Náš program

1. Vystoupení z  EU.

2. Vystoupení z NATO.

3. Ústavně zaručené právo na finanční hotovost.

4. Budeme prosazovat obecné referendum jako základní právo občanů vyjadřovat se ke všem problémům, které se jich týkají.

5. Ústavně zaručené právo na svobodu rozhodování o vakcinaci a čipování.

6. Prosadíme zákon o zákazu vývozu surového lithia.

7. Chceme Evropu bezpečnou. Budeme tvrdě pracovat na zastavení nelegální migrace a zpřísníme podmínky pro přijímání legálních migrantů.

8. Zrušíme veškeré pokuty udělené za porušení pravidel nouzového stavu a pandemického zákona.

9. Stavíme se proti chamtivosti oligarchů. Progresivně zdaníme globální firmy.

10. Zarazíme plýtvání penězi. Prosadíme zrušení finanční podpory politickým neziskovkám z peněz daňových poplatníků.

11. Zastavíme nekontrolovatelný růst byrokracie. Snížíme počet státních úředníků a omezíme moc nevolených byrokratů.

12. Postavíme se proti jakémukoliv omezování svobody. Budeme usilovat o zrušení cenzury na sociálních sítích, a bojovat proti omezování základních lidských práv a svobod.

13. Schválíme ústavní zákon o zákazu korporátní cenzury na sociálních sítích i jiných médiích.

14. Nedovolíme vznik českého Barnevernetu a odebírání dětí jako byznysu pro “neziskovky”

 

Hlavní cíle:

*Chceme vystoupit z EU:

Získáme zpět naši ztracenou suverenitu, budeme prosazovat  o vystoupení z EU. Od vzniku Evropského společenství, až do přijetí Lisabonské smlouvy, rozhodovaly jednotlivé státy vždy v konsensu. Tím bylo zabráněno tomu, aby silnější a bohatší státy mohly diktovat svou vůli těm menším. Po přijetí Lisabonské smlouvy a zrušení práva veta se stále více prosazuje arogance síly a moci. Typickým příkladem bylo hlasování o tzv. “Kvótách”, a po Brexitu lze očekávat nárůst diktátu zbylých velkých států EU vůči státům menším. Jedná se například o připravovaný promigrační zákon EU. Do takové Evropské unie jsme nevstupovali, a jelikož jsme přesvědčeni, že za stávající situace je EU nereformovatelná, myslíme si, že nastal čas ji svobodně opustit.

*Chceme Evropu bezpečnou:

Nelegální migrace ohrožuje bezpečnost obyvatel Evropy. Zvláště ve velkých městech dramaticky roste pouliční zločinnost, násilí a terorismus. Islám není náboženství jako křesťanství nebo buddhismus, ale jeho integrální součástí je i politický program a s evropským právem neslučitelné právo šaría. Ohrožuje naše svobody a celou tradiční evropskou kulturu. Islám jako politický program šíří nenávist, podněcuje násilí a zbavuje lidi svobody. Je to stejně nebezpečná ideologie jako byl fašismus, nacismus, nebo komunismus. Z těchto důvodů jsme i proti přijímání tzv. legálních migrantů z islámských zemí. Budeme prosazovat skutečně účinnou obranu hranic EU a okamžité navrácení nelegálních migrantů již v okamžiku, kdy vstoupí do výsostných vod zemí EU, tedy ještě před tím, než se stačí vylodit. Pašerácké čluny pak budou okamžitě ničeny a pašeráci trestně stíháni.

*Odmítáme šíření chudoby:

Programy tzv. pomoci EU, přímo či nepřímo (například přes neziskovky) podporují populační explozi v mnoha zemích tzv. “třetího světa”. To má za následek růst chudoby, nemocí a beznaděje obyvatel těch nejchudších zemí. Zahraniční politika EU se musí v tomto směru změnit a začít sledovat jeden cíl – snižování ničivé populační exploze a zvyšování životní úrovně obyvatel těchto zemí. Chceme, aby programy EU byly zaměřeny na uplatňování metod plánovaného rodičovství, kvalitní výchovy dětí v rodinách, a na jejich praktické vzdělání. Tato populační exploze je odpovědná za migraci, násilí, chudobu, globální změny klimatu a neudržitelnou spotřebu přírodních zdrojů. Pokud neprosadíme zastavení exploze, dojde k dalšímu nárůstu masové migrace a ekologickému zhroucení naší civilizace.

*Stavíme se proti chamtivosti oligarchů:

Prosadíme progresivní zdanění nadnárodních gigantů, které odvážejí z naší země, ale i z celé EU své zisky do daňových rájů, nebo je rozmělňují ve stovkách neprůhledných firemních řetězců celého světa. Nebudeme již ekonomickou kolonií, kdy z naší práce a našich národních zdrojů pohádkově bohatnou globální miliardáři. Našim cílem jsou spravedlivé podmínky pro domácí podnikatele a firmy. Nepřipustíme rovněž, aby nadále bylo v České republice prodáváno zboží zavedených značek, které má mnohem horší kvalitu, než jaká je v jiných zemích EU. Nebudeme dále tolerovat skutečnost, že si nadnárodní řetězce pletou Českou republiku s německou popelnicí.

*Zarazíme plýtvání penězi:

Dotační politika Evropské unie se stává nástrojem k vydírání národních států a čím dál tím více dotací směřuje do ideologických programů a organizací – například k politickým neziskovkám a genderovým výstřelkům. Budeme prosazovat, aby se zrušily veškeré dotace politickým neziskovám, a do odchodu z Evropské unie dotace EU směřovaly jen do programů, které zvyšují konkurenceschopnost jednotlivých států. Dále na podporu bydlení pro mladé rodiny, modernizaci a výstavbu nemocnic, škol, domovů pro seniory a do klíčové dopravní infrastruktury (dálnice, obchvaty, vysokorychlostní železnice).

*Zastavíme nekontrolovatelný růst byrokracie:

Budeme prosazovat zásadní snížení rozpočtu pro centrální aparát země. Je třeba radikálně snížit stavy armády úředníků parazitujících na našem státě. Moc úředníků musí být výrazně okleštěna a rozhodovací pravomoci je třeba vrátit do rukou skutečně volených poslanců a zastupitelů měst a obcí. Úředníci musí konečně jít příkladem a začít šetřit.

*Postavíme se proti jakémukoliv omezování svobody:

Postavíme se všem snahám cenzurovat média, včetně internetu a sociálních sítí. Odmítáme snahy o zřizování cenzorských komisí – skupin ,,moudrých” , kteří budou rozhodovat o tom, které sdělení je pravdou, které je ,,fake”, nebo který názor je ,,nekorektní” či ,,nesprávný”. Zde se Česká republika pod diktátem EU vydala rovnou cestou k nesvobodě a totalitě, kdy skupiny vyvolených chtějí lidem diktovat, co smějí říkat, a co ne. Naopak budeme prosazovat, aby vláda ze svého rozpočtu podporovala rozšiřování oblastí volného (bezplatného) přístupu k datovým sítím. Internetový prostor považujeme za moderní podobu veřejných prostranství – jde o digitální náměstí, kam musí mít svobodný přístup každý člověk s možností svobodně vyjadřovat své názory.