Jaký je zákonný rámec povinné školní docházky?

2021-08-31 | Právník radí, Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Vážení rodiče,

chraňte své děti. Stáhněte si materiály a podívejte se na video, kde se dozvíte, jaká máte práva. Právo dětí na vzdělávání ve školách je totiž zajištěno zákony České republiky. Dítě nemůže být vyloučeno z výuky jen kvůli tomu, že nemá roušku, není testováno nebo očkováno.

Ke stažení

Zákonný rámec povinné školní docházky, DOCX
Zákonný rámec povinné školní docházky, PDF

Aby bylo jasno: Co bude ve školách od 1. září?

 • Braňme naše děti! Nikdo jiný to za nás neudělá.
 • Zákon je na naší straně.
 • Děti mají právo na vzdělání. Bez experimentů, segregace a šikany.
 • Nedejme se a nemlčme!

Zkrácený odkaz ke sdílení videa: https://t.ly/k9O9

Právo dítěte na vzdělání je zaručeno těmito právními normami

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

Článek 33, odst. 1

Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 2 „Zásady a cíle vzdělávání", odst. 1, písm. a

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana,

§ 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, odst. 1, písm. a

Žáci a studenti mají právo na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

§ 22 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, odst. 1, písm. a

Žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat

§ 22 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, odst. 3, písm. a

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok