezákonnost obsahově takřka shodného mimořádného opatření, které předcházelo nyní napadenému opatření. S ohledem na vysokou míru podobnosti obou mimořádných opatření i nosných důvodů argumentace navrhovatelů v obou věcech proto soud vychází ze závěrů citovaného rozsudku a pro stručnost na ně v podrobnostech odkazuje. Ministerstvo se z těchto rozsudků nepoučilo a stále vydává skoro stejná i stejně odůvodněná opatření.

Proto se nebojte to nedodržovat. Připomínám, že nabádání k přestupku není přestupkem, na rozdíl od nabádání k trestnému činu.

Navíc máme právo na odpor podle článku 23 Listiny základních práv a svobod, podle kterého Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Zde jsme v situaci, kdy vláda minimálně od února porušuje zákony a ústavu a nerespektuje rozsudky nejvyšších soudů. Proto mají občané právo na odpor – na občanskou neposlušnost proti těmto opatřením.

JUDr. Norbert Naxera, 2021-06-07

Stanovisko VOLNÉHO BLOKU
  • VOLNÝ BLOK nedovolí zavést v naší zemi apartheid.
  • VOLNÝ BLOK požene všechny zodpovědné osoby k odpovědnosti!

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok