Jak dům dětí a mládeže prosazuje totalitu a tvrdý covid apartheid?

2021-09-25 | Odhalení

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Dům dětí a mládeže (DDM) nakazuje postupy, které tomuto zařízení naprosto nepřísluší. DDM se staví do role autority, kterou prostě není. Podívejte se sami na totalitní podmínky, které DDM stanovuje účastníkům akcí.


Kopie textu od DDM

(Odstranili jsme jméno příjemce a odesílatele.)

akce v DDM

23 Sep 2021, 09:19

Ahoj, všechny akce, které se konají v DDM musí dodržet tyto podmínky:

  • Návštěvníci/diváci jsou povinni po celou dobu v prostorech DDM použít k ochraně dýchacích cest respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.
  • Návštěvníci, s výjimkou dětí do 6 let věku, jsou povinni prokázat, že:

§ absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

§ absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV2 s negativním výsledkem, nebo

§ osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

§ od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

§ od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

§ prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba povinné izolace a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

§ na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (DDM antigenní testy návštěvníkům neposkytuje), který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s
negativním výsledkem.

Organizátor musí vést evidenci všech návštěvníků (jméno, příjmení, telefon). Proto doporučuji, aby se návštěvníci/diváci přihlašovali na akce přes web DDM, kde si založí svůj klientský účet.

Prosím o potvrzení, že jste podmínkám rozuměli a budete je dodržovat.
Děkuji.

P.s. Vím, že je to opruz, ale bohužel jinak to nejde. Máme to stejně.
Pravidlo, že do 20 lidí se nemusí prokazovat ničím, platí jenom pro kroužky!

Hezké dny a snad vás to neodradí.


Snímek obrazovky textu od DDM:


Odpověď právního oddělení MZdr a právní kanceláře ČLK

Podle odpovědi právního oddělení MZdr a právní kanceláře ČLK z 24. 7. 20201 je očkování proti Covid výlučně dobrovolné. Očkovaný nesmí být zvýhodněný. Nečkovaný nesmí být znevýhodněný. Nikdo nemá právo zjišťovat, zda je člověk očkován, tuto informaci nesmí zaměstnavateli sdělit ani závodní lékař.

Stanovisko Volného bloku

Na jakém základě si DDM osobuje právo takto lustrovat a segregovat lidi?

Vedoucí DDM jde nad vládní doporučení!

COVID PORTAL dle aktualizace k 1. září 2021 nikde neuvádí podmínku, kterou tučným písmemem zdůrazňuje DDM:

"Organizátor musí vést evidenci všech návštěvníků (jméno, příjmení, telefon). Proto doporučuji, aby se návštěvníci/diváci přihlašovali na akce přes web DDM, kde si založí svůj klientský účet.

Vedoucí DDM jde tedy ještě nad příslušná vládní pravidla a doporučení! (VOLNÝ blok s těmito pravidly a doporučeními zásadně nesouhlasí a v případě vládní odpovědnosti je zruší.)

Snímek obrazovky: COVID PORTAL – "Pravidla a doporučení" k 1. září 2021.

Pozoruhodné je i "P.s." v textu DDM zcela na konci:

"Bohužel jinak to nejde. Máme to stejně."

Nevymlouvali se podobně ti, kteří spolupracovali s nacisty nebo s komunisty?


Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

  1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
  2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
  3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
    Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

  • Změňte název článku.
  • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok