Naléhavá britská zpráva vyzývá k úplnému zastavení vakcín na COVID

2021-08-06 | Ze světa

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

"Nyní je zřejmé, že tyto produkty v krevním oběhu jsou pro člověka toxické. Je nutné okamžitě zastavit očkovací program a zároveň provést úplnou a nezávislou bezpečnostní analýzu, která prozkoumá celý rozsah škodlivých účinků, které podle údajů ze 'žluté karty' ve Spojeném království zahrnují tromboembolie, multisystémová zánětlivá onemocnění, imunosupresi, autoimunitu a anafylaxi, jakož i přehnanou reakci následkem protilátek."

V "naléhavé předběžné zprávě o údajích ze žluté karty", kterou vydala britská společnost Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd. a která byla předložena Regulační agentuře pro léčiva a zdravotnické prostředky (MHRA), se uvádí:

"MHRA má nyní více než dost důkazů o systému žluté karty, aby prohlásila vakcíny COVID-19 za nebezpečné pro použití u lidí".

POZN.: Systém Yellow Card (žlutá karta), který provozuje MHRA, je britský systém pro shromažďování a monitorování informací o bezpečnostních problémech, jako jsou podezření na nežádoucí účinky nebo nežádoucí příhody týkající se léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Systém se opírá o dobrovolné hlášení podezření na nežádoucí účinky nebo incidenty zdravotnických prostředků, které hlásí zdravotničtí pracovníci a veřejnost, včetně pacientů, pečovatelů a rodičů. Hlášení má pomáhat ostatním.

Podobně jako americký systém hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) popisuje MHRA účel svého systému žlutých karet jako poskytování "včasného varování, že bezpečnost léku nebo zdravotnického prostředku může vyžadovat další šetření".

Ve zprávě, pod kterou je podepsána společnost Evidence-based Medicine Consultancy Ltd a ředitelka EbMC Squared CiC Dr. Tess Lawrie (MBBCh, PhD), se uvádí: "prohledali jsme hlášení ze systému žluté karty pomocí klíčových slov specifických pro patologii a seskupili údaje podle následujících pěti [sic] širokých, klinicky relevantních kategorií:

 • Krvácení, srážení krve a ischemické nežádoucí účinky
 • Nežádoucí účinky na imunitní systém
 • Nežádoucí účinky na "bolest
 • Neurologické nežádoucí účinky
 • Nežádoucí účinky zahrnující ztrátu zraku, sluchu, řeči nebo čichu
 • Nežádoucí účinky v těhotenství"

POZN.: Nežádoucí účinky léčiv (NÚL) – neúmyslné, škodlivé příhody způsobené užíváním léků – jsou příčinou významné části neplánovaných hospitalizací a vyskytují se v jejich průběhu.

Zpráva dále uvádí:

"Jsme si vědomi omezení farmakovigilančních údajů a chápeme, že informace o hlášených nežádoucích účincích by neměly být interpretovány tak, že daný léčivý přípravek obecně způsobuje pozorovaný účinek nebo že jeho použití není bezpečné. Tuto předběžnou zprávu sdílíme z důvodu naléhavé potřeby sdělit informace, které by měly vést k zastavení zavádění očkování do doby, než bude provedeno úplné šetření. Podle nedávné práce Seneffa a Nighové mezi potenciální akutní a dlouhodobé patologické jevy patří např:

 • Patogenní priming, multisystémové zánětlivé onemocnění a autoimunní reakce
 • Alergické reakce a anafylaxe
 • Přehnaná reakce následkem protilátek
 • Aktivace latentních virových infekcí
 • Neurodegenerace a prionové choroby
 • Vznik nových variant SARSCoV2
 • Integrace genu pro protein spike do lidské DNA

"Nyní je zřejmé, že tyto produkty v krevním oběhu jsou pro člověka toxické. Je nutné okamžité zastavení očkovacího programu a provést úplnou a nezávislou bezpečnostní analýzu, která prozkoumá plný rozsah škodlivých účinků, mezi něž podle údajů ze žluté karty ve Spojeném království patří tromboembolie, multisystémové zánětlivé onemocnění, potlačení imunity, autoimunita a anafylaxe, jakož i přehnaná reakce následkem protilátek (ADE)."

Zpráva v závěru uvádí:

"MHRA má nyní více než dost důkazů ze systému žlutých karet, aby prohlásila vakcíny COVID-19 za nebezpečné pro použití u lidí. Je třeba se připravit na zvýšení humanitárního úsilí na pomoc poškozeným vakcínami COVID-19 a na předvídání a zmírnění střednědobých až dlouhodobých účinků. Jelikož se zdá, že mechanismus poškození vakcínami je podobný jako u samotného COVID-19, zahrnuje to zapojení mnoha mezinárodních lékařů a vědců s odbornými znalostmi v oblasti úspěšné léčby COVID-19.

"Existují nejméně 3 naléhavé otázky, které musí MHRA zodpovědět:

 1. Kolik lidí zemřelo do 28 dnů po očkování?
 2. Kolik lidí bylo hospitalizováno do 28 dnů po očkování?
 3. Kolik lidí bylo v důsledku očkování postiženo?"

Zdroj: americasfrontlinedoctors.org, 2021-06-11

Jaké řešení má VOLNÝ BLOK?
 • VOLNÝ BLOK je proti vynucované experimentální vakcinaci na covid-19.
 • VOLNÝ BLOK je pro plnou informovanost pacientů před jakoukoli vakcinací a jakoukoli léčbou.
 • VOLNÝ BLOK přizve k řešení situace ty nejlepší odborníky.
 • VOLNÝ BLOK zajistí osvědčené kvalitní přípravky pro každého (Budesonid, Imunor, Ivermektin, Isoprinosine a další).
 • VOLNÝ BLOK vyvodí trestní odpovědnost všech příslušných osob!

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku