Ke stažení

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Formulář: NESOUHLAS s očkováním dítěte proti Covid 19

Vážení rodiče,

pokud chce lékař Vašeho dítěte nebo škola, do které Vaše dítě dochází, vakcinovat Vaše nezletilé dítě experimentální vakcínou, a Vy s tím nesouhlasíte, můžete své dítě účinně bránit. Součástí tohoto informačního materiálu je formulář „Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb: očkování proti onemocnění covid-19“. Stačí jej vyplnit a odevzdat příslušnému dětskému lékaři k založení do zdravotní dokumentace Vašeho dítěte. Kopii si nechte lékařem potvrdit a uschovejte. Formulář dejte na vědomí též vedení školy, kterou Vaše dítě navštěvuje.

Formulář: NESOUHLAS s očkováním dítěte proti Covid 19
Poučení k formuláři NESOUHLAS s očkováním dítěte proti Covid 19

Zákonný rámec povinné školní docházky

Braňme naše děti! Nikdo jiný to za nás neudělá. Zákon je na naší straně. Děti mají právo na vzdělání. Bez experimentů, segregace a šikany. Nedejme se a nemlčme!

Viz příspěvek a video: Jaký je zákonný rámec povinné školní docházky?

Zákonný rámec povinné školní docházky, DOCX
Zákonný rámec povinné školní docházky, PDF

Petice

Vládní strany většinou naprosto ignorují petice v elektronické podobě. Proto používáme petice ve fyzické, tištěné podobě. Stoh fyzických podepsaných petičních archů totiž ignorovat nelze. Připojte svůj podpis. Jakoukoli pomocí pomáháte nám všem.

Zákon 85/1990 – zákon o právu petičním

§ 5
Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Petice za odvolání Rady České televize a generálního ředitele ČT Petra Dvořáka

Petice za odvolání Rady ČT a generálního ředitele ČT Petra Dvořáka

Petice za právo pracovat bez roušek, testování a očkování

Petice za právo pracovat bez roušek, testování a očkování

Odmítáme experimenty na našich dětech: Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování

Nejzazší termín pro doručení petice s podpisy na naši adresu je 14. září 2021.

Petice proti zřízení vakcinačního místa v prostorách školy

Petice: Odmítáme vakcinační místo v prostorách školy [PDF]
Petice: Zakazujeme vakcinační místo v prostorách školy [PDF]

Petici si vytiskněte, jako petiční výbor napište jména těch, kteří budou petici předávat, případně ponechte pouze své jméno. Převzetí petice si nechte potvrdit podpisem! Po odevzdání petice nám napište na info@volnyblok.cz název a adresu školy, které jste petici předali a počet podpisů.

Petice proti schválení novely zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví

Petice proti novele zákona 258/2000Sb [PDF]

Podepsané petiční archy posílejte na adresu pověřené osoby: Aleš Waksmundský, P.O.BOX 25, 463 34 Hrádek nad Nisou.

Petice za zrušení pandemického zákona

Petice za zrušení pandemického zákona [PDF]

Podepsanou petici zašlete na adresu VOLNÝ blok, U Průhonu 23, Praha 7, 170 00

Informační video k pandemickému zákonu.


Program Volného bloku

Odmítáme experimenty na dětech / Program v 10 bodech, PDF
VOLNÝ blok pro občany naší země, PDF
Ekonomický program Volného bloku, PDF

Logo

Logo volný blok [PDF]
Logo volný blok [JPG]

Letáčky VOLNÉHO bloku pro osobní rozhovory

Letáčky VOLNÉHO bloku pro osobní rozhovory [PDF]

Dokumenty

Darovací smlouva [DOC]
Dohoda o provedení práce [DOCX]
Pozvánka k výběrovému řízení [PDF]
Smlouva o nehmotném plnění [DOC]
Volný blok – přihláška ke členství [PDF]

Bannery a plakáty

Banner – Nenechme si ukrást naši svobodu volného pohybu [PDF]
Banner – Nenechme si ukrást naši svobodu dýchat bez roušky [PDF]
Banner – Nenechme si ukrást svobodu rozhodovat o našem zdraví [PDF]
Banner – Nenechme si ukrást naši svobodu odmítnout očkování [PDF]
Banner – Nenechme si ukrást naše právo žít normální život [PDF]
Plakát NE COVIDOVÉ PASY [PDF]


PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok