Lipovská: „Pokud se jako Volný blok budeme na vládě podílet, k razantním změnám dojde okamžitě.“

2021-09-25 | Volby

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Ostrá fáze předvolební kampaně zažehla na českém politickém nebi nové hvězdy. Jednou z nich je i ekonomka Ing. Hana Lipovská, Ph.D., lídr hnutí Volný blok v Pardubickém kraji. Té strany, která má ve svém programu požadavek na referendum.

Fakticky se jedná o možnost národního rozhodnutí na témata jako vystoupení z EU a NATO. Bylo racionální zahrnout tento bod do předvolebního programu? Sputnik se tázal v rozhovoru s Hanou Lipovskou:

Hana Lipovská: Tento požadavek je samozřejmě racionální, takové nálady ve společnosti rostou. Osobně jsem přesvědčena, že členství v Evropské unii naši zemi a naše občany jednoznačně poškozuje. Znamená pro nás ztráty hospodářské, když se musíme podílet na nesmyslných a neefektivních projektech, když nás Unie v rámci plánu Next Generation nutí k zadlužení ve výši 180 miliard korun nebo když si máme zničit náš průmysl a pracovní místa kvůli Green Dealu. Ničí naši kulturu a naše hodnoty, třeba když nám vnucuje LGBTIQ+ ideologii. Ničí naše tradiční dobré mezinárodní vztahy, když se snaží nadřadit vlastní chaotickou a proměnlivou zahraniční politiku naší české diplomacii. Na rozdíl od ostatních politických stran neslibujeme jen referendum o czexitu, ale jdeme do voleb přímo s bodem „Czexit!“ Občané se tak mohou sami rozhodnout, zda chtějí, abychom si vzali svobodu a suverenitu zpátky hned, nebo abychom na ni jako Britové čekali dalších pět let.

Nemohu se nedotknout otázky sankcí vůči Rusku, které v českém parlamentu neustále vznikají. Není to první rok, co žijeme v podmínkách sankcí. Nakolik to podle Vás ovlivnilo aktivity a úspěch českých exportních firem, které musely hledat nové trhy, také ty, které se přesto snaží udržet i za těchto podmínek na ruském trhu? Jak hmatatelná byla skutečná ztráta pro Českou republiku na ruském trhu? Co si myslíte o možnosti obnovení aktivních obchodních a kulturních vztahu s Ruskou federací?

Hana Lipovská: Takzvané hospodářské sankce jsou ve skutečnosti sankce politické. Poškodily velmi významně české zaměstnance a české podniky, vyklidili jsme trh a porušili tak dlouhodobě budované vazby. Jako suverénní země proto sankce vůbec nemáme respektovat a máme dále obchodovat. Jak říkal francouzský ekonom 19. století Fréderic Bastiat: „Kde zboží nemůže překračovat hranice, překračují je armády.“ Osobně však velmi lituji ještě závažnějšího poškození slovanských česko-ruských vztahů, a to v kauze pomníku maršála Koněva v Praze. Již loni v dubnu jsme s Janou Bobošíkovou v našem Institutu svobody a demokracie poukazovaly na to, že uložením vojenského pomníku maršála Koněva do depozitáře porušila Česká republika mezinárodní smlouvu mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Tuto smlouvu podepsali prezident České republiky Václav Havel a prezident Ruské federace Boris Jelcin. Následně ji téměř jednomyslně ratifikoval Parlament ČR, proti byl pouze jediný poslanec.

V Rusku právě proběhly volby do Státní dumy. Vládní strana Jednotné Rusko si tam zajistila ústavní většinu, která zaručuje pokračování politického kurzu a ekonomickou stabilitu. A jak vidíte Vy nové složeni Sněmovny a novou vládu v Česku? Čekáte od něj razantní změny, a pokud ano, jaké?

Hana Lipovská: Stabilita je pro hospodářskou prosperitu důležitým předpokladem. Jakkoli jsem kritizovala obě poslední vlády, Sobotkovu i Babišovu, vždy jsem byla proti předčasným volbám a s nimi spojenou nestabilitou. Na podobu nové vlády České republiky bude mít výrazný vliv prezident republiky Miloš Zeman, což dává jistou naději, že navzdory prounijním liberálně-demokratickým silám bude moci naše země usilovat o hospodářskou a politickou suverenitu.

Hana Lipovská: Pokud se jako Volný blok budeme na vládě podílet, k razantním změnám dojde okamžitě:

 • Česká republika přestane podporovat neziskové nevládní organizace, financované ze zahraničí.
 • Odstřihneme od veřejných rozpočtů politické neziskovky a nadace.
 • Přestaneme se podílet na ozbrojeném „vývozu“ liberální demokracie a vystoupíme ze Severoatlantické aliance.
 • Budeme usilovat spolu s Velkou Británií o obnovení původního významu Evropského sdružení volného obchodu.
 • Zastavíme státní podporu cenzury halící se do hesla „boj s dezinformacemi“, a veškerou finanční i politickou podporu údajným „bojovníkům s dezinformacemi a fake news“, kteří jsou velmi často sami autory lží a hoaxů.
 • A v neposlední řadě Ústavně vyloučíme politický islám ze vstupu do soutěže politických stran. Prvky práva šaría a islámského bankovnictví nesmějí pronikat do naší společnosti.
 • Vrátíme se znovu k tomu, co je pevně zakořeněno v naší demokratické Ústavě: Zdrojem veškeré státní moci je lid České republiky!“

Zdroj: sputniknews.com, 2021-09-24

Co si ve volbách 2021 zvolíme, to budeme mít!
Volte č. 3 – volte VOLNÝ 3lok – volte svo3odu.

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok