Máte pochybnosti o výsledku voleb?

2021-10-18 | Volby

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Pokud máte podezření na jakoukoliv manipulaci s volebními lístky, urnami, sčítáním hlasů atd., můžete si zkontrolovat svoje hlasování, preferenční hlasy a započtení hlasovacího lístku ve volbách dle níže uvedeného návodu:

Napište do vyhledávače Google "www.volby.cz" a otevřete odkaz Českého statistického úřadu. Dále postupujte podle přiložených instruktážních obrázků.

Nedohledáte-li své hlasování, můžete se přidat k iniciativě skupiny lidí, která bude hájit svá práva voliče na řádný průběh voleb dle zákonných možností.

Někteří jste si své volební lístky i vyfotili, ale není to pro řešení podmínkou, pokud napíšete místopřísežné prohlášení, že jste v konkrétní volební místnosti volili Volný blok (případně jinou stranu, která se podezřele nedostala ani na jedno a půl procenta).

Prosíme, hlaste nám veškeré ověřené případy na e-mail: svetluska.vaclavikova@gmail.com

Co vede některé voliče k nespokojenosti a této iniciativě? Existují svědectví o nezapečetěných místnostech, kde se klíče přes noc uschovaly pouze na vrátnici. Poškozené pečeti byly hlášeny v Ostravě-Porubě a jinde. Pokud by se v některých volebních místnostech stalo něco v rozporu se zákonem o volbách (volebních místností bylo 14 755), mohlo by to ovlivnit volební výsledek jakékoliv kandidující strany! A to principiálně nelze ponechat bez povšimnutí!

Iniciativa nespokojených voličů s průběhem voleb je odhodlána v případě doložených porušení volebního zákona PODAT ŽALOBU K NEJVYŠŠÍMU SPRÁVNÍMU SOUDU.

Prosíme, hlaste nám prokazatelné případy z celé České republiky nejpozději do středy 20. října 2021, abychom mohli žalobu zpracovat a podat nejpozději v pátek 22. října 2021, kdy končí zákonná lhůta pro podání.

Váš doložený případ připojíme k podávané žalobě. V případě, že nemáte ofocený svůj volební lístek, napište, prosíme, místopřísežné prohlášení nejlépe s ověřeným podpisem.

VZOR (PŘÍKLAD) ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ je přiložen ve fotogalerii u tohoto příspěvku. Na konci jej máte v textové podobě.

Podobné čestné prohlášení můžete napsat i v případě shledání jiného pochybení, může to být například špatně zapečetěná urna, poškozená pečeť na urně nebo na dveřích nebo dokonce nezapečetěné dveře do volební místnosti.

Čestná prohlášení včetně doplňující dokumentace posílejte v originále na adresu Světlana Václavíková, (Stop dluhům s.r.o), Šumavská 15, 602 Brno, a to nejpozději do středy 20. 10. 2021 nebo po e-mailové domluvě do pozdějšího termínu. Vaše prohlášení budeme postupně doplňovat k žalobě.

VZOR (PŘÍKLAD) ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný,

Jméno, Příjmení, datum narození

Trvale bytem

Tímto čestně prohlašuji, že jsem v parlamentních volbách dne 8. 10. 2021 (9. 10. 2021) v obci Lanžhot, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, volební okrsek číslo 2, volil(a) stranu číslo 3, Volný blok a dále prohlašuji, že jsem zakroužkoval(a) tyto preferenční hlasy číslo 10, 14, 17 a 28 a mám nezvratné důkazy o tom, že můj hlas nebyl započten.

Důkazy přikládám v příloze "Kopie volebního lístku" (pokud nemáte, nevadí), kopie výsledku hlasování v okrsku číslo 2, obec Lanžhot, okres Břeclav, Jihomoravský kraj.

V Lanžhotě, dne ... října 2021

Ověřený podpis:

...............PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok