Nejvyšší správní soud odsoudil respirátory jako nezákonné

2021-07-08 | Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Nejvyšší správní soud (NSS) dne 22. 6. 2021 konstatoval nezákonnost opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN (dále též „opatření ze dne 6. 4. 2021“). Opatření Ministerstva zdravotnictví k ochranným prostředkům dýchacích cest tedy před NSS neobstálo.

Tímto opatřením byl od 12. 4. 2021 do 3. 5. 2021 zakázán všem osobám starším dvou let pohyb a pobyt mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (tj. bez respirátoru či zdravotnické obličejové masky nebo obdobných prostředků).

Ministerstvo posuzované opatření po pouhých 20 dnech jeho existence (účinnosti) samo zrušilo. Soud se proto mohl zabývat pouze tím, zda bylo zákonné či nikoliv (§ 13 odst. 4 tzv. pandemického zákona). Soud neposuzoval nyní platné a účinné opatření (ze dne 4. 5. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN). To je napadeno samostatnými návrhy vedenými u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 3 Ao 4/2021, 3 Ao 5/2021, 3 Ao 6/2021 a 3 Ao 7/2021.

Soud shledal, že opatření ze dne 6. 4. 2021 bylo odůvodněno v rozporu s požadavky právní úpravy a navazující judikatury správních soudů. Nutnost řádného odůvodňování mimořádných opatření Nejvyšší správní soud zdůraznil opakovaně: učinil tak již v nedávných rozsudcích ve věcech sp. zn. 8 Ao 1/2021 (tisková zpráva zde) a 3 Ao 3/2021 (tisková zpráva zde). Již před ním však tuto povinnost akcentoval Městský soud v Praze, a to právě ve vztahu k opatřením týkajícím se ochranných prostředků dýchacích cest (blíže viz rozsudky ze dne 31. 8. 2020, č. j. 18 A 22/2020 - 140, a ze dne 13. 11. 2020, č. j. 18 A 59/2020 - 226). Ministerstvo však požadavkům řádného odůvodnění nedostálo.

Podle soudkyně zpravodajky Mgr. Lenky Krupičkové „napadené opatření neobsahovalo především posouzení konkrétní míry rizika spojeného s nařizovanou povinností. Nemohlo proto dostát ani požadavku na posouzení přiměřenosti zásahu do práv a oprávněných zájmů fyzických osob, tzv. test proporcionality. Chyběla také aktuální analýza epidemiologické situace. Dalším závažným nedostatkem pak bylo převzetí části odůvodnění dřívějších opatření navzdory tomu, že ministerstvo přistoupilo k výraznému zpřísnění jednotlivých podmínek, a to jak ve formě zvýšení nároků na prostředky ochrany dýchacích cest – použití respirátorů namísto šátků či látkových roušek, tak v rozsahu povinnosti - v celém zastavěném území obce bez ohledu na další okolnosti. Tyto nové povinnosti nebyly řádně odůvodněny, v některých místech odůvodnění (převzaté z dřívějších opatření) jejich opodstatněnost v podstatě popíralo.“

Informace k rozsudku Nejvyššího správního soudu vydaného pod sp. zn. 7 Ao 6/2021.

Zdroj: nssoud.cz, 2021-06-22

Jaké řešení má VOLNÝ BLOK?
 • VOLNÝ BLOK postaví mimo zákon roušky, respirátory, covid pasy, testy, vynucovanou experimentální vakcinaci a další totalitní opatření.
 • VOLNÝ BLOK vyvodí trestní odpovědnost všech příslušných osob!
 • VOLNÝ BLOK bude prosazovat listinu základních práv a svobod.
 • VOLNÝ BLOK nebude testovat bezpříznakové zdravé dospělé a děti.
 • VOLNÝ BLOK přizve k řešení situace ty nejlepší odborníky.

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok