Opětovné šíření lží na ČT24

Bude ČT čelit žalobě, nebo se to opět „ututlá“? Pořad Newsroom ČT24 se opět zaměřil na téma dezinformace o covidu. Mezi zdroji a šiřiteli byla uvedena i organizace Zdravé fórum. A to se tomuto pošpinění svého jména brání přes svého advokáta a zakladatele, Tomáše Nielsena. Chce, aby byl dotyčný pořad stažen a v následujícím díle odvysílána omluva, jinak bude pokračovat v právních krocích. Ve stížnosti se obrací také na Radu ČT. Ke Zdravému fóru se přidalo i sdružení SMIS. Naposledy, když Newsroom ČT24 řešil dezinformace, dostal výtku od RRTV.

Pátého prosince byla v Newsroomu ČT24 odvysílána reportáž o dezinformacích ohledně covidu-19. Redaktorka Kateřina Šalounová v ní zmínila i občanskou platformu Zdravé fórum. „Mezi své příznivce šíří nebezpečný výmysl, že třetí dávka očkování je zbytečná. A také tento e-mail, kterým nabádá k nahlašovování těch, kteří jejich lži vyvrací. Některá videa Zdravého fóra cenzuroval už i YouTube. Pro další videa tedy používají alternativu, NášTub. Prostor k šíření dezinformací je ale prakticky nekonečný,“ tvrdila Šalounová. Logo Zdravého fóra bylo také zobrazeno mezi údajně dezinformačními stránkami a při náhledu stránek byla také vidět fotografie doktorky Krátké.

Proti těmto nařčením z pořadu, který kritizoval například radní ČT Luboš Xaver Veselý, se už Zdravé fórum ohradilo. „Upozorňujeme, že vedení našeho klienta ani osoby, které byly v příspěvku zobrazeny, nebyly Českou televizí v souvislosti s uvedenou reportáží předem kontaktovány a vyzvány k vyjádření, ačkoliv se v pořadu k věci vyjadřují jiné osoby (o jejichž vzdělání a odborném postavení lze minimálně v případě pana J. Cempera úspěšně pochybovat). Již jen tím Česká televize porušila svou povinnost, vyplývající jí z ust. § 2 odst. 2 písm. a) zákona o České televizi,“ píše ve stížnosti advokát a jeden ze zakladatelů Zdravého fóra, Tomáš Nielsen.

„Celkové vyznění reportáže pak hrubě poškozuje dobrou pověst a dobré jméno našeho mandanta, ale i řady dalších osob, jejichž fotografie byly v reportáži zobrazeny (ve spojení s pojmy jako ‚antivaxerství‘, ‚dezinformace‘ apod.). Reportérkou tohoto pořadu byl dokonce opakovaně užit výraz ‚lžou‘ a ‚zveřejňují lži‘, aniž by k takovým tvrzením redakce tohoto pořadu disponovala jakýmkoli důkazem,“ obviňuje noční pořad zpravodajské ČT24 Nielsen.

Argumentuje, že vyjádření zmíněná v Newsroomu byla vytržena z kontextu a namítá, že v uvedeném článku na Zdravém fóru bylo napsáno, že třetí dávka je vhodná u osob rizikových.

Nielsen pak uvádí, co musí ČT udělat, ab toto „výjimečné selhání redakce uvedeného pořadu“ Nielsen a Zdravé fórum dále neřešili. „Okamžitě odstraníte záznam uvedené reportáže z veřejného prostoru (minimálně z internetových stránek a dalších médií pod Vaší kontrolou), nejpozději pak do jednoho dne ode dne doručení tohoto přípisu,“ požaduje advokát.

A to není vše. Chce také omluvu v dalším díle Newsroomu tohoto znění: „Česká televize se omlouvá iniciativě Zdravé fórum, jejím zakladatelům a podporovatelům, že je bezdůvodně uvedla v reportáži ze dne 5. 12. mezi příklady tzv. antivaxerských či dezinformačních komunit a neposkytla jejím představitelům ani jakýkoli prostor k vyjádření. Tím se naše televize zcela neoprávněně hrubě dotkla dobrého jména, profesní i osobní cti osob zapojených do jmenované iniciativy. Tím, že Česká televize nepožádala nikoho z těch, kdo se touto lživou reportáží mohou oprávněně cítit dotčeni, předem o vyjádření, porušila navíc zásadu objektivity, vyváženosti a pravdivosti.“ Nielsen také požaduje, aby ČT potvrdila, že tuto výzvu dostala. Pokud ČT podmínky nesplní, hodlá zahájit právní kroky. A obrací se také na Radu ČT, aby uvedenou reportáž přezkoumala a zjednala nápravu.

K této stížnosti se přidalo také Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, které se uvedenou reportáží také cítí dotčené a přidalo se ke stížnosti Zdravého fóra. „Útoků na SMIS přibývá i na sociálních sítích. Těm se dá bránit těžko. My svoje síly nechceme promrhat v těchto diskusích, raději pro vás budeme připravovat další příspěvky a budeme komunikovat s lidmi, kteří mohou změnit něco ‚nahoře‘,“ dodává sdružení.

Není to poprvé, co se Newsroom ČT24 pustil do tématu dezinformací. 5. dubna tohoto roku pořad převzal žebříček největších dezinformátorů od lobbistického spolku Evropské hodnoty, na kterém byl jako první uveden zpěvák Janek Ledecký, dále Daniel Landa, Ilona Csáková, Daniel Hůlka a Bára Basiková. Za toto vysílání byl pak Newsroom pokárán od RRTV. Podle Rady šlo o jednostranný názor a v pořadu chyběly názory odborníků s odlišnými stanovisky. „Provozovatel tím divákům neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů,“ stojí v dokumentu z jednání.

Převzato z Parlamentní listy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lzi-o-vakcine-Kosa-na-kamen-CT-ma-prusvih-opet-685929

4 komentáře

  1. I kdyby ČT soud prohrála a byla odsouzena k veřejné omluvě , mám obavu že si s rozsudkem tak akorát vytře , no víte co…….

    vě , mám o

    1. Jde o princip, soustavný tlak je nutný! Ale pokud se nebudeme usilovat, dal bychm Vám za pravdu . . .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *