MUDr. Marek Obrtel

Pozice:

Volební lídr

Facebook
Telegram

První poselství k volbám

Druhé poselství k volbám

Vystudoval Vojenskou lékařskou akademii Jana Evangelisty Purkyně na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Stal se velitelem útvaru – náčelníkem Posádkové ošetřovny ve VVP Libavá, kde získal praktické poznatky vševojskového charakteru a vytvořil ve své době ojedinělý systém zdravotnického zabezpečení vojsk. V letech 1998 – 1999 působil jako lékař a náčelník praporního obvaziště v Bosně a Hercegovině. Také proto se stal v roce 1999 zástupcem velitele operačního velitelství Vojskové zdravotnické služby v hodnosti plukovníka.

Na plukovnických postech sloužil ve vysokých armádních funkcích v rámci Generálního štábu Armády České republiky u Sekce vojenského zdravotnictví také v následujících letech. Aktivně se podílel na výstavbě nejen zdravotnických jednotek v rámci tehdejšího reformního týmu MO ČR a jako velitel kontingentu a náčelník polní nemocnice absolvoval zahraniční misi v Afghánistánu.
Poté jako zdravotnický poradce velitele Mnohonárodnostní brigády Střed v Prištině působil také v Kosovu. Právě tato zahraniční angažmá (a nejen ona) způsobila, že poznal skutečný charakter vojensko-politické strategie NATO a Západu, a protože s těmito praktikami nemohl souhlasit, z armády na vlastní žádost odešel.

Stal se ředitelem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, kterou vybudoval a nakonec se jako lékař v jednotlivých dílčích vedoucích pozicích vrátil do svého rodiště na Moravě.

Na sklonku roku 2014 vešel ve známost svým otevřeným dopisem Ministru obrany a vládě ČR, kterým vrátil válečná vyznamenání NATO na znamení nesouhlasu s agresivní a zločineckou politikou NATO a Západu.

Nyní se mimo svou profesi profiluje zejména jako velitel Národní domobrany České republiky a vzhledem k současné situaci souhlasil také s pozicí volebního lídra pro Olomoucký kraj za Volný blok.

V politice se chce zabývat především obrannou politikou státu, obnovením obranyschopnosti naší země jako jedné z podmínek národní suverenity, obnovením obranného průmyslu naší země a výchovou obyvatelstva, zejména jeho mužské části, k brannosti a odpovědnosti za národní bezpečnost. Základem pro tento proces má být právě domobranectví, například po vzoru Švýcarské armády v našich zdrojových podmínkách.

Nedílnou součástí politického působení má být také jeho příspěvek do oblasti zdravotnictví, nejen v boji proti „kovidové tyranii“ a likvidaci základních práv a svobod, ale také v oblasti obnovení funkčního systému vzdělávání zdravotnických pracovníků, omezení vlivu farmaceutických korporací, posílení domácího farmaceutického průmyslu, zefektivnění pojišťovenského systému či orientace na vyšší míru zohlednění celostní medicíny jako základ pro uzdravení, nikoliv pouhé léčení pacienta.

Zdaleka ne posledním jeho příspěvkem má být prosazování tradiční rodiny a výchovy dětí v rodinách a ve školství mimo vliv genderu, LGBTIQ aktivit, inkluze, juvenilní justice či násilné islamizace života dětí.

Ve všech těchto oblastech pracuje aktivně již několik let a své názory veřejně prezentuje i ve vztahu k zákonodárným a výkonným orgánům státu.

Za Volný blok se rozhodl kandidovat proto, jelikož došel k závěru, že je jedinou alternativou pro změnu současné katastrofální celospolečenské situace v režii liberálně demokratických struktur a následnou změnu systému ve prospěch národa naší domoviny.

VOLEBNÍ KANDIDÁTI:

 1. Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, lékař, 54 let
 2. JUDr. Jan Rytíř, Ph.D., právník, 53 let
 3. Mgr. Bc. Karel Světnička, právník, nezávislý publicista, 61 let
 4. MUDr. Jana Mathonová, lékařka, 63 let
 5. Petr Přívora, důchodce, 67 let
 6. Yveta Holušová, vedoucí pobočky stavebnin, 51 let
 7. Jasmína Václavová MBAce, OSVČ, 43 let
 8. Petr Němec, tiskař, 50 let
 9. Pavel Ludvík, jednatel firmy, 30 let
 10. Marek Opichal, řidič, údržbář, 33 let
 11. Marek Maceják, místostarosta obce, 51 let
 12. Monika Michaliková, v domácnosti, 43 let
 13. Bohumil Ferenc, OSVČ, 54 let
 14. David Mezuliánek, OSVČ, 49 let
 15. Pavlína Svobodná, floristka, 52 let
 16. Šárka Vitásková, OSVČ, 63 let
 17. Jiří Lakomý, skladník, 36 let
 18. MUDr. Xénie Preiningerová, lékařka, 57 let
 19. Jiří Šuba, důchodce, 65 let
 20. David Sokola, seřizovač CNC strojů, 45 let
 21. Hana Ovsíková, účetní, 58 let
 22. Jiří Vopelka, důchodce, 64 let
 23. Josef Vožický, řidič , 49 let

Naši lidé

Mgr. Lubomír Volný

Volební lídr Volného bloku

Marian Bojko

Volební lídr a předseda krajské organizace

Ing. Jana Bobošíková

Volební lídr

Ing. Hana Lipovská, Ph.D.

Volební lídr

Ilona Csáková

Volební lídr

Roman Horký

Volební kandidát

Mgr. Jana Volfová

Volební lídr a předsedkyně Volného bloku

Mgr. David Tygr Ploc, MBA

Volební kandidát a místopředseda pražské organizace

Josef Novosad

Volební lídr a předseda kraje

Luďka Tomešová

Volební lídr a předsedkyně kraje

Pavel Havránek

Volební kandidát a místopředseda Volného bloku

MUDr. Monika Waksmundská

Volební lídr a předsedkyně kraje

Mgr. Eliška Hartlová

Volební lídr

Daniel Šváb

Volební kandidát

Miroslav Kleisner

Volební lídr a předseda kraje

Mgr. Luděk Růžička

Volební lídr a předseda kraje

Iva Vrbová

Volební lídr a předsedkyně kraje

JUDr. Josef Kvasnička

Volební lídr

Radka Doležalová

Volební kandidát