Vážený pane Vondráčku,
 Vážený pane Hanzele,
 Vážení členové komise,
 
        tento otevřený dopis, zveřejněný formou petice právě pro možnost jeho připodepsání dalšími občany ČR, kteří s jeho zněním svým připodepsáním bezvýhradně souhlasí, je určen předsedovi Poslanecké sněmovny ČR panu Radkovi Vondráčkovi (ANO), dále pak předsedajícímu poslanecké schůze poslanci panu Tomášovi Hanzelovi (ČSSD) a stejně tak dalším členům Poslanecké sněmovny, kteří se k vystupování poslance pana Lubomíra VOLNÉHO (nez.) ve sněmovně negativně, vulgárně či odmítavě vyjadřují. Dále také členům komise, kteří pravděpodobně budou zkoumat jeho kázeňská provinění proti jednacímu řádu sněmovny zejména se dá předpokládat, že v těchto případech:
  • nedodržování hygienických nařízení (rouška)
  • nevhodné oblečení v prostorách Poslanecké sněmovny (potištěné bílé tričko)
  • znemožnění projevu pana poslance Lubomíra VOLNÉHO (nez.)
  • údajný útok pana poslance Lubomíra VOLNÉHO (nez.) na předsedajícího schůze pana Tomáše HANZELA (ČSSD)