Kdo ukončí zdravotnickou diktaturu? Soudy nemají tanky, aby je poslaly na Úřad vlády

2021-08-06 | Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

„Dali nám velký kanon. A dali ho někomu, kdo má chuť střílet“ – tak hodnotí nejmenovaný soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) pandemický zákon, přijatý letos v únoru společně vládním táborem a mainstreamovou opozicí. Naposledy teď soudci vystřelili verdiktem, který ruší povinnost roušek v dopravě a uzavřených prostorách.

„Panda“ v březnu nahradila nouzový stav a místo sněmovny, která předtím vládě nouzový stav musela prodlužovat, a časem se jí nechtělo ani ho prodlužovat, ani rušit (obojím politické strany riskovaly přízeň části svých voličů), byla kontrolní funkce vyvedena z politiky na justici – přesněji k NSS.

Bylo to alibistické a ovšem právnicky chytré. Rozhodující tu byl paragraf 3 pandemického zákona: „Mimořádné opatření podle § 2 ministerstvo nebo krajská hygienická stanice nařídí pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. V odůvodnění mimořádného opatření podle § 2 se zohlední aktuální analýza epidemiologické situace onemocnění covid-19 a konkrétní míra rizika spojeného s vymezenými činnostmi, oblastmi či jinými charakteristikami a přiměřenost zásahu do práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob.“

Důležité jsou tu tři pojmy: nezbytně nutný rozsah a doba; přiměřenost; odůvodnění. Odůvodnění NSS v nařízeních ministerstva zdravotnictví opakovaně postrádá. Proto ta nařízení ruší. K tomu, aby zkoumal, zda jsou vydána jen v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytnou dobu a jsou přiměřená, se tedy NSS zatím skoro ani nedostal, ačkoli zrovna u roušek by to bylo namístě. Úměrně tomu, jak se nákaza šíří méně než v době vydání, má být omezován i rozsah míst, kde je rouška povinná – aspoň takto „pandu“ chápou na NSS.

Petr Arenberger se bezelstně přiznal k úmyslu vědomě vydávat nezákonná opatření (občané „musí mimořádné opatření respektovat do doby, dokud ho třeba nezruší soud“), čímž si i on koleduje o stíhání pro zneužití pravomoci úřední osoby. V tomto ohledu je pro jeho nástupce Adama Vojtěcha absence lékařské odbornosti spíš výhoda.

Zdroj: echo24.cz, 2021-08-05

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok