Daniel Šváb

Pozice:

Volební kandidát

Facebook
Telegram

První poselství k volbám

Druhé poselství k volbám

Velitel Národní domobrany v Plzeňském kraji. Původním povoláním programátor, potom si rozšířil vzdělání o střední průmyslovou školu dopravní, nyní studuje ČVUT obor plánování a řízení krizových situací. Je instruktorem autoškoly a řidičem zájezdové autobusové dopravy.

Cítí se prostým občanem, kterého celý život živí volant. Politika ho nikdy moc nezajímala. Jeho pohled na ni byl stejný jako názor Švejka. Veřejnou činnost vždy vnímal pouze jako boj o koryta mocných, kteří vždy po volbách okamžitě zapomínají, komu vlastně slouží.

Prvním impulsem zabývat se blíže veřejným děním byl příchod migrační krize. Více začal čerpat i z jiných zdrojů, než jsou nejrozšířenější média. Hned po založení spolku Národní domobrana se stal jejím členem, kde působí dodnes již jako velitel Plzeňského kraje.

Od roku 2015 se začal zúčastňovat různých manifestací a demonstrací, ale vždy spíše jen jako pozorovatel. Velmi vnímal názory a nálady všech skupin, ať to byla vlastenecká, kavárenská či politická scéna. Nejvíce se ho dotkla situace kolem covidové podvodné pandemie. Stále více si začal uvědomovat, že nestačí pouze kritizovat, ale je třeba s tím i něco dělat. Proto přijal nabídku politické strany Volný blok kandidovat do Poslanecké sněmovny, kde by rád vynaložil veškeré úsilí i životní zkušenosti a spolu s ostatními vlastenci zabránil další dehonestaci, segregaci, vydírání a útokům na zdraví a životy našich občanů.

Tyto volby budou bojem o přežití. Proto žádám všechny, kterým záleží na budoucnosti nás i našich dětí, přijďte prosím k volbám a volte Volný blok, který je jedinou vlasteneckou stranou, jež se nese v duchu zachováni zdravé populace a znovuobnovení státní suverenity.

VOLEBNÍ KANDIDÁTI:

 1. Miroslav Kleisner, zastupitel města, asistent poslance, 37 let
 2. Daniel Šváb, krajský velitel Národní domobrany, 57 let
 3. JUDr. Bc. Norbert Naxera, advokát, 36 let
 4. Bc. Lukáš Brych, koordinátor Bloku proti islamizaci, 38 let
 5. Petra Levorová, lektor zdravého životního stylu a duš. rozvoje, 36 let
 6. Ing. Zbyněk Rada, projektant, aktivista odporu proti očkování , 62 let
 7. Martin Šebesta, zastupitel Plzeňského kraje, 42 let
 8. Helena Nová, pracovnice bezpečnosti, 55 let
 9. David Gerneš, konstruktér, 30 let
 10. Václav Večírek, odborný poradce, 36 let
 11. Jan Stejskal, dělník, 44 let
 12. Ladislava Költöová, místopředsedkyně krajského Bloku proti islamizaci, 54 let
 13. Lubomír Votýpka, technik jaderných zařízení, 54 let
 14. Blanka Hromuláková, předsedkyně Organizace proti korupci, 63 let
 15. Petr Hermann, podnikatel, 46 let
 16. Petra Brychová, mateřská dovolená, 35 let
 17. Petr Valeš, technik, 55 let
 18. Petr Bystřický, IT specialista, 28 let
 19. Pavel Denkscherz, prodavač , 22 let
 20. Jitka Novotná, koordinátorka Jízd za svobodu, 51 let

Naši lidé

Mgr. Lubomír Volný

Volební lídr Volného bloku

Marian Bojko

Volební lídr a předseda krajské organizace

Ing. Jana Bobošíková

Volební lídr

Ing. Hana Lipovská, Ph.D.

Volební lídr

Ilona Csáková

Volební lídr

Roman Horký

Volební kandidát

MUDr. Marek Obrtel

Volební lídr

Mgr. Jana Volfová

Volební lídr a předsedkyně Volného bloku

Mgr. David Tygr Ploc, MBA

Volební kandidát a místopředseda pražské organizace

Josef Novosad

Volební lídr a předseda kraje

Luďka Tomešová

Volební lídr a předsedkyně kraje

Pavel Havránek

Volební kandidát a místopředseda Volného bloku

MUDr. Monika Waksmundská

Volební lídr a předsedkyně kraje

Mgr. Eliška Hartlová

Volební lídr

Miroslav Kleisner

Volební lídr a předseda kraje

Mgr. Luděk Růžička

Volební lídr a předseda kraje

Iva Vrbová

Volební lídr a předsedkyně kraje

JUDr. Josef Kvasnička

Volební lídr

Radka Doležalová

Volební kandidát