Lubomír VOLNÝ: Ředitel ČT Dvořák musí skončit. I s celou Radou ČT. Navrhnu její odvolání.

2021-09-07 | Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má v úterý 7. září 2021 na programu návrh poslankyně Olgy Sommerové na odvolání Hany Lipovské z Rady ČT.

„Odvolání paní Hany Lipovské z Rady České televize pro důvodné podezření z porušení zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, resp. z důvodu střetu zájmu a etické kolize jednání paní radní v situaci, kdy kandiduje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za konkrétní politický subjekt, jehož program a zájmy se zavázala hájit.“

Přinášíme názor poslance Lubomíra Volného na tento návrh, na Radu ČT a ředitele Dvořáka

Zásadně nesouhlasím s dvojím metrem paní poslankyně Sommerové. Žádná kandidatura ve volbách neodporuje zákonu o České televizi. To jasně konstatovala řada právníků a odborníků na mediální právo. Nikdo nezpochybňoval kandidatury jiných členů mediálních rad například za ODS nebo SPD do Sněmovny nebo do Senátu, není proto důvod, aby z funkce členky Rady ČT odstoupila Hana Lipovská, která kandiduje za VOLNÝ blok jako lídr pardubické kandidátky.

Paní Sommerová tvrdila, že jde do Sněmovny bojovat za Českou televizi. Omlouvám se, paní poslankyně, ale nevěřím vám. Kdybyste skutečně chtěla bojovat za Českou televizi, neměla byste absenci v době hlasování o daňové výjimce pro veřejnoprávní média. Svou nedbalou nepřítomností jste televizi připravila minimálně o tři sta milionů korun.

Pokud vám však skutečně tolik leží na srdci osud České televize, pak nezůstávejte u odvolání radní Lipovské. Každý, komu záleží na tom, aby Česká televize za naše peníze vysílala pravdu, musí chtít odvolat celou Radu České televize. Dobře víte, že Sněmovna může Radu odvolat, pokud Rada opakovaně neplní své povinnosti. A hlavní povinností Rady je kontrolovat hospodaření televize, kontrolovat plnění veřejné služby České televize, rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele a odvolat generálního ředitele, pokud se neřídí zákonem.

Rada České televize, až na Hanu Lipovskou, mlčky přihlížela tomu, jak televize za peníze koncesionářů ve svém vysílání lže a nic nedělala. Nenutila Českou televizi, aby se omlouvala za to, jak poškodila konkrétní občany, jejich rodiny, pověst i podnikání. Tolerovala generálnímu řediteli otevřené lhaní, nenutila jej, aby v souladu se zákonem zveřejňoval svoje majetkové přiznání. Odmítala razantně řešit jeho majetkové přiznání a jeho obohacování se na úkor televize. Tato Rada, opět vyjma Hany Lipovské, neplnila a neplní své povinnosti, protože zcela bez problémů schválila výroční zprávu o hospodaření, kterou jste dnes projednávali, a neřešila skutečný stav hospodaření České televize. Tato Rada nechala Dvořáka za peníze koncesionářů škodit České televizi, škodit koncesionářům a občanům České republiky, nechala se zastrašit výkřiky o útocích na svobodu slova, nechala se zkorumpovat a neodvolala jej, i když to je podle zákona její povinnost. Vážení členové volebního výboru, pokud dnes nenavrhnete usnesením Poslanecké sněmovně odvolání celé Rady České televize, navrhnu tento bod já příští úterý při projednávání programu Poslanecké sněmovny. Petr Dvořák nemá v České televizi co dělat. A Rada, která jej uměle drží ve funkci, také ne.

Ke stažení: 10 lží Petra Dvořáka

10 lží Petra Dvořáka, PDF


Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku