Náš program

1. Vystoupení z  EU.

2. Vystoupení z NATO.

3. Ústavně zaručené právo na hotovost.

4. Budeme prosazovat obecné referendum jako základní právo občanů vyjadřovat se ke všem problémům, které se jich týkají

5. Ústavně zaručené právo na svobodu rozhodování o vakcinaci a čipování.

6. Prosadíme zákon o zákazu vývozu surového lithia.

7. Chceme Evropu bezpečnou. Budeme tvrdě pracovat na zastavení nelegální migrace a zpřísníme podmínky pro přijímání legálních migrantů.

8. Zrušíme veškeré pokuty udělené za porušení pravidel nouzového stavu a pandemického zákona.

9. Stavíme se proti chamtivosti oligarchů. Progresivně zdaníme globální firmy.

10. Zarazíme plýtvání penězi. Prosadíme zrušení finanční podpory politickým neziskovkám z peněz daňových poplatníků.

11. Zastavíme nekontrolovatelný růst byrokracie. Snížíme počet státních úředníků a omezíme moc nevolených byrokratů.

12. Postavíme se proti jakémukoliv omezování svobody. Budeme usilovat o zrušení cenzury na sociálních sítích, a bojovat proti omezování základních lidských práv a svobod.

13. Schválíme ústavní zákon o zákazu korporátní cenzury na sociálních sítích i jiných médiích.

 

Hlavní cíle:

*Chceme vystoupit z EU:

Získáme zpět naši ztracenou suverenitu, budeme prosazovat  o vystoupení z EU. Od vzniku Evropského společenství, až do přijetí Lisabonské smlouvy, rozhodovaly jednotlivé státy vždy v konsensu. Tím bylo zabráněno tomu, aby silnější a bohatší státy mohly diktovat svou vůli těm menším. Po přijetí Lisabonské smlouvy a zrušení práva veta se stále více prosazuje arogance síly a moci. Typickým příkladem bylo hlasování o tzv. “Kvótách”, a po Brexitu lze očekávat nárůst diktátu zbylých velkých států EU vůči státům menším. Jedná se například o připravovaný promigrační zákon EU. Do takové Evropské unie jsme nevstupovali, a jelikož jsme přesvědčeni, že za stávající situace je EU nereformovatelná, myslíme si, že nastal čas ji svobodně opustit.

*Chceme Evropu bezpečnou:

Nelegální migrace ohrožuje bezpečnost obyvatel Evropy. Zvláště ve velkých městech dramaticky roste pouliční zločinnost, násilí a terorismus. Islám není náboženství jako křesťanství nebo buddhismus, ale jeho integrální součástí je i politický program a s evropským právem neslučitelné právo šaría. Ohrožuje naše svobody a celou tradiční evropskou kulturu. Islám jako politický program šíří nenávist, podněcuje násilí a zbavuje lidi svobody. Je to stejně nebezpečná ideologie jako byl fašismus, nacismus, nebo komunismus. Z těchto důvodů jsme i proti přijímání tzv. legálních migrantů z islámských zemí. Budeme prosazovat skutečně účinnou obranu hranic EU a okamžité navrácení nelegálních migrantů již v okamžiku, kdy vstoupí do výsostných vod zemí EU, tedy ještě před tím, než se stačí vylodit. Pašerácké čluny pak budou okamžitě ničeny a pašeráci trestně stíháni.

*Odmítáme šíření chudoby:

Programy tzv. pomoci EU, přímo či nepřímo (například přes neziskovky) podporují populační explozi v mnoha zemích tzv. “třetího světa”. To má za následek růst chudoby, nemocí a beznaděje obyvatel těch nejchudších zemí. Zahraniční politika EU se musí v tomto směru změnit a začít sledovat jeden cíl – snižování ničivé populační exploze a zvyšování životní úrovně obyvatel těchto zemí. Chceme, aby programy EU byly zaměřeny na uplatňování metod plánovaného rodičovství, kvalitní výchovy dětí v rodinách, a na jejich praktické vzdělání. Tato populační exploze je odpovědná za migraci, násilí, chudobu, globální změny klimatu a neudržitelnou spotřebu přírodních zdrojů. Pokud neprosadíme zastavení exploze, dojde k dalšímu nárůstu masové migrace a ekologickému zhroucení naší civilizace.

*Stavíme se proti chamtivosti oligarchů:

Prosadíme progresivní zdanění nadnárodních gigantů, které odvážejí z naší země, ale i z celé EU své zisky do daňových rájů, nebo je rozmělňují ve stovkách neprůhledných firemních řetězců celého světa. Nebudeme již ekonomickou kolonií, kdy z naší práce a našich národních zdrojů pohádkově bohatnou globální miliardáři. Našim cílem jsou spravedlivé podmínky pro domácí podnikatele a firmy. Nepřipustíme rovněž, aby nadále bylo v České republice prodáváno zboží zavedených značek, které má mnohem horší kvalitu, než jaká je v jiných zemích EU. Nebudeme dále tolerovat skutečnost, že si nadnárodní řetězce pletou Českou republiku s německou popelnicí.

*Zarazíme plýtvání penězi:

Dotační politika Evropské unie se stává nástrojem k vydírání národních států a čím dál tím více dotací směřuje do ideologických programů a organizací – například k politickým neziskovkám a genderovým výstřelkům. Budeme prosazovat, aby se zrušily veškeré dotace politickým neziskovám, a do odchodu z Evropské unie dotace EU směřovaly jen do programů, které zvyšují konkurenceschopnost jednotlivých států. Dále na podporu bydlení pro mladé rodiny, modernizaci a výstavbu nemocnic, škol, domovů pro seniory a do klíčové dopravní infrastruktury (dálnice, obchvaty, vysokorychlostní železnice).

*Zastavíme nekontrolovatelný růst byrokracie:

Budeme prosazovat zásadní snížení rozpočtu pro centrální aparát země. Je třeba radikálně snížit stavy armády úředníků parazitujících na našem státě. Moc úředníků musí být výrazně okleštěna a rozhodovací pravomoci je třeba vrátit do rukou skutečně volených poslanců a zastupitelů měst a obcí. Úředníci musí konečně jít příkladem a začít šetřit.

*Postavíme se proti jakémukoliv omezování svobody:

Postavíme se všem snahám cenzurovat média, včetně internetu a sociálních sítí. Odmítáme snahy o zřizování cenzorských komisí – skupin ,,moudrých” , kteří budou rozhodovat o tom, které sdělení je pravdou, které je ,,fake”, nebo který názor je ,,nekorektní” či ,,nesprávný”. Zde se Česká republika pod diktátem EU vydala rovnou cestou k nesvobodě a totalitě, kdy skupiny vyvolených chtějí lidem diktovat, co smějí říkat, a co ne. Naopak budeme prosazovat, aby vláda ze svého rozpočtu podporovala rozšiřování oblastí volného (bezplatného) přístupu k datovým sítím. Internetový prostor považujeme za moderní podobu veřejných prostranství – jde o digitální náměstí, kam musí mít svobodný přístup každý člověk s možností svobodně vyjadřovat své názory.