Petice - proti zřízení vakcinačního místa v prostorách školy

Zde si můžete stáhnou petici proti zřízení vakcinačního místa v prostorách školy

Verze:  my, níže podepsaní rodiče, jako zákonní zástupci svých dětí, důrazně odmítáme

Verze:  my, níže podepsaní rodiče, jako zákonní zástupci svých dětí, důrazně zakazujeme

Petici si vytiskněte, jako petiční výbor napište jména těch, kteří budou petici předávat, případně ponechte pouze své jméno. Převzetí petice si nechte potvrdit podpisem! Po odevzdání petice nám napište na info@volnyblok.cz Školu, které jste petici předali a počet podpisů.

Zákon 85/1990 – zákon o právu petičním
§ 5

Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Petice - proti schválení novely zákona č.258/2000Sb.o ochraně veřejného zdraví

Zde si můžete stáhnou petici proti schválení novely zákona č.258/2000Sb.o ochraně veřejného zdraví

Podepsané petiční archy posílejte na adresu pověřené osoby: Aleš Waksmundský, P.O.BOX 25, 463 34 Hrádek nad Nisou

Smlouva o nehmotném plnění

Petice ke stažení

Zde si můžete stáhnou petici za zrušení pandemického zákona

Podepsanou petici zašlete na adresu VOLNÝ blok, U Průhonu 23, Praha 7, 170 00 

Informační video k pandemickému zákonu https://youtu.be/cJy3dDd9KYE

Grafika ke stažení

Dohoda o provedení práce