Jak firmy vydírají své pracovníky a nutí je k vakcinaci?

2021-07-03 | Odhalení, Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Řada českých firem svým pracovníkům začíná předkládat silně nátlaková, výhružná oznámení. Vakcinace je podle nich sice svobodným rozhodnutím, ale nevakcinovaní si mají "hrát na hrdiny na vlastní náklady". Co ale v případě, kdy následkem vakcinace vážně onemocníte?

Níže je oznámení od jedné takové české firmy:

S ohledem na zprávy o šířících se dalších mutacích, které nás zasáhnou asi na podzim (2021) a různých "hrdinských" postojích k problematice očkování upozorňujeme, že se sice jedná o svobodné rozhodnutí každého, nicméně u osob, které tuto možnost ochrany nevyužijí, sdělujeme, že veškeré budoucí náklady s jejich eventuální pracovní neschopností v souvislosti s nemocí Covid-19 budou kompenzovány srážkou z platu... Každý si může svobodně hrát na hrdinu, ale na vlastní náklady.

Foto záměrně publikujeme tak, jak jsme je obdrželi, ale bez názvu a razítka firmy:

Vydírání?

Je otázka, zda tímto není naplněna skutková podstata vydírání:

Vydírání spočívá v použití násilí, případně jen pohrůžky násilí či jiné těžké, např. psychické újmy tak, že oběť je donucena něco konat, opominout nebo strpět. Tím je omezena ve svém svobodném rozhodování, které je objektem trestného činu. V českém právu jde o trestný čin podle § 175 českého trestního zákoníku, který patří mezi trestné činy proti svobodě podobně jako omezování osobní svobody (§ 171 TrZ), loupež (§ 173 TrZ), porušování domovní svobody (§ 178 TrZ) aj. Na rozdíl od loupeže stačí u vydírání pohrůžka násilí nikoli bezprostředního (např. dopisem) anebo pohrůžka jiné těžké újmy.

Experimentální vakcinace: Kdo nese odpovědnost za vedlejší účinky?

• Výrobce vakcín se vzdává veškeré odpovědnosti za jakékoli možné vedlejší účinky experimentální vakcinace.
• Stát se vzdává veškeré odpovědnosti za jakékoli možné vedlejší účinky experimentální vakcinace.
• Veškerou odpovědnost za všechny možné vedlejší účinky experimentální vakcinace na sebe souhlasem s touto vakcinací bere pouze a jedině sám příjemce vakcinace!

Experimentální vakcinace: Předpokládané datum ukončení "studie" na lidech je 2. května 2023!

U těchto experimentálních vakcín se provádí experimentální nasazení přímo na lidech. Toto experimentální nasazení je označováno jako "studie":

 • Experimentální vakcína BioNTech SE/Pfizer: Předpokládané datum ukončení studie: 2. května 2023
 • Experimentální vakcína AstraZeneca: Předpokládané datum ukončení studie: 14. února 2023
 • Experimentální vakcína Moderna: Předpokládané datum ukončení studie: 27. října 2022

"Studie" na lidech bez kontrolní skupiny?

Předpokládané datum ukončení experimentální vakcinační "studie" na lidech je tedy 2. května 2023.

"Studie" může být vyhodnocena pouze tehdy, pokud zároveň existuje početná kontrolní skupina osob, které nejsou příjemci experimentální vakcinace.

U "studie" tedy musí být dvě skupiny:

 1. Ve "studii" musí být početná skupina osob, které se pro experimentální vakcínu rozhodly a nechaly si ji aplikovat.
 2. Ve "studii" musí být podobně početná skupina osob, které se rozhodly, že si experimentální vakcínu nenechají aplikovat.

Pokud se tedy jedná o skutečnou "studii" (a nikoli jen záminku k něčemu jinému), není sebemenší důvod kohokoli k experimentální vakcinaci nutit. Naopak je třeba respektovat, že za účelem kvalitní "studie" zde musí být dvě skupiny:
Studovaná vakcinovaná skupina.
A kontrolní skupina bez vakcinace.

VOLNÝ BLOK se ptá

 • Co když si dotyčný člověk vůbec nechce "hrát na hrdinu"?
 • Co když na základě svého informovaného rozhodnutí chce být v kontrolní skupině bez vakcinace?
 • Co když chce s vakcinací počkat až do předpokládaného ukončení studie na lidech, tedy až do 2. května 2023?

A pak je zde zcela zásadní otázka:

Jakou kompenzaci bude vyplácet dotyčnému člověku firma, instituce, škola, univerzita atd., která takového člověka nátlakovými metodami přinutí k experimentální vakcinaci a který následkem vakcinace vážně onemocní nebo se stane práce neschopným?

Jaké řešení má VOLNÝ BLOK?
 • VOLNÝ BLOK postaví mimo zákon covid pasy, testy, vynucovanou vakcinaci a další totalitní opatření.
 • VOLNÝ BLOK vyvodí trestní odpovědnost všech příslušných osob!
 • VOLNÝ BLOK bude prosazovat listinu základních práv a svobod.
 • VOLNÝ BLOK nebude testovat bezpříznakové zdravé dospělé a děti.
 • VOLNÝ BLOK přizve k řešení situace ty nejlepší odborníky.

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok