Jak vláda vyhlašuje epidemii, přestože „epidemie je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje“?

2021-08-16 | Odhalení, Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Na základě jaké informace došlo Ministerstvo zdravotnictví ČR poprvé k závěru, že v České republice probíhá „zcela nová a bezprecedentní epidemie mimořádně
nebezpečného koronaviru SARS-CoV-2“? Odpověď na tuto a další otázky ze strany MZČR vás asi překvapí.

MZČR poskytlo odpovědi dne 27. května 2021.


Č. j.: MZDR 21998/2021-4/MIN/KAN

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 24. května 2021, evidované pod č. j.: MZDR 21998/2021- 1/MIN/KAN, kterou jste požádal o odpovědi na 15 dotazů k vyhlášení epidemii, Vám k jednotlivým dotazům sděluji následující:

1. Na základě jaké informace došlo Vaše ministerstvo poprvé k závěru, že v České republice probíhá „zcela nová a bezprecedentní epidemie mimořádně nebezpečného koronaviru SARS-CoV-2“.

Na základě dynamiky nárůstu nových případů včetně těch z nich, které skončily úmrtím, a dále na základě narůstající zátěže zdravotnického systému, především pak jeho části specializované na poskytování intenzivní péče.

2. Jakým aktem veřejné moci (ať již orgánu České republiky, nebo orgánu mezinárodního či zahraničního) závazného pro Českou republiku, došlo k vyhlášení epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky?

Epidemie je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje. Nahromadění případů nákazy, které mají místní a časovou souvislost je detekovatelné na základě zavedeného systému surveillance infekčních nemocí.

3. Kdy naposledy ověřovalo Vaše ministerstvo platnost tvrzení o tom, že „v České republice probíhá zcela nová a bezprecedentní epidemie mimořádně nebezpečného koronaviru SARS-CoV-2“?

Výstupy denních analýz epidemiologické situace jsou dostupné mj. na webových stránkách MZ – COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR (mzcr.cz).

4. Na základě jakých konkrétních údajů došlo Vaše ministerstvo k závěru, že i v současné době v České republice probíhá taková epidemie?

Na základě výsledků denních vyhodnocení incidence nákazy a jejího dalšího šíření v populaci v místních a časových souvislostech.

5. Na základě jakých konkrétních údajů určí Vaše ministerstvo, že stav epidemie v České republice skončil?

Konec epidemie je signalizován výskytem pouze sporadických případů na stabilní, neměnící se úrovni.

6. Na základě jakých konkrétních údajů došlo Vaše ministerstvo k závěru, že v České republice vypukla epidemie chřipky v roce 2019?

Každá epidemie chřipky je charakterizována komunitním šířením nákazy, postižením všech věkových skupin populace s maximem ve skupinách seniorů.

7. Na základě jakých konkrétních údajů došlo Vaše ministerstvo k závěru, že v České republice skončil stav epidemie chřipky v roce 2019/2020?

Konec epidemie je signalizován výskytem pouze sporadických případů na stabilní, neměnící se úrovni.

8. Který orgán je oprávněn vyhlásit v České republice stav epidemie (tj. stav, umožňující orgánům ochrany veřejného zdraví ukládat občanům povinnosti v souladu s ust. § 69 zákona č. 258/2000 Sb. či § 2 zákona č. 94/2021 Sb.)?

Epidemie je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje.

9. Který orgán je oprávněn takto vyhlášený stav epidemie ukončit?

Epidemie je přírodní proces, který nikdo neukončuje.

10. Jaké konkrétní údaje mohou vést k závěru, že existuje nebezpečí vzniku epidemie v České republice (tj. stav, umožňující orgánům ochrany veřejného zdraví ukládat občanům povinnosti v souladu s ust. § 69 zákona č. 258/2000 Sb.)?

Výsledky hodnocení rizika na základě dynamiky nárůstu případů nákazy v místní a časové souvislosti.

11. Který orgán je oprávněn vyhlásit stav nebezpečí vzniku epidemie dle předchozí bodu?

Ministerstvo zdravotnictví v odůvodněných případech informuje o možnosti vzniku epidemie. Stav nebezpečí vzniku epidemie se nevyhlašuje.

12. Který orgán je oprávněn ukončit stav nebezpečí vzniku epidemie dle bodu 10?

Stav nebezpečí epidemie se neukončuje.

13. Má-li občan za to, že v konkrétním případě je situace v České republice nebo v konkrétní oblasti České republiky (v ohnisku epidemie) vyhodnocena jako stav epidemie neoprávněně, na jaký orgán veřejné moci se může obrátit se žádostí o přezkum?

Ad 2 - Epidemie je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje.

14. Na základě jakých konkrétních informací nejsou v dnešní době mimořádná opatření v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 vyhlašována v závislosti na existenci konkrétních ohnisek epidemie, ale celoplošně?

Na základě přetrvávajícího komunitního šíření nákazy a v zájmu zamezení jejího dalšího šíření.

S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
elektronicky podepsáno

Ke stažení

MZČR 2021-05-27 Vyhlášení epidemie, PDF

Co tvrdí MZČR

Epidemie je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje.

Epidemie je přírodní proces, který nikdo neukončuje.

Co dělá vláda

Vláda vyhlašuje epidemii.

Tatáž vláda nehodlá epidemii ukončit.

K otázce číslo 3 se MZČR odkazuje na "Výstupy denních analýz epidemiologické situace", které jsou dostupné mj. na webových stránkách MZ – COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR (mzcr.cz).

Skutečnost: 23 případů na 100 000 obyvatel za posledních 14 dní!

K datu 16. 08. 2021 07:44 na mzcr.cz uváděny následující údaje:

 • Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel:
  12 případů (12 ke dni 15. 08.)
 • Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel:
  23 případů (23 ke dni 15. 08.)

Takže za posledních 7 a 14 dní se uvádí 12 resp. 23 případů na 100 000 obyvatel. A to stačí k tomu, aby nás vláda donekonečna omezovala!

Evidentně nejde o epidemii

Zcela evidentně tedy nejde o epidemii, kdy by počet případů musel být 1600–1800 na 100 000 obyvatel.

Co je tedy cílem vlády?

Cílem stávající vlády je:

 • Občany omezovat na jejich právech, zničit střední a malé podnikatele a zdevastovat ekonomiku.
 • Pod nátlakem občany přinutit k opakované experimentální vakcinaci.
 • Přimět občany ke covid pasu a k opakovanému, nekonečnému testování a nošení roušek či respirátorů.
Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku