PETICE proti schválení novely zákona č.258/2000Sb.o ochraně veřejného zdraví

Na základě petičního zákona č.85/1990Sb. my, níže podepsaní, požadujeme neschválení výše uvedené novely v podobě, jak byla předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jde o zmocňovací zákon pro české státní a vládní orgány k zavedení permanentního stavu epidemiologické hrozby bez časového omezení. Jeho schválení by vedlo ke zcela nepochybné segregaci občanů na dvě jasně vymezené skupiny s různými právy se zapojit do běžného života. Vkládá do rukou režimu právo kontroly zdravotních záznamů každého občana při vstupu do veřejného či soukromého prostoru a pořizování elektronického záznamu. Petiční výbor: MUDr.Monika Waksmundská, Mgr.Lubomír Volný, Vladimír Mareš.

Petice si stáhněte zde

Podepsané petiční archy posílejte na adresu pověřené osoby: Aleš Waksmundský, P.O.BOX 25, 463 34 Hrádek nad Nisou