Jak dopadla statečná akce odporu proti kmotrovské mafii ve Sněmovně?

2021-07-07 | Odhalení, Volby, Z domova

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Pokud svět a zprávy o něm sledujete pouze z jednoho zdroje, toho oficiálního, tak si můžete myslet, že dnes (7. 7. 2021) byl takový obyčejný den oživený jenom tím "výstupem" Lubomíra Volného v Poslanecké sněmovně. Bylo vám to náležité podáno a byl vám k tomu i předložen oficiální výklad, který jste patrně přijali jako svůj vlastní a řekli si, že Volný zase na sebe upozorňoval.

My jsme tam ale byli. Ne ve Sněmovně, ale před ní a víme, že vám lhali a vy jste se nechali od nich obelhat.

Dnes se postavil jeden statečný muž proti celému zlovolnému systému ve kterém žijeme. Proti politické moci, proti mafii, která politiku spolu-ovládá, proti posledním zbytkům svobody, která nám zbývá, než bude zatažena opona. Na poslance Parlamentu byla zavolána policie a byl vyveden z jednacího sálu a byl mu pro dnešek zakázán do sálu přístup. A hned poté se již v klidu přijal velice rozporuplný zákon (POZN.: Sněmovní tisk 1242/0, viz na konci článku), který by mohl velice zásadně ovlivnit průběh podzimních voleb do Poslanecké sněmovny.

Bylo vyveden za to, že seděl a mlčel za řečnickým pultem. Svým mlčením chtěl donutit ty ostatní, aby konečně začali oni sami mluvit. Aby se rozhovořili o své politické odpovědnosti vůči svým voličům, vůči této zemi, vůči svým rodinám a vůči sobě samým. Byl vyveden za "pohrdání" sněmovnou. Bylo to na příkaz pana předsedy Vondráčka, který předvedl před pár lety vlastní způsob, jak pohrdat Sněmovnou, když křepčil po jejich stolech s kytarou a oslavoval tímto osobitým stylem okamžik, kdy byl shodou různých okolností vyzdvižen do skupiny nejmocnějších lidí v této zemi. On tenkrát vyveden nebyl, on byl patrně cool.

Nikdy se nedozvíte, co se dnes vlastně stalo (a i při jiných příležitostech v posledních měsících) pokud si ponecháte jenom ten jeden názor, který vám byl předložen z oficiálních zdrojů.

Ale můžete se nás zeptat, o co tady vlastně jde, o co jde nám – Volnému bloku a Lubomíru Volnému. My vás uvítáme a povíme vám náš příběh. Náš úhel pohledu. Tak, jak to skutečně bylo.

Už vážně nezbývá moc času a pokud si myslíte, že i vám v posledních dnech nedává dění v naší republice smysl, přijďte k nám.

A pomozte nám vracet zase svět do normálu...

Autor: Aleš Waksmundský, Volný blok, Liberecký kraj

Snímek: Lubomír Volný je po svém tichém protestu dne 7. 7. 2021 "odváděn" od řečnického pultu v Poslanecké sněmovně.

Sněmovní tisk 1242/0 – novela pro obrovský volební podvod

Odkaz: Sněmovní tisk 1242/0: Vl.n.z. o zvl. způsobech hlasování do Poslanecké sněmovny

Cílem tohoto zákona, který si Poslanecká sněmovna odsouhlasila 7. 7. 2021 ve zkráceném řízení, je znemožnit kontrolu nad transparentním průběhem voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021.

 • Od září 2021 si vláda vyrobí "masivní epidemii". Může k tomu použít například vysoké nastavení cyklů u PCR testů, které budou vykazovat vysokou míru pozitivity na covid.
 • Ve volebních komisích mají být pouze lidé dosazení aktuální vládou a pouze lidé vakcinovaní.
 • Cílem je ukrást hlasy voličů Volného bloku.

Sněmovna záměrně porušila 7. 7. 2021 jednací řád!

Tomáš Hanzel, předsedající Sněmovny cíleně zabránil projednání pozměňovacích návrhů Volného bloku. Jde zcela jednoznačně o protiústavní porušení jednacího řádu Poslanecké.

Předsedající Hanzel totiž vystoupení nezařazených poslanců nechal záměrně omezit na 1×5 minut, protože věděl, že Lubomír Volný za Volný blok bude chtít k tisku 1242/0 přednést pozměňovací návrhy Volného bloku. Předsedající dobře věděl, že šest stran A4 nelze za 5 minut ani přečíst!

Předsedající Hanzel krom toho dovolil takový hluk ve Sněmovně, že by tento zcela zásadní pozměňovací návrh Lubomíra Volného stejně nebyl slyšet.

Lubomíru Volnému tedy bylo cíleně bráněno, aby nemohl přednést pozměňovací návrh Volného bloku.

Jedinou možností tedy pro Lubomíra Volného bylo zvolit formu tichého protestu.

Záměrně nevyslyšený pozměňovací návrh Volného bloku

Marian Bojko předložil 17. 6. 2021 za Volný blok Pozměňovací návrh ke Sněmovnímu tisku 1242/0. Právě tento návrh chtěl Lubomír Volný dne 7. 7. 2021 přednést jako pozměňovací návrh k projednávanému Sněmovnímu tisku 1242/0.

Předsedající Tomáš Hanzel a všichni z vládnoucích stran tento pozměňovací návrh museli vidět na webu PSP cca tři týdny před jednáním o tisku 1242/0. Proto zcela záměrně projednání tohoto pozměňovacího návrhu zabránili!

Tisk 1242/0 - Pozměňovací návrh Volného bloku

Zásadní body z pozměňovacího návrhu Volného bloku

 • Zástupce pro každou stranu: Každá politická strana má ve volební komisi svého zástupce.
 • Zástupce nesmí být z komise vykázán: Zapisovatel komise pro hlasování nemá právo vykázat zástupce politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj od výkonu volebního práva voliče ani mu omezovat vizuální kontrolu volební schránky, nebo zvláštní přenosné schránky.
 • Nepřetržitý on-line monitoring: Krajský úřad zajistí nepřetržité, veřejně dostupné on-line monitorování volebních schránek poté, kdy obdrží všechny volební schránky určené pro zvláštní způsob hlasování ve volebním kraji do úschovy a umožní zástupci politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj, fyzickou přítomnost v místě úschovy volebních schránek pod dohledem policie a umožní monitorování vlastním zařízením umožňujícím on-line přenos.
 • Místnost se schránkami musí být on-line: Místnost ve které budou z rozhodnutí Krajského úřadu uschovány všechny volební schránky určené pro zvláštní způsob hlasování musí umožňovat internetové připojení prostřednictvím datových služeb mobilních operátorů.
 • Zakazuje vyžadování vakcinace pro účast voličů: Zakazuje se vyžadování vakcinace proti Covidu 19 pro účast voličů v jejich příslušných volebních okrscích v parlamentních volbách a referendech v roce 2021 a nebo v jimi zvolených okrscích, v případě, že jsou držiteli voličského průkazu v parlamentních volbách v roce 2021.
 • Zakazuje vyžadování vakcinace pro ve volebních a sčítacích komisích: (18) Zakazuje se vyžadování vakcinace proti Covidu 19 pro účast ve volebních a sčítacích komisích ve volbách v roce 2021 po zástupcích politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj, kteří budou nominování do volebních a sčítacích komisí.
  Zakazuje vyžadování jakýchkoliv jiných dokumentů o zdravotním stavu k účasti voličů: Zakazuje se vyžadování jakýchkoliv jiných dokumentů o zdravotním stavu k účasti voličů v jejich příslušných volebních okrscích v parlamentních volbách a referendech v roce 2021 a nebo v jimi zvolených okrscích, v případě, že jsou držiteli voličského průkazu v parlamentních volbách v roce 2021, než čestného prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Není povinností čestné prohlášení o bezinfekčnosti: Není povinností předsedy volebních a sčítacích komisí vyžadovat po po zástupcích politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj, kteří budou nominování do volebních a sčítacích komisí, čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
  Není povinností sčítací a volební komise vyžadovat po voličích jejich čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Jaké řešení má VOLNÝ BLOK?
 • VOLNÝ BLOK prošetří korupční kauzy.
 • VOLNÝ BLOK vyvodí trestní odpovědnost všech příslušných osob.
 • VOLNÝ BLOK požene ke zodpovědnosti ty, kdo na různých pozicích zneužívali pravomoc veřejného činitele.
 • VOLNÝ BLOK spustí audity veřejných zakázek prováděných během nouzového stavu.
 • VOLNÝ BLOK spustí audit jednotlivých ministerstev a státních institucí s cílem zefektivnit přebujelou státní správu.
 • VOLNÝ BLOK zahájí záchranný program na podporu malého a středního podnikání.

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok