Jak Světová zdravotnická organizace (WHO) ohrožuje naše zdraví?

2021-09-24 | Odhalení

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Dokumentární film "TrustWHO", který natočila Lilian Franck, odhaluje tajné vlivy, které ovládají Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) – a to již od samého počátku. V roce 1948 byla založena WHO 61 členskými státy, z jejichž příspěvků byla organizace zpočátku financována, ale rychle byla infiltrována průmyslem.

Od velkého tabákového průmyslu přes jaderný průmysl až po farmaceutický průmysl – v minulosti průmysl diktoval a dodnes diktuje globální agendu WHO a upřednostňuje zisky a moc před veřejným zdravím.

Od počítačů ke globální genocidě – ohromující vliv Billa Gatese na politiku veřejného zdraví po celém světě

Dokumentární film "TrustWHO", který natočila Lilian Francková, odhaluje tajné vlivy, které ovládají Světovou zdravotnickou organizaci a ohrožují veřejné zdraví.

Bill Gates je sponzorem WHO číslo jedna a do jejího dvouletého rozpočtu ve výši 4,84 miliardy dolarů přispívá více než kterákoli vláda členského státu.

Farmaceutické společnosti již dříve ovlivnily vyhlášení pandemie WHO v roce 2009 – odborníci později označili prasečí chřipku za "falešnou pandemii", za kterou stála Big Pharma, která pak na zdravotním strachu vydělala.

WHO je silně loajální Číně a její vyšetřování původu COVID-19 bylo od počátku "falešné".

Ještě před pandemií COVID-19 vydala WHO prohlášení, že jednala se společností Facebook [zdroj], aby "zajistila lidem přístup k důvěryhodným informacím o vakcínách a omezila šíření nepřesností".

Historie WHO jasně dokládá její loajalitu vůči Big Pharma a dalším průmyslovým odvětvím, včetně bagatelizování zdravotních následků jaderné katastrofy v Černobylu v roce 1986 a spolupráce s drogovým gigantem Purdue.

Vzhledem k tomu, že existují silné a trvalé důkazy o tom, že WHO je silně ovlivňována a kontrolována průmyslem, je třeba vážně přehodnotit její užitečnost jako strážce veřejného zdraví.

Bill Gates je největším sponzorem WHO

V dubnu 2020 Donald Trump pozastavil financování WHO ze strany USA [zdroj], zatímco administrativa prováděla přezkoumání její "role při závažném špatném řízení a krytí šíření koronaviru". To jednoznačně posunulo Nadaci Billa a Melindy Gatesových na první místo mezi sponzory WHO. Po svém zvolení prezident Joe Biden rozhodnutí Trumpovy administrativy zvrátil a obnovil financování WHO ze strany USA [zdroj].

Bill Gates je však stále sponzorem č. 1 a do dvouletého rozpočtu WHO ve výši 4,84 miliardy dolarů přispívá více než kterákoli vláda členského státu. Gates strategicky využívá své peníze k tomu, aby infikoval mezinárodní agentury pro pomoc svými pokřivenými sobeckými prioritami. USA byly historicky největším přímým dárcem WHO.

Bill Gates však přispívá WHO více způsoby, včetně Nadace Billa a Melindy Gatesových a GAVI, kterou založila Gatesova nadace ve spolupráci s WHO, Světovou bankou a různými výrobci vakcín.

Od roku 2018 byl Gates díky kumulativním příspěvkům od Gatesovy nadace a GAVI neoficiálním hlavním sponzorem WHO, a to i před krokem Trumpovy administrativy v roce 2020, který se týkal snížení veškeré jeho podpory této organizaci. A ve skutečnosti dává Gates tolik, že Politico v roce 2017 napsalo velmi kritický článek o jeho nepřiměřeném finančním vlivu na činnost WHO, kvůli kterému podle Politica agentura utrácí:

"Nepřiměřeně mnoho prostředků na projekty s měřitelnými výsledky, které Gates preferuje... Jeho vliv znepokojuje nevládní organizace a akademiky. Někteří obhájci zdraví se obávají, že vzhledem k tomu, že peníze Gatesovy nadace pocházejí z investic do velkého byznysu, mohla by sloužit jako trojský kůň korporátních zájmů, který by podkopal roli WHO při stanovování standardů a formování zdravotní politiky."

Navíc Gates "směruje finanční prostředky do WHO také prostřednictvím SAGE (Strategické poradní skupiny expertů) a UNICEF a Rotary International, čímž jeho celkové příspěvky přesahují 1 miliardu dolarů," vysvětluje Kennedy v knize a dodává, že tyto dary, které lze odečíst z daní, poskytují Gatesovi páku i kontrolu nad mezinárodní zdravotní politikou, "kterou z velké části řídí tak, aby sloužila zájmům zisku jeho farmaceutických partnerů".

Jak bylo uvedeno v představovaném filmu, WHO se při svém založení mohla rozhodnout, jak rozdělí své příspěvky. Nyní je 70 % jejího rozpočtu vázáno na konkrétní projekty, země nebo regiony, které jsou diktovány sponzory [zdroj].

Gatesovy priority jako takové jsou páteří WHO a nebylo náhodou, když o WHO řekl: "Naše priority jsou vaše priority." V tomto případě se tedy jedná o priority, které jsou pro WHO důležité.

"Gatesova posedlost vakcínami odklonila dary WHO od zmírňování chudoby, výživy a čisté vody, aby se zavádění vakcín stalo jejím hlavním měřítkem v oblasti veřejného zdraví. A Gates se nebojí rozhazovat," píše se v Kennedyho knize. "Díky obrovskému objemu finančních příspěvků své nadace se Bill Gates stal neoficiálním – i když nevoleným – vůdcem WHO."

Farmaceutická společnost a WHO při předchozích pandemiích proplácely šeky

Během pandemie H1N1 (prasečí chřipky) v roce 2009 byly před začátkem pandemie H1N1 uzavřeny tajné dohody mezi Německem, Velkou Británií, Itálií a Francií s farmaceutickým průmyslem, podle kterých tyto země nakoupí vakcíny proti chřipce H1N1 – ale pouze v případě, že WHO vyhlásí pandemii 6. stupně.

Dokument "TrustWHO" ukazuje, jak se šest týdnů před vyhlášením pandemie nikdo ve WHO viru neobával, ale média přesto nebezpečí zveličovala. Poté, v měsíci předcházejícím pandemii H1N1 v roce 2009, WHO změnila oficiální definici pandemie, odstranila kritéria závažnosti a vysoké úmrtnosti a ponechala definici pandemie jako "celosvětovou epidemii nemoci" [zdroj].

Tato změna definice umožnila WHO vyhlásit prasečí chřipku za pandemii poté, co na ni celosvětově zemřelo pouze 144 lidí. V roce 2010 obvinil Dr. Wolfgang Wodarg, tehdejší šéf zdravotnictví v Radě Evropy, farmaceutické společnosti z ovlivňování vyhlášení pandemie WHO a označil prasečí chřipku za "falešnou pandemii" [zdroj], za kterou stojí Big Pharma, která vydělala na zdravotním strachu.

Podle Wodarga [zdroj] byla pandemie prasečí chřipky "jedním z největších medicínských skandálů století". Ve vyšetřování falšování pandemie ze strany WHO a Big Pharma se uvádí:

"Farmaceutické společnosti za účelem propagace svých patentovaných léků a vakcín proti chřipce ovlivňovaly vědce a oficiální agentury odpovědné za normy veřejného zdraví, aby znepokojily vlády po celém světě a přiměly je plýtvat omezenými zdravotními zdroji na neúčinné vakcinační strategie a zbytečně vystavily miliony zdravých lidí riziku neznámého množství vedlejších účinků nedostatečně testovaných vakcín."

Zatímco vlády skončily se zásobami vakcín, které nikdy nepoužijí, mnoho z těch, kteří dostali vakcínu proti prasečí chřipce H1N1, trpělo nežádoucími účinky včetně Guillainova-Barrého syndromu, narkolepsie, kataplexie a dalších forem poškození mozku.

Zakrývání původu Covid-19

Vyšetřování WHO týkající se původu COVID-19 bylo také od počátku "falešné". Čína si mohla sama vybrat členy vyšetřovacího týmu WHO, mezi nimiž byl i doktor Peter Daszak, který má úzké profesní vazby na Virologický institut ve Wuhanu.

Zařazení Daszaka do tohoto týmu prakticky zaručilo odmítnutí teorie o laboratorním původu a v únoru 2021 WHO očistila tento institut a dvě další laboratoře 4. úrovně biologické bezpečnosti v čínském Wuhanu od pochybení s tím, že tyto laboratoře nemají s epidemií COVID-19 nic společného.

Teprve po odezvě, včetně otevřeného dopisu podepsaného 26 vědci [zdroj], kteří požadovali úplné a neomezené forenzní vyšetřování původu pandemie, přešla WHO do režimu kontroly škod a generální ředitel Tedros Adhanom Ghebreyesus a dalších 13 světových představitelů se připojilo k vládě USA a vyjádřilo "frustraci z úrovně přístupu, který Čína poskytla mezinárodní misi do Wuhanu".

Je zde několik pozoruhodných skutečností

Gates vybral Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse jako generálního ředitele WHO nikoli kvůli jeho kvalifikaci – Tedros nemá lékařský titul a jeho minulost zahrnuje obvinění z porušování lidských práv – ale kvůli jeho loajalitě vůči Gatesovi, jak se opět píše v Kennedyho knize.

Dále byla loajalita WHO vůči Číně zajištěna již o několik let dříve, kdy si Čína zajistila hlasy WHO, aby se její kandidáti stali generálními řediteli. Vyšetřování Sunday Times také odhalilo, že nezávislost WHO byla vážně ohrožena a její úzké vazby na Čínu umožnily šíření COVID-19 v prvních dnech pandemie a zároveň zamlžily vyšetřování jejího původu. Podle Sunday Times:

"Vedení WHO upřednostnilo ekonomické zájmy Číny před zastavením šíření viru, když se Covid-19 poprvé objevil. Čína měla nad vyšetřováním původu viru Covid-19 ze strany WHO naprostou kontrolu, jmenovala své vybrané odborníky a vyjednala zákulisní dohodu, která oslabila mandát."

Vazby WHO na Čínu sehrály v pandemii rozhodující roli

Dne 28. ledna 2020, čtyři týdny poté, co Tchaj-wan upozornil WHO, že se v Číně šíří záhadné respirační onemocnění, WHO ještě nepodnikla žádné kroky a nadále chválila Čínu.

Tedros dokonce Čínu pochválil za její transparentnost a uvedl, že čínský prezident "prokázal vzácné vůdčí schopnosti" a zaslouží si "vděčnost a úctu" za to, že "jednal s cílem omezit propuknutí nákazy v epicentru," uvedl Sunday Times. "Tyto "mimořádné kroky" zabránily dalšímu šíření viru, a proto podle něj došlo pouze k "několika případům přenosu viru z člověka na člověka mimo Čínu, které velmi pečlivě sledujeme"."

Profesor Richard Ebright z Waksmanova mikrobiologického ústavu Rutgersovy univerzity v New Jersey v rozhovoru pro Sunday Times uvedl, že právě toto úzké propojení nakonec řídilo průběh pandemie:

"Nejenže to hrálo roli, ale mělo to rozhodující roli. Byla to jediná motivace. Pro postoj, který WHO zaujala v lednu a únoru 2020, neexistovalo žádné vědecké, lékařské nebo politické zdůvodnění. Ten byl zcela podmíněn zachováním uspokojivých vazeb na čínskou vládu."

"Na každém kroku tedy WHO prosazovala postoj, o který usilovala čínská vláda... WHO aktivně bránila snahám jiných států o zavedení účinných hraničních kontrol, které by mohly omezit šíření epidemie nebo ji dokonce úplně zastavit."

"Je pro mě nemožné uvěřit, že úředníci v Ženevě, kteří tato prohlášení vydávali, věřili, že tato prohlášení jsou v souladu se skutečnostmi, které měli k dispozici v době, kdy tato prohlášení vydávali. Je těžké nevidět, že jejich přímým původcem je podpora čínské vlády pro zvolení Tedrose generálním ředitelem."

"Jednalo se o pozoruhodně vysokou návratnost investice [Číny] při relativně malých částkách, které byly investovány do podpory jeho zvolení. Čínské vládě se to vyplatilo ve velkém měřítku."

Korupce ve WHO je hluboká

Ještě před vypuknutím pandemie vydala WHO prohlášení [zdroj], že jednala s Facebookem, aby "zajistila lidem přístup k důvěryhodným informacím o vakcínách a omezila šíření nepřesností". Na prvním globálním očkovacím summitu WHO, který se konal v září 2019 v Bruselu, Jason Hirsch, manažer veřejné politiky společnosti Facebook, naznačil cenzuru a mediální manipulaci, která měla přijít:

"První věcí, kterou děláme, je omezení šíření dezinformací o očkování a druhou věcí, kterou děláme, je zvýšení expozice důvěryhodnému, autoritativnímu obsahu o očkování."

Historie WHO místo toho, aby na první místo kladla veřejné zdraví, například prosazování studií o bezpečnosti očkování, jasně ilustruje její loajalitu vůči Big Pharma a dalším průmyslovým odvětvím. WHO například bagatelizovala zdravotní dopady způsobené jadernou katastrofou v Černobylu v roce 1986, když uvedla, že v důsledku této události zemřelo přímo pouze 50 lidí a "celkem mohlo na následky ozáření nakonec zemřít až 4000 lidí" [zdroj].

WHO podepsala v roce 1959 dohodu s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, která "podporuje mírové využívání atomové energie", a stala se jí podřízenou v oblasti ionizujícího záření.

Reakce WHO na radiační havárii ve Fukušimě v roce 2011 byla rovněž kritizována [zdroj], přičemž se objevily důkazy o krytí na vysoké úrovni. WHO opět bagatelizovala rizika a uvedla, že "předpokládaná rizika jsou nízká a nepředpokládá se žádné pozorovatelné zvýšení výskytu rakoviny nad základní míru" [zdroj].

WHO také v letech 1999-2010 obdržela více než 1,6 milionu dolarů od výrobce opiátů, gigantu Purdue, a použila údaje podporované tímto průmyslem, které začlenila do svých oficiálních proopiátových směrnic. Podle Aliance na ochranu lidského výzkumu vedla spolupráce WHO s Purdue k rozšíření užívání opiátů a globální závislosti [zdroj.

Kvůli přijímání soukromých peněz zašel přehled v časopise Journal of Integrative Medicine & Therapy tak daleko, že prohlásil, že korupce WHO je "největší hrozbou pro světové veřejné zdraví naší doby", zejména pokud jde o léková doporučení WHO – včetně jejího "seznamu základních léčiv" -, která jsou podle něj neobjektivní a nespolehlivá.

Vzhledem k přesvědčivým a trvalým důkazům, že WHO je ve velkém střetu zájmů a je kontrolována průmyslem, je třeba vážně přehodnotit její užitečnost jako ochránce veřejného zdraví.

Autor: Dr. Joseph Mercola

Zdroj: theexpose.uk, 2021-09-11

Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok