Ke stažení

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Petice

Vládní strany většinou naprosto ignorují petice v elektronické podobě. Proto používáme petice ve fyzické, tištěné podobě. Stoh fyzických podepsaných petičních archů totiž ignorovat nelze. Připojte svůj podpis. Jakoukoli pomocí pomáháte nám všem.

Zákon 85/1990 – zákon o právu petičním

§ 5
Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Odmítáme experimenty na našich dětech: Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování

Petice proti zřízení vakcinačního místa v prostorách školy

Petice: Odmítáme vakcinační místo v prostorách školy [PDF]
Petice: Zakazujeme vakcinační místo v prostorách školy [PDF]

Petici si vytiskněte, jako petiční výbor napište jména těch, kteří budou petici předávat, případně ponechte pouze své jméno. Převzetí petice si nechte potvrdit podpisem! Po odevzdání petice nám napište na info@volnyblok.cz název a adresu školy, které jste petici předali a počet podpisů.

Petice proti schválení novely zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví

Petice proti novele zákona 258/2000Sb [PDF]

Podepsané petiční archy posílejte na adresu pověřené osoby: Aleš Waksmundský, P.O.BOX 25, 463 34 Hrádek nad Nisou.

Petice za zrušení pandemického zákona

Petice za zrušení pandemického zákona [PDF]

Podepsanou petici zašlete na adresu VOLNÝ blok, U Průhonu 23, Praha 7, 170 00

Informační video k pandemickému zákonu.


Logo

Logo volný blok [PDF]
Logo volný blok [JPG]

Letáčky VOLNÉHO bloku pro osobní rozhovory

Letáčky VOLNÉHO bloku pro osobní rozhovory [PDF]

Dokumenty

Darovací smlouva [DOC]
Dohoda o provedení práce [DOCX]
Pozvánka k výběrovému řízení [PDF]
Smlouva o nehmotném plnění [DOC]
Volný blok – přihláška ke členství [PDF]

Bannery a plakáty

Banner – Nenechme si ukrást naši svobodu volného pohybu [PDF]
Banner – Nenechme si ukrást naši svobodu dýchat bez roušky [PDF]
Banner – Nenechme si ukrást svobodu rozhodovat o našem zdraví [PDF]
Banner – Nenechme si ukrást naši svobodu odmítnout očkování [PDF]
Banner – Nenechme si ukrást naše právo žít normální život [PDF]
Plakát NE COVIDOVÉ PASY [PDF]

Program

Leták s programem, strana 1 [JPG]
Leták s programem, strana 2 [JPG]
Leták s programem [PDF]


PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku