Rady pro voliče

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

 • Rady pro voliče.
 • Rady pro členy volební komise.
 • Rady, co dělat po skončení voleb.
Rady pro voliče
 • Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Chcete-li zabránit nejistotě, co se s Vaším hlasem stane v noci z pátku na sobotu, jděte volit raději v sobotu 9. října. Pozor, volební místnosti se v sobotu uzavírají ve 14.00 hodin!
 • Při vstupu do volební místnosti důsledně trvejte na tom, aby byla volební urna řádně zapečetěna. Pokud zapečetěna nebude, okamžitě volejte policii a žádejte zabezpečení.
 • Bude-li komise trvat na tom, abyste si nasadili roušku nebo respirátor, nebojte se, máte právo volit bez roušky. Jedná se jen o přestupek a ten je vždy méně než ústavní právo volit. Je to i rozhodnutí ústavního soudu. Maximálně může přijít policie a nechá to řešit jako přestupek
 • Zkontrolujte si, že jste zapsán/a do volebního seznamu nebo odevzdejte voličský průkaz.
 • Vezměte si obálku, která musí být označena kulatým razítkem nebo alespoň podpisem předsedy komise.
 • Odejděte za plentu a tam využijte na volebním lístku číslo 3. Pokud chcete použít své preferenční hlasy, zakroužkujte číslo před jménem toho, koho chcete preferovat, a to i u lídra či lídryně, protože ti automaticky žádné preferenční hlasy nemají. Můžete použít maximálně 4 preferenční hlasy. V případě, že omylem použijete pět a více hlasů je i nadále Váš hlas pro Volný blok platný, jen se nezapočítá žádný preferenční hlas
 • Pro svou kontrolu můžete dát jeden ze svých 4 preferenčních hlasů nějakému kandidátovi uvedenému na nízké pozici (třeba 23). Na webu volby.cz si pak můžete ověřit, zda tento kandidát 23 dostal hlas.
 • POZOR: Lubomír Volný, Jana Bobošíková, Hana Lipovská, Marian Bojko, Ilona Csáková, Marek Obrtel, Jana Volfová a další lídři jsou pouze na kandidátkách ve svých příslušných krajích. Nicméně vhozením volebního lístku s číslem 3 pomáháte ke zvolení i jim, byť tyto kandidáty na svém volebním lístku nemáte.
 • Na volební lístek nic nepište, nijak jej neoznačujte, nepodepisujte jej. Mohl by být považován za neplatný.
 • Svůj volební lístek si můžete vyfotografovat.
 • Lístek s číslem 3 vložte do obálky označené razítkem a pokud lze, obálku ZALEPTE. Pokud obálku zalepit nelze, pečlivě zastrčte chlopeň obálky dovnitř, abyste zabránili vypadnutí lístku z obálky. Takový vypadlý lístek je totiž neplatný
 • Obálku vložte do volební urny.

Moc děkujeme!

Rady pro členy volební komise
 • Hned na začátku činnosti komise důsledně trvejte na tom, aby byla volební urna řádně zapečetěna, a to i ze spodu, pokud lze dno urny odšroubovat, a podepište se na pečetě tak, aby část podpisu byla na volební urně a část na pečetící pásce.
 • Stejným způsobem nechte zapečetit i přenosné urny.
 • Zkontrolujte, že obálky pro odevzdání hlasů jsou orazítkovány kulatým razítkem nebo alespoň podepsány předsedou komise, tedy že nejsou zaměnitelné
 • Zkontrolujte, že nikde v komisi není žádný znak jiné politické strany a žádná propagace této strany.
 • Pokud Vás budou nutit vzít si respirátor, což samozřejmě je velmi sporné ustanovení, nicméně pro důležitost kontrolování voleb je důležité zůstat v komisi, pak si klidně na respirátor napište, chci VOLNĚ dýchat.
 • Přihlaste se k tomu, že budete chodit s přenosnou urnou, abyste mohli kontrolovat, zda někdo nevolí za ty, co nemohou přijít k volebním komisím.
 • Pokud přijdou lidé s volebními průkazy, dbejte na to, aby byli řádně zapsáni do volebního seznamu a svůj volební průkaz komisi odevzdali.
 • Bojujte za každého voliče, který odmítne volit s rouškou. Má na to právo, jedná se jen o přestupek a ten je vždy méně než ústavní právo volit. Je to i rozhodnutí ústavního soudu. Maximálně může přijít policie a nechá to řešit jako přestupek.
Po skončení voleb
 • Překontrolujte znovu pečeti na všech urnách a pak nechte vysypat obálky na stůl (nejlépe spojte stoly dohromady, abyste mohli být všichni okolo). Pokud budou pečeti na jakékoliv urně porušené, okamžitě zdokumentujte stav (foto, zápis) a volejte policii.
 • Spočítejte nejdříve všechny vypadlé lístky a oddělte je do samostatné obálky, tyto hlasy jsou neplatné.
 • Pak spočítejte všechny obálky a zkontrolujte, zda počet obálek je STEJNÝ NEBO NIŽŠÍ než počet lidí, kteří přišli k volbám (nelze mít vyšší počet obálek tedy hlasů než počet voličů, ale méně jich být může, někdo prostě nakonec nevolil).
 • Poté začněte opatrně vyndávat z obálek volební lístky a dávat je na hromádky podle stran takže od jedničky dále (sledujte, zda některý komisař nepřetrhl ať omylem nebo úmyslně nějakou obálku či lístek, tento hlas je samozřejmě platný, byť je lístek poškozený a je třeba ho započítat).
 • Spočítejte hlasy pro jednotlivé strany a zapište je do protokolu, v žádném případě nepřipusťte, aby se hlasy počítaly v malých skupinkách a pak se sečetly dohromady!
 • Teprve nyní se můžete rozdělit a ve dvojicích počítat preferenční hlasy uvnitř jednotlivých stran, pokud použijete volební lístek nevyužitý ve volbách, OZNAČTE HO JAKO SČÍTACÍ.
 • Bude-li někdo z členů volební komise porušovat svoje povinnosti a předseda komise nezasáhne a nezjedná nápravu, volejte policii!
 • O celém výsledku voleb se sepisuje protokol, který musíte podepsat. Pokud došlo k nějakým nesrovnalostem, zapište to jako výhradu do protokolu. Tento protokol si vždy ofoťte na telefon. Prosíme, protokol zašlete na dohody@volnyblok.cz.

Moc všem děkujeme za vaše úsilí a nasazení.
PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok