Volební program VOLNÉHO bloku

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

VOLNÝ blok jde do voleb pod číslem 3

To je skvělá zpráva i dobrá předzvěst!
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mají proběhnout 8. až 9. října 2021.

VOLNÝ blok – spoty kandidátů k volbám

Podívejte se na spoty kandidátů Volného bloku k volbám.

VOLNÝ blok – volební program

Odmítáme experimenty na dětech / Program v 10 bodech, PDF
VOLNÝ blok pro občany naší země, PDF
Ekonomický program Volného bloku, PDF

VOLNÝ blok – volební program v 10 bodech

1. Svoboda

 • Czexit!
 • Přestaneme platit příspěvky do rozpočtu EU, nebudeme čerpat dotace EU.
 • Aktivujeme článek 50 Lisabonské smlouvy.
 • O zákonech rozhoduje český parlament, ne neziskovky.
 • Nepřípustné jsou: omezování svobody a jakákoliv cenzura.
 • Jsme ekologové, ne ekoteroristé. Žádný "Green Deal"!

2. Bezpečnost

 • Vystoupíme z NATO.
 • Obnovíme obranyschopnost země.
 • Obranná spolupráce v rámci V4 + Rakouska.
 • Výdaje na armádu musí být výdaje na bezpečí České republiky, ne na nákupy zařízení podle potřeb cizích armád a výrobců.
 • Podpoříme Systém střelecké přípravy a branné bezpečnostní rezervy i rozvoj aktivní zálohy ozbrojených sil.
 • Nedopustíme vznik No-go zón.
 • Přijmeme zákon o ochraně České republiky před skrytým zahraničním vlivem.
 • Zastavíme nelegální migraci. Zpřísníme podmínky pro přijímání legálních migrantů.
 • Zachováme bezvízový režim, ale obnovíme ochranu hranic a hraniční kontroly.
 • Do přísahy příslušníků bezpečnostních sborů vrátíme věrnost České republice a ochranu ústavního zřízení České republiky.

3. Ústavně vyloučíme politický islám ze vstupu do soutěže politických stran.

 • Prvky práva šaría a islámského bankovnictví nesmějí pronikat do naší společnosti.

4. Ústavně zaručíme právo na svobodu rozhodování o vakcinaci, testování a čipování.

 • Odmítáme lékařské experimenty na lidech prováděné bez vědomého a plně informovaného souhlasu či prováděné pod nátlakem.
 • Zrušíme pokuty za porušení pravidel nouzového stavu a pandemického zákona.
 • Odškodníme občany postižené nezákonnými nařízeními vlády.

5. Ústavně zaručíme právo na finanční hotovost.

 • Zákonem zaručíme významné navýšení zlatých rezerv ČNB.
 • Ochrana před zápornými úrokovými sazbami.
 • Ochrana úspor.
 • Svoboda a bezpečnost.

6. Zakážeme vývoz nezpracovaného nerostného bohatství

 • Lithium, uran, zlato, wolfram, kobalt a další suroviny musí získat přidanou hodnotu.

7. Přestaneme plýtvat našimi penězi.

 • Peníze vydělané v ČR patří do ČR.
 • Zabráníme odlivu zisku do zahraničí.
 • Snížíme výdaje státního rozpočtu.
 • Zrušíme kraje.
 • Zrušíme služební zákona a změníme kompetenční zákon.
 • Zastavíme nekontrolovatelný růst byrokracie.
 • Snížíme počet státních úředníků a omezíme moc nevolených byrokratů.
 • Odstřihneme od veřejných rozpočtů politické neziskovky a nadace.
 • Vystoupíme ze všech zbytečných mezinárodních organizací.
 • Zavedeme naturální sociální dávky.

8. Postavíme se západnímu progresivismu jako útoku na naše hodnoty a zvyklosti.

 • Prosazujeme demokracii bez přívlastků, ve které rozhoduje většina.
 • Stop pozitivní diskriminaci.
 • Respektujeme zákony přírody.
 • Pohlaví je dáno biologicky, ne sociálně.
 • Manželství je svazek muže a ženy.
 • Rodiče jsou žena-matka a muž-otec. Vychovávají děti a zodpovídají za ně.
 • Budeme důrazně varovat před důsledky výchovy dětí stejnopohlavními páry a důsledky surogátního mateřství pro děti.
 • Škola učí, předává vědomosti, nevychovává. Vychovává rodina.
 • Zavedeme jednotné osnovy pro základní školy.
 • O působení neziskovek ve školách a použití jejich „výukových" programů budou rozhodovat rodiče.
 • Nedovolíme vznik českého Barnevernetu a odebírání dětí jako byznysu.

9. Bydlení

 • Vlastní bydlení je podílem na zemi. Sen o vlastním bydlení nesmí být nedosažitelný.
 • Manželé se dvěma a více dětmi budou mít nárok na odpočty hypotéky podle počtu dětí k pořízení vlastního bydlení.
 • Uvolníme spekulační byty zavedením daně z nemovitosti a daně z nájmu pro stávající zahraniční vlastníky. Přestaneme tak platit za chyby Bruselu.
 • České nemovitosti budou moci kupovat jen čeští občané a firmy českých majitelů se sídlem v České republice.

10. Senioři

 • Senioři se zasloužili o naši republiku, mnoho jim dlužíme. Zároveň je jejich role nezastupitelná při výchově mladé generace.
 • Pracující rodiče budou moci účelově odvádět část sociálního zabezpečení jako dorovnání výše předčasného důchodu pro své rodiče, kteří budou pečovat o vnoučata.
 • Legislativně podpoříme spolupráci obcí a obchodních řetězců na provozu pravidelných taxi-busů pro možnost nákupu na vesnicích.
 • Legislativně usnadníme výstavbu nových domovů pro seniory s plnou odbornou péčí.
 • Zaručíme ochranu kupní síly úspor a nedotknutelnost české měny.
 • Zpřísníme postihy za trestní činnost páchanou na seniorech.
 • Důchodová reforma nesmí trestat ty, kdo celý život poctivě přispívali do systému sociálního zabezpečení. Její provedení bude možné jen na základě ústavního zákona, aby občané nežili v nejistotě před každými volbami.

VOLNÝ blok – spoty kandidátů k volbám


Mgr. Lubomír Volný: Jaké má poselství k volbám?

Volební lídr Volného bloku

Je Lubomír Volný rváč, rebel, nebo nositel naděje? Za jak trnitou považuje cestu ke svobodě a jakou naději přináší všem, kteří chtějí zůstat volní? Chcete se přidat k rebelovi a prorokovi, pro něhož je jedinou cestou a možností zvítězit nad zlem a covidovou hydrou?


Marian Bojko: Jaké má poselství k volbám?

Volební lídr a předseda krajské organizace, Moravskoslezský kraj

Proč si důlní záchranář a poslanec Marian Bojko myslí, že nejdůležitější je ochraňovat děti a seniory? Proč opět varuje před nelegální imigrací? Jakou hodnotu má pro tohoto statečného muže fungující a zdravá rodina? Co ho pohání v boji proti experimentům na dětech a seniorech?


Ing. Jana Bobošíková: Jaké má první poselství k volbám?

Volební lídr, Praha

Jaké hlavní důvody pro czexit vidí evropská exposlankyně Jana Bobošíková? Proč tvrdí, že Evropská unie je nereformovatelná? Impotence EU versus agresivita v potlačování národních zájmů svrchovaných zemí. Opuštění EU je cestou k prosperitě a svobodě!


Ing. Jana Bobošíková: Jaké má druhé poselství k volbám?

Volební lídr, Praha

Jak bude vypadat zahraniční politika naší země po vystoupení z EU? V čem bude výhodná naše suverénní zahraniční politika a jaké možnosti nabídne všem občanům? Žádný vývoz demokracie, žádné sankce. Konec diplomatického vměšování prostřednictvím neziskových organizací! Zrušíme zbytečná členství ČR v různých typech organizací.


Ing. Hana Lipovská, Ph.D.: Jaké má první poselství k volbám?

Volební lídr, Pardubický kraj

Proč považuje Hana Lipovská odvahu za nutnou podmínku současného boje za svobodu? Jak vidí šanci na volební úspěch Volného bloku? A proč je nutné nejít se stádem, vystoupit z řady a začít jednat? Na cestě k vítězství nejsme sami.


Ing. Hana Lipovská, Ph.D.: Jaké má druhé poselství k volbám?

Volební lídr, Pardubický kraj

Víte, že kvůli rozhazovačné a korupční politice státu dluží vaše i každá další rodina v České republice přes 1 mil. korun? Jak dlouho si necháme líbit, že vláda a úředníci projídají naši budoucnost? Proč navrhuje Hana Lipovská logické kroky a změny v hospodaření s penězi občanů, které nazývá převratem financí?


MUDr. Monika Waksmundská: Jaké má první poselství k volbám?

Volební lídr a předsedkyně kraje, Liberecký kraj

Proč podmiňuje MUDr. Monika Waksmundská osobní zodpovědnost za svoje zdraví právem přístupu ke svobodným informacím? Za jak nebezpečné považuje nucené zakrývání dýchacích cest a za jak destruktivní pro zdravý vývoj dětí? Vyslechněte varování odborníka před experimentální genovou terapií.


MUDr. Monika Waksmundská: Jaké má druhé poselství k volbám?

Volební lídr a předsedkyně kraje, Liberecký kraj

Jak chce MUDr. Monika Waksmundská zastavit omezování základních lidských práv? Poslechněte si hodnocení lékařky současného stavu věcí a proč nám jde o život? Za jak rizikové považuje experimenty na lidech? Proč považuje Volný blok za jedinou cestu k zastavení covidové hysterie a agendy?


MUDr. Marek Obrtel: Jaké má první poselství k volbám?

Volební lídr, Olomoucký kraj

Proč musíme urychleně opustit struktury NATO? Jak pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel uvažuje o svrchovaném státě se svou vlastní reálnou obranyschopností, která mu poskytne nevydíratelnost? Kde vezmeme finance na bojeschopnou armádu, která splní zákonem určenou povinnost obrany před vnějším nepřítelem? Proč a jak musí umět každý muž umět ochránit svoji rodinu a vlast?


MUDr. Marek Obrtel: Jaké má druhé poselství k volbám?

Volební lídr, Olomoucký kraj

V čem spatřuje pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel černou díru na peníze v současném zdravotním systému? Jak se pacient stal v době byznysu nástrojem zisku, zatímco jeho vlastní zdraví je postradatelné? Jak jsou vyváděny společné finanční prostředky do soukromých kapes? Jak nedozírné dopady má pseudopandemie na zdraví a životy lidí! Proč je experimentální vakcinace ohorožením života. Proč je vynucování experimentální vakcinace zločinem? Jaké řešení nabízí a podoruje?


Mgr. David Tygr Ploc, MBA: Jaké má první poselství k volbám?

Volební kandidát a místopředseda pražské organizace

Kudy podle Davida Tygra Ploce vede cesta k běžnému, radostnému životu? Proč vidí bezpečnostní expert záruku svobody ve Volném bloku? Ve volbách 2021 nevolíme životní úroveň, ale přežití lidského druhu. Proč říká, že Volný blok zachránil tisíce životů?


Mgr. David Tygr Ploc, MBA: Jaké má druhé poselství k volbám?

Volební kandidát a místopředseda pražské organizace

Čím nás ohrožuje členství v NATO a EU podle bezpečnostního experta? Proč je tak zásadní zastavit nelegální imigraci, obnovit vnitřní i vnější bezpečnost svrchovaného státu a střežit naše hranice? Proč je nutné vrátit policii zpět lidu a nenechat ji zneužívat covidovými zločinci?


Eva Gajdošík: Jaké má první poselství k volbám?

Kandidátka Volného bloku ve Zlínském kraji

Proč vidí Eva Gajdošík jako zásadní zvelebovat na prvním místě naši zemi a mít zejména na mysli blaho našich vlastních lidí a rodin? Proč považuje za nezbytné být pány ve své zemi? Jak důležité je, abychom měli kontrolu nad naší svobodou, názory, zdravím, bezpečností, financemi a nerostným bohatstvím?


Eva Gajdošík: Jaké má druhé poselství k volbám?

Kandidátka Volného bloku ve Zlínském kraji

Co vzkazují české, moravské a slezské lvice našemu státu ústy Evy Gajdošík? Nepřipustíme segregaci našich dětí a vnoučat na školách, jejich testování zdravotně závadnými testy a dušení rouškami. Nedopustíme nátlak a vydírání za účelem vakcinace dětí a mládeže. Nevydáme děti na pospas státnímu experimentu v zájmu farmaceutické lobby.


Ilona Csáková: Jaké má první poselství k volbám?

Volební lídr, Jihomoravský kraj

Ilona Csáková – matka a lvice, která bojuje za práva dětí! Za jak velký dar považuje Ilona Csáková pouto mezi rodičem a dítětem? A jak velkou odpovědnost cítí za ochranu našich dětí před experimenty vládních, vědeckých a lékařských zrůd? Za děti rozhodují a zodpovídají rodiče, ne stát! Konec státní nadřazenosti a páchání bezpráví!


Ilona Csáková: Jaké má druhé poselství k volbám?

Volební lídr, Jihomoravský kraj

Co je umění? Co je umění pro Ilonu Csákovou? Aroganci moci spatřuje v diktátorském přístupu ministerstev, která zakazují zpěv, zakazují netestovaným dětem cvičit a zpívat! Dopustíme, aby zločinci týrali naše děti? Testování zdravých dětí kvůli neexistující pandemii a jejich segregace kvůli byznysu mocných? To si necháme líbit?


Iva Vrbová: Jaké má první poselství k volbám?

Volební lídr a předsedkyně kraje, Ústecký kraj

Zastavme zrůdný sociální a vakcinační experiment na seniorech! Proč Iva Vrbová trvá na ukončení izolace seniorů a proč odsuzuje nesmyslná vládní nařízení, která vraždí seniory v domovech a sociálních zařízeních? Vláda odmítla prevenci i léčbu seniorů, znemožnila jim sociální kontakty a vystavila je abnormálnímu stresu! Vydírá je za účelem vakcinace!


Iva Vrbová: Jaké má druhé poselství k volbám?

Volební lídr a předsedkyně kraje, Ústecký kraj

Proč nesmíme nechat zrůdnou vládu páchat experimenty na bezbranných seniorech? Co si myslí Iva Vrbová o praktikách vynucování vakcinace seniorů? Osobně se zasadí o zastavení vládní genocidy a potrestání všech, kteří se na této zrůdné strategii podíleli! Už nenechá vládu podvádět důvěřivé a vystrašené stařenky a stařečky!


Luďka Tomešová: Jaké má poselství k volbám?

Volební lídr a předsedkyně kraje, Královéhradecký kraj

V čem spatřuje Luďka Tomešová úpadek a rozklad současného státu? Proč je nutné okamžitě skončit s byrokracií a korupcí vládních činitelů a úředníků. Justiční, policejní a politické mafie podnikají a vydělávají na covidové agendě na úkor všech poctivých občanů. Jakou cestu k prosperitě spatřuje ve Volném bloku?


Mgr. Luděk Růžička: Jaké má poselství k volbám?

Volební lídr a předseda kraje, kraj Vysočina

Jak Luděk Růžička nahlíží na bezpečnostní rizika po útěku armád USA a NATO z Afghánistánu? Proč považuje situaci za umělé vyvolání migrační vlny? Jsou tzv. tlumočníci předvojem migrační vlny běženců z Afghánistánu? Proč je nutná reorganizace našich bezpečnostních složek a jejich přesměrování k hájení našich zájmů? Nepřipusťme vytváření No-Go zón!


Renáta Kratochvílová: Jaké má poselství k volbám?

Kandidátka Volného bloku v Praze

Proč ve zrušení hotovosti spatřuje Renáta Kratochvílová konec naší svobody a nástup totalitníhoního otroctví? Proto se zasadí o to, aby hotovost i nadále byla součástí našeho života! Nedopusťme oddělení lidí od peněz, kdy bezhotovostní společnost ovládají bankéři a na principu sociální loajálnosti umožňují nakládání s vydělanými prostředky!


Roman Horký: Jaké má poselství k volbám?

Volební kandidát, Jihomoravský kraj

Jak zní rozhodný vzkaz Romana Horkého? Jak hodnotí vládní nařízení a opatření, která nás měla při údajné epidemii zachránit? Proč zavedená cenzura připomíná diktátorské praktiky? Jak dosavadní postupy vlády zničily životy mnoha lidí, přivedly naši zemi do chaosu a ekonomického zmaru? Jak Roman Horký odsuzuje mediální lynč nepohodlných osob?


Daniel Šváb: Jaké má první poselství k volbám?

Volební kandidát, Plzeňský kraj

Do jaké míry je naše současná armáda schopná ubránit naše obyvatelstvo a území? V čem spatřuje vojenský expert rizika neexistence branné výchovy obyvatelstva a branné povinnosti? Proč uvádí, že východiskem z této situace je naše opuštění struktur NATO a budování naší vlastní armády?


Daniel Šváb: Jaké má druhé poselství k volbám?

Volební kandidát, Plzeňský kraj

Mají silnice a dálnice patřit stavebním firmám, které na nich vystavují své zahálející stroje, anebo mají patřit občanům a řidičům? Jak je možné, že po našich silnicích jezdí čím dál tím víc kamionové dopravy? A proč jsou zakázky v dopravním stavebnictví jedněmi z nejdražších, s nejdelší dobou realizace a s velmi nízkou kvalitou?PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Josef Novosad

Volební lídr a předseda kraje

Radka Doležalová

Volební kandidát

Daniel Šváb

Volební kandidát

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku