Vážení členové, připravujeme Programovou konferenci, která má za cíl usnést se na konečné verzi Programu Volného bloku. Ta se uskuteční následně po Sjezdu, který 29. ledna 2022 zvolí nové vedení strany.
 
Zasílejte svoje náměty a návrhy k Programu na email: info@volnyblok.cz a do předmětu uveďte Programová konference.
 
Vaše návrhy zpracují pracovní týmy pod vedením oborových vedoucích a budou vám zde vystaveny k diskusi. Po této veřejné diskusi oboroví vedoucí týmů doplní Program a jednotlivé jeho části předloží na Programové konferenci ke schválení.
 
Děkujeme za vaši konstruktivní spolupráci!
 
návrh 1/22:

Budoucnost – naše děti a mládež

  • Ochráníme děti a mládež před genetickými experimenty a mrzačením.
  • Zajistíme jim přístup ke vzdělání ve školských zařízeních bez podmínek (zakrývání dýchacích cest, testování, očkování) a bez jakékoliv diskriminace a ponižování.
  • Vytvoříme podmínky pro vyžití dětí a mládeže ve volnočasových aktivitách bez ohledu na sociální postavení.
  • Prosadíme pro děti a mládež řádnou lékařskou péči se zaměřením na prevenci, posilování imunitního systému, zdravé stravování, zvyšování celkové fyzické a psychické odolnosti.
  • Budeme podporovat pěstování morálních vlastností našich dětí a mládeže, jejich vztah k tradiční rodině, úctu k rodičům a prarodičům, kultuře, dějinám a vlastenectví.
  • Mezi hodnoty lidství budeme navracet úctu dětí a mládeže ke starým a nemocným lidem, pomáhání těm, kteří to potřebují, hrdost na zemi, ve které žijí.