Kulová revoluce: Jak odstavit ze scény politické loutky? Volte neparlamentní strany!

2021-09-18 | Volby

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Rozhovor s Radkem Pechem a Davidem Formánkem k iniciativě Kulová revoluce.

Proč jste se rozhodli pro název a akci "Kulová revoluce"?

Z těch posledních revolucí jsme tu měli revoluci SAMETOVOU. Ta se vzhledem k dnešním okolnostem, kdy se celosvětově velmi rychle řítíme zpět do dob totalitních, zase tak moc nepovedla.

Politici si udělali stát sami pro sebe, a na nás občany nehledí. Pravda, tlačí je k tomu globální korporáty, nové technologie, ale my budeme a chceme bojovat za suverenitu, samostatnost, tradice a kulturu, stejně tak jako to dělá Volný blok a spousta dalších vlastenců nejen u nás, ale i po celém světě.

KULOVÁ REVOLUCE podle nás splňuje vše potřebné. Má klasický český nadhled, vtip, a samozřejmě výstižný a zapamatovatelný název.

Co je cílem "Kulové revoluce"?

Revoluce po Česku by měla být vždy nenásilná, poklidná, nechceme nikomu ve světě dávat důvod k intervenci. Máme před sebou velmi důležité volby. Více než kdy dříve.

Cílem je NEVOLIT SOUČASNÉ PARLAMENTNÍ STRANY.

Je to to nejjednodušší, co mohou lidé udělat, aby ochránili své rodiny, majetek, zdraví a děti. Je zde zcela nesmyslná ZDRAVOTNÍ DIKTATURA, která v rozporu se zákonem rozděluje společnost. Nesmíme se nechat rozdělit, zastrašit ani připravit o základní lidská práva a svobody.

Cenzura běží na plné obrátky, manipulace se statistikami jakou historie ČR, ale ani celého světa nezažila. Je potřeba jednat. KULOVÁ REVOLUCE si dává za cíl odstavit politické loutky, za jejichž nitky tahají různé, avšak pro naši národní suverenitu, samostatnost a svobodu zcela nepřátelské síly. Navíc je potřeba současným politikům opravdu vystavit pořádný účet. Celá státní správa je bohužel za těch třicet let prolezlá korupcí a klientelismem. Je potřeba ty technologie nasadit naopak na pracovníky státní správy, nikoli však na nás běžné občany.

Pojem "kulový blesk" je dlouhodobě po celou pandemii známý všem poslancům, senátorům, vládě, prezidentovi, ale i úředníkům různých ministerstev, organizací a asociací. Nyní cílíte na většinovou populaci. Můžete to nějak přiblížit?

Kulový blesk je ryze česká iniciativa, kdy v době jako je tato uměle vyvolaná krize, soustavně a neúnavně konfrontujeme všechny zodpovědné pracovníky či zastupitele státu, že jednají nezákonně, v rozporu s etikou a morálkou a také v rozporu se zájmy společnosti.

Proto se naše činnost právě starala o konfrontování celého státního aparátu BIS počínaje, celou soustavou státních zástupců konče. Všichni nemohou dělat vše, proto jsme se namísto organizování demonstrací spolu s kolegou Davidem Formánkem, a za účinné odborné podpory a dohledu plk. Marka Obrtela, mimo jiné lídra Volného bloku za Olomoucký kraj, postarali o osvětu naší společnosti překlady odborných videí a šířením informací přes různé kanály – nejznámější z nich je otevrisvoumysl.cz – a o konfrontací státní správy.

Nyní jsou volby, a my cílíme na celou společnost, očkované, neočkované, politicky aktivní i na ty, kteří se o politiku nezajímají. Používáme k tomu z našeho pohledu právě dostatečně VELMI NEUTRÁLNÍ ZPRÁVU, která by měla zaplavit celou Českou republiku.

NEVOLTE: parlamentní strany!
VOLTE: NEparlamentní strany!

Ano, tak málo stačí.

Volbu necháváme na každém jednotlivci. My OSOBNĚ, budeme zcela otevřeně podporovat Volný blok, protože je to jediná strana, která říká tvrdou pravdu, a víme, že jim nejde o populismus, slávu a zviditelnění se. Ani o korýtka. Jde jim o budoucnost nás všech, ale zejména našich dětí a dětí našich dětí.

Máte na závěr nějaké volební doporučení pro všechny voliče?

Ano, pro voliče máme doporučení v podobě následujících deseti bodů.

1. Nevolte parlamentní strany.

Dejte jim VELKÝ KULOVÝ.

2. Volte osobnost, které věříte.

Vyřiďte si klidně volební průkaz, zakroužkujte svého kandidáta.

3. Nevěřte volebním průzkumům.

Je to účinný nástroj na ovlivňování veřejného mínění.

4. Rozhodně jděte k volbám.

Máme pochopení pro aktivity typu, nechoďte k volbám, nepodporujte tak tento systém, ale to není informace, se kterou pracuje většinová společnost, což ve výsledku ublíží nám všem. Jděte k volbám.

5. Mluvte s lidmi kolem sebe.

Ve svém okolí řekněte alespoň deseti lidem o KULOVÉ REVOLUCI, a poproste je, ať udělají totéž. Pokud z neparlamentních stran fandíte Volnému bloku – podpořte jej.

6. Jděte volit až druhý den.

Nechceme být paranoidní, ale logicky to dává daleko větší jistotu, že nedojde přes noc k manipulaci s volebními lístky.

7. Účast ve volebních komisích je nutná.

Ideálním účastníkem volební komise letošních voleb je očkovaný i neočkovaný rodinný příslušník, který prozřel, že jej politici podvedli, a pak samozřejmě ti, kteří vydrží sedět dva dny s rouškou a případně si donesou test. Spojte se jako rodina. Totalita nám všem klepe na dveře.

8. Zjednodušte si zase život.

Nedopusťte, aby si Vás současné parlamentní "slibotechny" (parlamentní strany) omotaly kolem prstu. Fungují na principu, slibem nezarmoutíš.

9. Sledujte, co se děje ve světě.

Co se děje jinde ve světě, bude za chvíli i u nás. Celý svět je na nohou. Všude se masově demonstruje a protestuje! Proč o tom v televizi neslyšíme?

10. Účinný lék existuje.

Jen je potřeba se nebát a postavit se klidně a pokojně na odpor. Experimentovat by se nemělo ani na zvířatech, ani na lidech a už vůbec ne na bezbranných dětech!

Odkazy


Co si ve volbách 2021 zvolíme, to budeme mít!
Volte č. 3 – volte VOLNÝ 3lok – volte svo3odu.


Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok