Mgr. Luděk Růžička

Pozice:

Volební lídr a předseda kraje

Facebook
Telegram

Poselství k volbám

Vystudoval práva na Masarykově Univerzitě v Brně. Pracuje jako advokát a věnuje se též i soukromému zemědělství. Je odpůrce EU, kterou pokládá pouze za způsob Německa, jak nevojenskými prostředky ovládnout Evropu. Kdy poukazuje na skutečnost, že zakladatelé EU mají pestrou nacistickou minulost a patřili mezi protagonisty Třetí říše.

Aktivně prosazuje odchod z EU, kdy prvním krokem má být snaha o dosažení potravinové soběstačnosti v základních potravinách, stejně jako tomu bylo před rokem 1989. Je názoru, že ztráta potravinové soběstačnosti se rovná ztrátě státní suverenity. Odmítá, aby Česká republika byla nadále kafilérií Evropy.

Další setrvání v agresivním paktu NATO pokládá za neslučitelné se zajištěním bezpečnosti občanů v České republice. Dle jeho názoru Česká armáda rezignovala na obranu území ČR a degradovala na pomocný sbor US ARMY, kdy její prioritou se stalo prosazování zájmů amerických zbrojařských firem. Po debaklu v Afghánistánu o tom není pochyb. Česká armáda v současné době není schopna zajistit ochranu hranic České republiky tak, jak je tomu třeba u armád Izraele, Ruska nebo dokonce Maďarska. Tato chybná obranná politika vystavila tuto zemi riziku, že se stane snadnou oběti řízené migrace.

Stav tajných služeb v dnešní neutěšené době pokládá za tristní, kdy svoji neschopnost maskují tím, že se staly pouhou hlásnou troubou administrativy USA.

Chce pracovat na tom, aby Česká republika získala zpět svoji svrchovanost a stát jako takový začal plnit svou roli na poli bezpečnosti a zajistil dostupnost základních potřeb občanů ČR. Cestu vidí ve zefektivnění státní správy, jejího zeštíhlení, kdy miliardy, které dosud směřují ve prospěch NATO a EU byly přesměrovány na potřeby České republiky a občanů doma. V současné době je předsedou krajské organizace Vysočina a volebním lídrem Vysočiny.

VOLEBNÍ KANDIDÁTI:

 1. Mgr. Luděk Růžička, advokát, soukromý zemědělec, 49 let
 2. Šárka Broklová, rodičovská dovolená, 24 let
 3. Jaroslav Zeisberger, řidič, bývalý zastupitel města Jihlava, 30 let
 4. Miloš Komínek, podnikatel v pohostinství a ubytování, 56 let
 5. Kateřina Šály, OSVČ, 49 let
 6. Martin Klement, invalidní důchodce, bývalý zastupitel, 50 let
 7. Olga Havlíčková, referentka zahraničního obchodu, 44 let
 8. Jiří Korbička, prodej uhlí, autodoprava, 58 let
 9. Martin Skalla, řidič, 28 let
 10. Ivo Vaněk, OSVČ, 53 let
 11. Alice Pavlů, pracovnice v zemědělství, 43 let
 12. Tomáš Škvařil, OSVČ, 44 let
 13. Roman Štěpnička, dělník, 39 let
 14. Petr Franěk, technik, 46 let
 15. Jiří Guhl, zámečník, svářeč, 31 let
 16. Martin Buchta, dělník, 51 let
 17. Miroslav Kujal, důchodce, 62 let
 18. Petr Červený, pracovník v call centru, ministrant, 27 let
 19. Radek Pánek, OSVČ, 39 let
 20. Tomáš Hobza, OSVČ, 40 let

Naši lidé

Mgr. Lubomír Volný

Volební lídr Volného bloku

Marian Bojko

Volební lídr a předseda krajské organizace

Ing. Jana Bobošíková

Volební lídr

Ing. Hana Lipovská, Ph.D.

Volební lídr

Ilona Csáková

Volební lídr

Roman Horký

Volební kandidát

MUDr. Marek Obrtel

Volební lídr

Mgr. Jana Volfová

Volební lídr a předsedkyně Volného bloku

Mgr. David Tygr Ploc, MBA

Volební kandidát a místopředseda pražské organizace

Josef Novosad

Volební lídr a předseda kraje

Luďka Tomešová

Volební lídr a předsedkyně kraje

Pavel Havránek

Volební kandidát a místopředseda Volného bloku

MUDr. Monika Waksmundská

Volební lídr a předsedkyně kraje

Mgr. Eliška Hartlová

Volební lídr

Daniel Šváb

Volební kandidát

Miroslav Kleisner

Volební lídr a předseda kraje

Iva Vrbová

Volební lídr a předsedkyně kraje

JUDr. Josef Kvasnička

Volební lídr

Radka Doležalová

Volební kandidát