Liberecký kraj

5Liberec.svg

e-mail: liberecky@volnyblok.cz

 

Předsedkyně kraje

MUDr. Monika Waksmundská

Lékařka, vystudovala LF UK v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství, pracuje v oboru patologické anatomie (obor týkající se vyšetření biopsií a cytologií). Zajímá se však šířeji o celostní přístup k člověku, otázce zdravého životního stylu. Vzhledem k tomu, že ji není lhostejný osud této země a lidi, v osobě pana poslance Volného a dalších osobností Volného bloku vidí velikou šanci, jak zvrátit vývoj situace v naší zemi opět směrem k demokracii, svobodě a odvrátit nástup totality. Program Volného bloku souzní s jejím přesvědčením.

e-mail: waksmundska@volnyblok.cz

 

Místopředseda kraje

Vladimír Mareš

e-mail: mares@volnyblok.cz

 

Koordinátor Liberec

Magdalena Starčevičová

e-mail: koordinatorliberec@volnyblok.cz

 

Koordinátor Česká Lípa

Ivana Zieglerová

e-mail: koordinatorceskalipa@volnyblok.cz

 

Koordinátor Turnov

Josef Višňovský

e-mail: koordinatorturnov@volnyblok.cz

 

Koordinátor Jablonec nad Nisou

Lucie Šídová

e-mail: koordinatorjablonec@volnyblok.cz

Koordinátor Semily

Jana Višňovská

e-mail: koordinatorsemily@volnyblok.cz