Jaká je logika nových mimořádných opatření pro školy vzhledem k získané imunitě?

2021-09-03 | Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Promile procenta pozitivně testovaných jsou výsledkem plošného testování minulého školního roku, a to nemluvíme o ekonomickém hazardu. Zpráva z pilotní studie: Jaká je imunita středoškolských studentů vůči koronaviru?

V minulém školním roce byla školní výuka značně omezena a realizovala se převážně distanční formou. V dubnu 2021 se vracely děti a žáci do škol, ale museli podstoupit novou zkušenost – samotestování. Pro připomenutí tohoto dne 13. dubna 2021 je zde několik citací z Hospodářských novin:

"Malý záchyt pozitivních ve školách jsme očekávali," říká Arenberger. Podle něj jde o průřez běžnou populací, kde se vlastně neočekávají nemocní. U preventivního testování veřejnosti antigenními testy je asi 0,45 procenta. (A proč jsme tedy testovali, když jsme tohle očekávali?)

"Máme výsledky jenom z prvního dne, kde se nějaké zásadní závěry dělat nedají z hlediska statistického," dodal ministr. Znovu se děti budou testovat ve středu či ve čtvrtek. (Proto si to zopakujeme a budeme opakovat.)

Minulý týden dostaly školy od Správy státních hmotných rezerv 4,1 milionu testů, distribuci dalších musí stát ještě zajistit.

Zdroj: hn.cz, 2021-04-13

Jaké řešení má VOLNÝ blok?
VOLNÝ blok postaví mimo zákon covid pasy, testy, roušky, vynucovanou experimentální vakcinaci a další totalitní opatření.

Takže kolik milionů testů proběhlo po dobu testování školních dětí, které nakonec přinesly nepřekvapivý výsledek v promilích procenta?

Testovalo se v pondělí 13. dubna a ve čtvrtek 16. dubna 2021. Výsledky z daného týdne přinášejí České noviny (ČTK): Děti ve školách absolvovaly tento týden 610 000 testů, z toho 302 mělo pozitivní výsledek. Zaměstnanci podstoupili 228 000 testů, pozitivní výsledek se zjistil u 186 z nich. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Celkově tedy bylo pozitivních asi 0,6 promile.

Proč tedy děti a učitelé museli mít ve vyučování nasazené roušky? Pandemie?

To bylo mimořádné opatření, které se manifestovalo ztrátou normální logiky, ztrátou zdravého selského rozumu. Ocitli jsme se v absurdní situaci, kterou nastavili politici, která byla většinou lidí přijata a s kterou se vytratilo soucítění s těmi nejmenšími, dětmi a nastupující mladou generací.

Nový školní rok a nová opatření a přitvrzuje se: Mediálním tlakem, jež má rysy reklamní kampaně, jsou rodiče tlačeni a nabádání k urychlenému očkování svých dětí pod vidinou výhod jejich pobytu ve škole a jejich ochranou a úvahami, že takhle by škola mohla fungovat lépe.

Mnoho lidí z laické i odborné veřejnosti, spolky upozorňují na nelogičnost, neopodstatněnost těchto opatření, včetně porušování zákonů. Tyto hlasy jsou však umlčovány a zpochybňovány.

"V současné době probíhá důležitý zápas o interpretaci efektu vládních opatření. Fungovaly lockdowny nebo ne? Zachránila vládní opatření tisíce životů nebo zbytečně poničila společnost a ekonomiku? Je třeba veřejnost vzdělat v oblasti tzv. kauzální inference, tedy usuzování o tom, které jevy jsou v příčinné souvislosti. Existuje mnoho skvělých nástrojů kauzální inference, které z nepochopitelných důvodů vůbec nevyužíváme," uvádí jako jeden z důvodů sdružení specialistů SMIS (Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků), jehož hlavním posláním je propagace a popularizace správných analytických a statistických postupů mezi zdravotnickou i laickou veřejností.

Pilotní studie "Vyšetření protilátek proti koronaviru u studentů Gymnázia v Havlíčkově Brodě"

Jejím motivem, jak uvádějí autoři, bylo uzavření škol, které bylo zdůvodněno nutností snížit riziko přenosu infekce v rámci společnosti, ale toto rozhodnutí nebylo řádně podloženo daty a vláda vycházela pouze z matematických predikcí BISOP. Tento postup byl v přímém rozporu s doporučením ECDC, která nedoporučuje uzavírat školy, jelikož dětské kolektivy nepovažuje za závažný zdroj infekce.

Cílem studie v Havlíčkově Brodě bylo zjistit na základě vyšetření protilátek proti koronaviru, kolik studentů je imunních a má sérové protilátky. Pomocí dotazníků zjistit, kolik studentů prodělalo covid-19, bylo testováno PCR, mělo onemocnění covid-19 v rodině.

Jaká je imunita středoškolských studentů vůči koronaviru?

Pod tímto názvem na svých stránkách seznamují laickou veřejnost s výsledky:

Studii jsme provedli v Gymnáziu v Havlíčkově Brodě v období od 8. do 21. června 2021. Zúčastnilo se jí celkem 196 studentů, z toho bylo 144 dívek (80,0 % všech dívek) a 52 chlapců (61,2 % všech chlapců), tedy 74,0 % všech studentů tří ročníků vyššího gymnázia. Cílem séroprevalenční studie bylo zjistit, kolik studentů již má protilátky proti koronaviru. Protokol studie je uveden na webu smis-lab.cz. Byl schválen etickou komisí havlíčkobrodské nemocnice. Studie byla financována formou veřejné sbírky. Odběr krve a zpracování vzorků proběhlo v imunologické laboratoři Nemocnice Havlíčkův Brod. Protilátky IgG proti S proteinu v séru byly vyšetřeny metodou CLIA Abbott. Hranice pozitivity je u této metody 50 AU/ml.

Kolik studentů mělo pozitivní protilátky?

Pozitivní protilátky jsme zjistili u 90 studentů (45,9 %) a negativní protilátky u 106 studentů (54,1 %). Mezi ročníky nebyly zjištěny významné rozdíly. Tedy téměř polovina středoškoláků měla hladinu IgG protilátek, jež je považována za průkaznou pro proběhnutí infekce.

Pro přibližně 25 % séropozitivních studentů bylo zjištění protilátek překvapením, jelikož u nich nebyla v minulosti detekována infekce virem SARS-CoV-2.

V kolika rodinách se vyskytla infekce?

Pomocí dotazníků jsme zjistili, že infekce se vyskytla u 88 ze 196 rodin (44,9 %). Z celkem 88 studentů, kteří museli být s rodiči v karanténě, 61 studentů (69,3 %) mělo pozitivní protilátky, ale u 27 studentů (30,7 %) byly protilátky negativní. Tito studenti neměli klinické příznaky a ani pozitivní PCR test. Tuto skupinu jsme označili jako "nevnímavou". Není pravděpodobné, že by v průběhu 14 denní expozice u studentů nedošlo ke kontaktu s virem. Organismus však mohl na infekci zareagovat pomocí nespecifické či T buněčné imunity, případně pomocí jiných protilátek, než které náš test stanovoval. Každopádně tato zhruba čtvrtina středoškolské populace byla v době expozice vůči nákaze koronavirem nevnímavá.

Jaký je závěr?

Naše séroprevalenční studie potvrdila, že velký podíl mladých lidí již byl v kontaktu s koronavirem a je do značné míry odolný vůči nákaze. Studenti s protilátkami přispívají k navození "kolektivní imunity". Z dostupných publikací vyplývá, že u osob, které mají protilátky, je riziko reinfekcí po dobu minimálně 6-7 měsíců velmi nízké. Pokud reinfekci mají, pak probíhá asymptomaticky a nebo jen s velmi mírnými projevy onemocnění.

Zdroj: smis-lab.cz, 2021-07-14

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok