Volební program VOLNÉHO bloku

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

VOLNÝ blok – volební program v 10 bodech

1. Svoboda

 • Czexit!
 • Přestaneme platit příspěvky do rozpočtu EU, nebudeme čerpat dotace EU.
 • Aktivujeme článek 50 Lisabonské smlouvy.
 • O zákonech rozhoduje český parlament, ne neziskovky.
 • Nepřípustné jsou: omezování svobody a jakákoliv cenzura.

2. Bezpečnost

 • Vystoupíme z NATO.
 • Obnovíme obranyschopnost země.
 • Obranná spolupráce v rámci V4 + Rakouska.
 • Výdaje na armádu musí být výdaje na bezpečí České republiky, ne na nákupy zařízení podle potřeb cizích armád a výrobců.
 • Podpoříme systém střelecké přípravy a branné bezpečnostní rezervy i rozvoj aktivní zálohy ozbrojených sil.
 • Nedopustíme vznik No-go zón.
 • Přijmeme zákon o ochraně České republiky před skrytým zahraničním vlivem.
 • Zastavíme nelegální migraci. Zpřísníme podmínky pro přijímání legálních migrantů.
 • Zachováme bezvízový režim, ale obnovíme ochranu hranic a hraniční kontroly.
 • Do přísahy příslušníků bezpečnostních sborů vrátíme věrnost České republice a ochranu ústavního zřízení České republiky.

3. Ústavně vyloučíme politický islám ze vstupu do soutěže politických stran.

 • Prvky práva šaría a islámského bankovnictví nesmějí pronikat do naší společnosti.

4. Ústavně zaručíme právo na svobodu rozhodování o vakcinaci, testování a čipování.

 • Odmítáme lékařské experimenty na lidech prováděné bez vědomého a plně informovaného souhlasu či prováděné pod nátlakem.
 • Zrušíme pokuty za porušení pravidel nouzového stavu a pandemického zákona.
 • Odškodníme občany postižené nezákonnými nařízeními vlády.

5. Ústavně zaručíme právo na finanční hotovost.

 • Zákonem zaručíme významné navýšení zlatých rezerv ČNB.
 • Ochrana před zápornými úrokovými sazbami.
 • Ochrana úspor.
 • Svoboda a bezpečnost.

6. Zakážeme vývoz nezpracovaného nerostného bohatství

 • Lithium, uran, zlato, wolfram, kobalt a další suroviny musí získat přidanou hodnotu.

7. Přestaneme plýtvat našimi penězi.

 • Peníze vydělané v ČR patří do ČR.
 • Zabráníme odlivu zisku do zahraničí.
 • Snížíme výdaje státního rozpočtu.
 • Zrušíme kraje.
 • Zrušíme služební zákon a změníme kompetenční zákon.
 • Zastavíme nekontrolovatelný růst byrokracie.
 • Snížíme počet státních úředníků a omezíme moc nevolených byrokratů.
 • Zavedeme zákonné právo na práci.
 • Odstřihneme od veřejných rozpočtů politické neziskovky a nadace.
 • Vystoupíme ze všech zbytečných mezinárodních organizací.
 • Zavedeme naturální sociální dávky.

8. Postavíme se západnímu progresivismu jako útoku na naše hodnoty a zvyklosti.

 • Prosazujeme demokracii bez přívlastků, ve které rozhoduje většina.
 • Stop pozitivní diskriminaci.
 • Respektujeme zákony přírody.
 • Pohlaví je dáno biologicky, ne sociálně.
 • Manželství je svazek muže a ženy.
 • Rodiče jsou žena-matka a muž-otec. Vychovávají děti a zodpovídají za ně.
 • Budeme důrazně varovat před důsledky výchovy dětí stejnopohlavními páry a důsledky surogátního mateřství pro děti.
 • Škola učí, předává vědomosti, nevychovává. Vychovává rodina.
 • Zavedeme jednotné osnovy pro základní školy.
 • O působení neziskovek ve školách a použití jejich „výukových" programů budou rozhodovat rodiče.
 • Nedovolíme vznik českého Barnevernetu a odebírání dětí jako byznysu.

9. Bydlení

 • Vlastní bydlení je podílem na zemi. Sen o vlastním bydlení nesmí být nedosažitelný.
 • Manželé se dvěma a více dětmi budou mít nárok na odpočty hypotéky podle počtu dětí k pořízení vlastního bydlení.
 • Uvolníme spekulační byty zavedením daně z nemovitosti a daně z nájmu pro stávající zahraniční vlastníky. Přestaneme tak platit za chyby Bruselu.
 • České nemovitosti budou moci kupovat jen čeští občané a firmy českých majitelů se sídlem v České republice.

10. Senioři

 • Senioři se zasloužili o naši republiku, mnoho jim dlužíme. Zároveň je jejich role nezastupitelná při výchově mladé generace.
 • Pracující rodiče budou moci účelově odvádět část sociálního zabezpečení jako dorovnání výše předčasného důchodu pro své rodiče, kteří budou pečovat o vnoučata.
 • Legislativně podpoříme spolupráci obcí a obchodních řetězců na provozu pravidelných taxi-busů pro možnost nákupu na vesnicích.
 • Legislativně usnadníme výstavbu nových domovů pro seniory s plnou odbornou péčí.
 • Zaručíme ochranu kupní síly úspor a nedotknutelnost české měny.
 • Zpřísníme postihy za trestní činnost páchanou na seniorech.
 • Důchodová reforma nesmí trestat ty, kdo celý život poctivě přispívali do systému sociálního zabezpečení. Její provedení bude možné jen na základě ústavního zákona, aby občané nežili v nejistotě před každými volbami.

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Josef Novosad

Předseda kraje

MUDr. Monika Waksmundská

Předsedkyně krajské organizace

Luďka Tomešová

Předsedkyně kraje

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku