Pandémonický zákon: Kdo nese odpovědnost za pandemický zákon č. 94/2021 Sb?

2021-10-04 | Odhalení

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

V případě vládní odpovědnosti VOLNÝ blok zruší "pandemický zákon" i všechny další totalitní zákony! Pandemický zákon odhlasovala většina poslaneckých klubů a SPD umožnila jeho schválení, protože nevyužili svých přednostních práv a dvouhodinových přestávek, které má SPD k dispozici k zablokování projednávání nejen tohoto zákona, ale například i prodlužování nouzových stavů. Ani při jednání o prodlužování nouzových stavů SPD těchto svých možností nevyužila.

Tento zásadní zákon byl odhlasován po jednání, které trvalo pouhé 4 hodiny a 37 minut. Jak vystupovali poslanci SPD? Tomio Okamura vystupoval 8,2 minuty, Radim Fiala 5,4 minuty, Jiří Kobza 0,6 minuty a Radovan Vích 1,95 minuty.

Lubomír Volný vystupoval přes 32 minut, dokud mu nevypnuli mikrofon, takže dvakrát déle než celý poslanecký klub SPD.

Kdyby poslanci opozičních stran z SPD a KSČM použili obstrukce, pandemický zákon by nikdy nebyl schválen.

Tvrzení poslanců SPD a KSČM, že byli proti tomuto zákonu, je lživé, protože kdyby byli skutečně na straně občanů a jejich občanských práv, vyvolali by obstrukcemi mnohatýdenní bitvu o tento zákon a neumožnili by jeho schválení za pouhé 4 hodiny a 37 minut, tak jak bylo dohodnuto covidovou mafií i s nimi při zákulisních vyjednáváních.

Podívejte se hlasování na PSP.cz a na snímek obrazovky:

Jak mohl být pandemický zákon schválen při těžko doložitelné epidemii? Kdo získal to pomyslné žezlo? Je možné se zbavit tohoto bezpráví? Soudy jsou ve zvláštní pozici – mohou soudit, ale nic nevysoudí. Nese někdo zodpovědnost za dopady mimořádných opatření?

V tomto článku se zabýváme následujícím zákonem:

Zákon č. 94/2021 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Tento zákon se často zkráceně označuje jako "Pandemický zákon".

Totalitní "pandemický zákon" dne 18. února 2021 odhlasovaly a schválily tyto politické parlamentní strany: ANO, ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP09, STAN. Jak jsme si již výše popsali, poslanci SPD a KSČM alibisticky hlasovali proti, aniž by se snažili jednání zablokovat, stejně jako nezařazení poslanci Trikolóry. Proti s čistým svědomím tedy hlasovali pouze dva poslanci Volného bloku – Marian Bojko a Lubomír Volný.

VOLNÝ blok v případě vládní odpovědnosti zruší "pandemický zákon", stejně jako všechny další totalitní zákony!
Volte č. 3 – volte VOLNÝ 3lok – volte svo3odu.

Dnem nabytí účinnosti "pandemického zákona" je vyhlášen stav pandemické pohotovosti.

§1 (1) Tento zákon upravuje opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen „epidemie COVID-19“) a jejích dopadů na území České republiky.

Předpokládali bychom, že zákon určí odpovědný a odborný orgán, který je schopen posoudit reálný epidemiologický stav ve státě, který dále bude pověřen sledováním aktuální situace a na základě těchto zjištění doporučí buď pandemickou pohotovost vyhlásit, nebo prodloužit, nebo zrušit.

Schválením tohoto zákona se poslanci parlamentu a členové vlády rozhodli, že je pandemická pohotovost a přímo ji uzákonili. Asi se už řídí slavným výrokem pana Zaorálka: „Důkazy nepotřebujeme, hlavně, že se shodneme."

Pandemický zákon je jen politické rozhodnutí. S epidemiologickou situací v ČR to nemá nic společného.

Vznikem a schválením zákona 94/2021 ze dne 26. února 2021 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů předpokládáme, že musela být vyhlášena epidemie COVID-19 a toho by se měly zhostit jednotlivé krajské hygienická stanice a osobně hlavní hygienik ČR MUDr. Pavla Svrčinová.

Jak zní definice epidemie? Kdo vyhlásil epidemii COVID-19?

Jak odpovědělo Ministerstvo zdravotnictví? Odkaz na článek: Jak vláda vyhlašuje epidemii.

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výběr dotazů

Který orgán je oprávněn vyhlásit v České republice stav epidemie (tj. stav, umožňující orgánům ochrany veřejného zdraví ukládat občanům povinnosti v souladu s ust. § 69 zákona č. 258/2000 Sb. či § 2 zákona č. 94/2021 Sb.)?

Epidemie je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje.

Který orgán je oprávněn takto vyhlášený stav epidemie ukončit?

Epidemie je přírodní proces, který nikdo neukončuje.

Který orgán je oprávněn vyhlásit stav nebezpečí vzniku epidemie dle předchozího bodu?

Ministerstvo zdravotnictví v odůvodněných případech informuje o možnosti vzniku epidemie. Stav nebezpečí vzniku epidemie se nevyhlašuje.

Iniciativa z Facebooku: zdroj

Přípisem doručeným dne 19. 9. 2021 žádáte Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje o poskytnutí této informace:

Kolikrát, kdy a ve které konkrétní lokalitě Pardubického kraje, byla Krajskou hygienickou stanicí (KHS) vyhlášena epidemie respiračního onemocnění od 1.1.2020 k dnešnímu dni?

Odpověď: KHS nebyla od 1.1.2020 do 19.9.2021 vyhlášena v žádné lokalitě Pardubického kraje epidemie respiračních onemocnění.

Další iniciativa – nahraný rozhovor s hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou dne 28. září 2021, video

Z rozhovoru: „Chci se zeptat paní hygieničky, kdo vlastně vyhlásil tuto epidemii? Když na oficiální odpovědi na 106 přišly, že je to přirozený proces, že nikdo nic vyhlašovat nemusí. Tak bych ráda věděla, kdo tu epidemii tady v České republice vyhlásil?"

„Epidemii celosvětově vyhlašuje Světová zdravotnická organizace, nadřízený orgán, Evropské centrum infekčních nemocí…"

„Na základě pandemického zákona musí o tom rozhodnout hygiena v České republice. Hygiena o tom dodneška nerozhodla. Podle devadesátčtyřky vyhlašuje epidemii hygiena. Nic takového neudělala. Podle čeho se tedy dělají opatření?"

„Dělají se na základě vyhlášení Ministerstva zdravotnictví na základě Světové zdravotnické organizace a Evropského centra infekčních nemocí.

Informace z webových stránek Ministerstva zdravotnictví:

Potvrzené případy z 30. září 2021: 33 na 100.000 obyvatel
Potvrzené případy z 1. října 2021: 37 na 100.000 obyvatel

Média mluví o zhoršující se epidemiologické situaci.

Co znamená potvrzený případ? Pozitivita je pozitivita testem, která ale neznamená, že kdo je pozitivní, že musí být nemocen.

Epidemie chřipky vyhlašovaly hygienické stanice při počtu 1600 lidí s klinickými příznaky, které jsou jasně definované v Rozhodnutí č.2002/253/ES Evropského parlamentu a Rady, na 100 000 obyvatel.

Ve stotisícovém městě je 37 lidí s pozitivním testem!
V padesáti tisícovém městě je 19 lidí s pozitivním testem!
V deseti tisícovém městě jsou 4 lidé s pozitivním testem!

Máme o 4 případy více na 100 000 obyvatel. Co s tím budeme dělat, ptají se média.

Epidemie nebyla vyhlášena. Epidemie má nyní zvláštní definici. WHO vyhlašuje pandemii, ale právní dokument není k nalezení. Restrikce jsou si podobné na celém světě a stojí na malých číslech případů. Schválení zákona č. 94 stojí na vodě, ale někdo tento zákon hodně potřebuje.

Ministr zdravotnictví získává nekontrolovatelnou moc

Schválením zákona 94/2021 vláda a Sněmovna předala moc do jedněch rukou – ministru zdravotnictví. Podle uniklých informací, které přinesl Reflex, tomu tak nemusí být. Ale "pandemický zákon" je rozhodně nástrojem k vyhlašování a prosazování mimořádných opatření, která slouží jako nátlakový nástroj k celoplošné vakcinaci, k omezování svobod občanů, a to za vydatné pomoci hygienických stanic.
Mimořádná opatření se vyhlašují nejméně na 15 dní. Každých 15 dní si přečteme mnohostránkové vydání nových mimořádných opatření. Kdy se vrátíme do normálu? Stále tady budeme mít tzv. vlny „epidemie".
Ministerstvo zdravotnictví totiž může vyhlásit cokoli a kdykoli.

Jakým způsobem je možné tento zákon zrušit?

§1 (2) Stav pandemické pohotovosti lze ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců. Usnesení o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho obnovení se vyhlašuje ve Sbírce zákonů.

Pandemický zákon tedy mohou zrušit jen poslanci svým hlasováním ve Sněmovně.

VOLNÝ blok v případě vládní odpovědnosti zruší "pandemický zákon", stejně jako všechny další totalitní zákony!

Jak dlouho může být uplatňován zákon č. 94/2021 Sb

V zákoně nejsou dány podmínky trvání pandemické pohotovosti. Jen jsou určeny Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice, které mají za úkol monitorovat situaci, informovat, ale žádný objektivní limit pro ukončení epidemie není stanoven.

Soudy mohou udělat přezkum opatření, ale vždy přichází zpětně po týdnech. Mezitím se opatření změní.

§13 4) Pozbylo-li mimořádné opatření platnosti v průběhu řízení o jeho zrušení, nebrání to dalšímu postupu v řízení. Dojde-li soud k závěru, že opatření obecné povahy nebo jeho části byly v rozporu se zákonem, nebo že ten, kdo je vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo že opatření obecné povahy nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem, v rozsudku vysloví tento závěr.

A to je vše. Žádný jiný dopad na oprávněnost existence pandemického zákona není.

Přestupky a náhrady škod, a co majetková zodpovědnost za rozhodnutí?

Přestupku se dopustí právnická nebo podnikající osoba, fyzická osoba, pokud nedodrží mimořádné opatření podle § 2.
Výše pokut jde až do likvidačních 4 miliónů korun. U fyzických osob až do jednoho miliónu.

Přestupek podle tohoto zákona projednává krajská hygienická stanice.
Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příkazem na místě může přestupek podle tohoto zákona projednávat též orgán Policie České republiky nebo strážník obecní policie.

Za nenasazenou roušku v městské dopravě můžete dostat pokutu.
Za nesmyslná, neefektivní opatření, jako např. plošné testování dětí ve školách, zaměstnanců, které stálo několik miliónů korun a celkově jde do miliard, ponese odpovědnost ministr zdravotnictví?

Opatření jsou vykládána jako rozhodnutí politická. Údajně činěná v zájmu obecného dobra. Právní odpovědnost za dopady mimořádných opatření nenesou ti, kteří opatření vyhlásili. Ale náklady na odvrácení možné epidemie při zanedbatelných počtech případů poneseme my všichni řadoví občané.

Zákon č. 94/2021 Sb. je zákon s prvky totality

 • Zákon č. 94/2021 Sb. byl schválen za situace, která neodpovídala podmínkám pro vyhlášení epidemie.
 • Tento zákon neuvěřitelně posiluje moc ministra zdravotnictví bez kontroly Poslanecké sněmovny a Senátu, bez kontroly soudů.
 • Uzákonění pandemické pohotovosti výrazně omezuje svobodný život občanů. Je porušována Listina základních práv a svobod, která je základem naší ústavy.
 • Nátlakovým prosazováním mimořádných opatření jsou lidé „přesvědčování" k očkování. Zvýhodňování očkovaných občanů vede k segregaci zbývajících občanů.
 • Mimořádná opatření nemají zdravotní ani epidemiologickou opodstatněnost. Rozsudky soudů nejsou brány v úvahu politiky, jednají dál ve stejném kurzu, přestože jsou si vědomi, že jednají protizákonně.
 • Pro vznesení námitek k pandemické pohotovosti vyhlášené tímto zákonem, revizi jeho trvání nebyl dán prostor lidem ani nebyl zákonem č. 94/2021 Sb. určen orgán, který by tak mohl učinit.

Co si ve volbách 2021 zvolíme, to budeme mít!
Volte č. 3 – volte VOLNÝ 3lok – volte svo3odu.

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok