Jak Ivermektin účinkuje na COVID-19: Metaanalýza 63 studií v reálném čase

2021-08-26 | Lékař radí, Všeobecné, Ze světa

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

 • Metaanalýza s použitím nejzávažnějšího uváděného výsledku ukazuje 72% [55-82 %] a 86% [75-92 %] zlepšení v případě včasné léčby a profylaxe, přičemž podobné výsledky byly zjištěny po vyloučení na základě analýzy citlivosti a omezení na recenzované studie nebo randomizované kontrolované studie.
 • Statisticky významné zlepšení je patrné u úmrtnosti, hospitalizace, zotavení, případů a virové clearance. Statisticky významné zlepšení v izolaci vykazuje 27 studií. Pravděpodobnost, že neúčinná léčba vygenerovala stejně pozitivní výsledky jako 63 studií, se odhaduje na 1 ku 1 bilionu.

VOLNÝ blok od samého začátku prosazuje Ivermektin.

Tabulka: Procentuální zlepšení při léčbě ivermektinem

 • Přestože mnohé léčebné postupy mají určitou míru účinnosti, nenahrazují očkování a další opatření k zabránění infekce. Pouze 29 % studií s ivermektinem vykazuje nulové příhody.
 • Eliminace COVID-19 je závodem s virovou evolucí. Žádná léčba, vakcína ani zásah nejsou stoprocentně dostupné a účinné pro všechny současné i budoucí varianty. Měly by být použity všechny praktické, účinné a bezpečné prostředky. Ti, kdo popírají účinnost léčby, nesou spoluodpovědnost za zvýšené riziko endemizace viru COVID-19; a za zvýšenou úmrtnost, nemocnost a vedlejší škody.
 • Důkazní základna je mnohem rozsáhlejší a má mnohem menší střet zájmů, než se obvykle používá při schvalování léků.
 • Všechny údaje k reprodukci tohoto dokumentu a zdroje jsou uvedeny v příloze. Další metaanalýzy s podobnými výsledky potvrzujícími účinnost, viz [Bryant, Hariyanto, Hill, Kory, Lawrie, Nardelli].

Ivermektin: Výsledky metaanalýzy úmrtnosti / ivmmeta.com 25. 8. 2021

Obrázek 24. Srovnání výsledků úmrtnosti z různých metaanalýz. OR převedeno na RR pro [Kory, Nardelli]. OR zobrazeno pro [WHO]. WHO uvádí dva výsledky, jeden na základě 5 studií a druhý na základě 7, bez vysvětlení rozdílu. Zde je zobrazen výsledek založený na 7 studiích, u kterého nejsou uvedeny podrobnosti potřebné k výpočtu RR.

Důkazy podporující Ivermektin pro COVID-19 značně převyšují obvyklé množství důkazů používaných pro schvalování léčby. [Lee] uvádí, že pouze 14 % pokynů Společnosti pro infekční nemoci v Americe bylo založeno na RCT. Tabulka 3 a tabulka 4 porovnávají množství důkazů pro Ivermektin ve srovnání s důkazy použitými pro schválení jiných přípravků COVID-19 a s důkazy použitými WHO pro schválení ivermektinu pro svrab a strongyloidózu. Tabulka 5 porovnává doporučení CDC USA pro Ibuprofen a Ivermektin.

Závěr

Ivermektin je účinnou léčbou na COVID-19. Pravděpodobnost, že by neúčinná léčba přinesla stejně pozitivní výsledky jako dosavadních 63 studií, se odhaduje na 1 ku 1 bilionu. Jak se u účinné léčby očekávalo, časná léčba je úspěšnější, s odhadovaným snížením účinku o 72 % měřeným pomocí metaanalýzy náhodných efektů (RR 0,28 [0,18-0,45]). U časné léčby a profylaxe je pozorována o 37 % a 96 % nižší úmrtnost (RR 0,63 [0,38-1,04] a 0,04 [0,00-0,59]). Statisticky významné zlepšení je pozorováno u úmrtnosti, hospitalizace, zotavení, případů a virové clearance. Pozoruhodná je konzistence pozitivních výsledků napříč širokou škálou různorodých studií, kdy 92 % z 63 studií uvádí pozitivní účinky (27 statisticky významných samostatně).

Ke stažení

PDF: Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 63 studies

Zdroj: ivmmeta.com, 2021-08-16

Šokující údaje z uniklé smlouvy se spol. Pfizer

Šokující údaje z uniklé smlouvy se spol. Pfizer a odběrateli. Jak mohli politici něco takového podepsat?

Pfizer Leak: Proč vlády blokují Ivermektin?

Jaké řešení má VOLNÝ blok?
 • VOLNÝ blok zajistí osvědčené kvalitní přípravky pro každého (Budesonid, Imunor, Ivermektin, Isoprinosine a další).
 • VOLNÝ blok je proti vynucované experimentální vakcinaci na covid-19.
 • VOLNÝ blok je pro plnou informovanost pacientů před jakýmkoli lékařským postupem či zákrokem.
 • VOLNÝ blok je proti vynucovanému testování na covid-19.
 • VOLNÝ blok přizve k řešení situace ty nejlepší odborníky.
 • VOLNÝ blok – Co nikdy nebudeme dělat a naše první kroky po volbách
 • Volební program VOLNÉHO bloku

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok

Výzvy a oznámení

AKCE volného bloku