Event 201: Nácvik „pandemie“ v říjnu 2019, kterou pak vlády začaly prosazovat

2021-08-11 | Všeobecné

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Oficiální mediální stanovisko zní: Centrum zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse (Johns Hopkins Center for Health Security) ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem a Nadací Billa a Melindy Gatesových uspořádalo 18. října 2019 v New Yorku nácviku na vysoké úrovni Event 201, které se týkalo pandemie. Cvičení ilustrovalo oblasti, v nichž bude během reakce na závažnou pandemii nutné partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby se snížily rozsáhlé ekonomické a společenské důsledky.

V posledních letech se ve světě zvyšuje počet epidemických událostí, který dosahuje přibližně 200 událostí ročně. Těchto událostí přibývá a narušují zdraví, ekonomiku a společnost. Zvládání těchto událostí již dnes zatěžuje globální kapacity, a to i bez hrozby pandemie. Odborníci se shodují, že je jen otázkou času, kdy se některá z těchto epidemií stane celosvětovou - pandemií s potenciálně katastrofálními následky. Závažná pandemie, která se stane "událostí 201", by vyžadovala spolehlivou spolupráci několika průmyslových odvětví, národních vlád a klíčových mezinárodních institucí.

Zdroj: centerforhealthsecurity.org

Prohlášení o nCoV a našem pandemickém cvičení

V říjnu 2019 uspořádalo Centrum zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse společně s partnery, Světovým ekonomickým fórem a Nadací Billa a Melindy Gatesových, pandemické cvičení nazvané Event 201. Nedávno Centrum pro zdravotní bezpečnost obdrželo dotazy, zda toto pandemické cvičení předpovědělo současnou epidemii nového koronaviru v Číně. Aby bylo jasno, Centrum pro zdravotní bezpečnost a jeho partneři během našeho stolního cvičení nepředpovídali. V rámci scénáře jsme modelovali fiktivní pandemii koronaviru, ale výslovně jsme uvedli, že se nejedná o předpověď. Místo toho cvičení sloužilo ke zdůraznění problémů v oblasti připravenosti a reakce, které by pravděpodobně vznikly při velmi závažné pandemii. Nyní nepředpovídáme, že epidemie nCoV-2019 zabije 65 milionů lidí. Ačkoli naše stolní cvičení zahrnovalo maketu nového koronaviru, vstupy, které jsme použili pro modelování potenciálního dopadu tohoto fiktivního viru, nejsou podobné viru nCoV-2019.

Zdroj: Statement about nCoV and our pandemic exercise

Tolik tedy oficiální mediální stanovisko, co se týče události Event 201, kerou v New Yorku uspořádalo 18. října 2019 Centrum zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse (Johns Hopkins Center for Health Security) ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem a Nadací Billa a Melindy Gatesových.

VOLNÝ blok se ptá

 • Co se tedy nyní děje?
 • SARS-COV-2 dosud nebyl ani izolován.
 • A přesto jsou zaváděná drakonická totalitní opatření.
 • Vakcinace je prováděna jako experiment, a to do cca 05/2023.
 • Proč je tato experimentální vakcinace vynucována, když její efektivita je velmi nízká?
Jaké řešení má VOLNÝ blok?

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok