• Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc., farmakolog, imunolog a vakcinolog varoval v srpnu 2021 před „pro-vakcinačním fanatismem“ a podceňováním střednědobých i dlouhodobých negativních účinků očkování proti nemoci covid-19, které také jasně pojmenoval.

Zdroj: www.svedomi-naroda.cz; https://vimeo.com/588431091.

 • Prestižní medicínská pracoviště v ČR varovala v polovině září 2021 zcela očkované osoby a širokou veřejnost před podceňováním závažného průběhem nemoci covid-19 a spoléháním pouze na anti-covidovou vakcinaci. Byly zaznamenány především kauzy imunosenescence, kdy se nevytvořil ani po očkování dostatek protilátek. Plná covidová vakcinace také neochránila pacienty s dalším závažným onemocněním. Informace zveřejnil 16. září 2021 web „zpravy.aktualne.cz“ mj. s odkazem na Ing. Petru Petlachovou, vedoucí oddělení komunikace Fakultní nemocnice Ostrava; doc. MUDr. Martina Balíka, Ph.D., z Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., podle kterého bylo v ČR 196 plně očkovaných pacientů s těžkým covidovým průběhem; a konečně také s odkazem na předsedu České vakcinologické společnosti prof. MUDr. Romana Chlíbka, PhD.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz; https://www.fno.cz; https://www.vfn.cz; https://cs.wikipedia.org; https://www.vakcinace.eu.

 • Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně zveřejnila 30. srpna 2021 přehled uznaných nežádoucích účinků vakcinace proti nemoci covid-19 v České republice včetně doporučení postupu pro praktické lékaře a pacienty. Přehled popisoval krom lehkých nežádoucích účinků také velmi závažné stavy a onemocnění, která vyžadovala asistenci zdravotní záchranné služby, nemocniční hospitalizaci včetně zákazu další vakcinace. Text zpracovala MUDr. Ludmila Bezdíčková a jeho revizi provedli Mgr. Lukáš Dušek, farmaceut a MUDr. Marek Štefan, infektolog, Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce.

Zdroj: https://www.svl.cz; https://www.svl.cz/stahnout-soubor.

 • doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D., upozornila v březnu 2021 na základě výsledků práce svého vědeckého týmu v laboratořích Centra buněčného a tkáňového inženýrství Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na řadu rizik vakcinace proti nemoci covid-19. Především uvedla, že dosud nikde na světě neexistovaly vědecky ověřitelná data o tom, jak přesně nové typy covidových vakcín fungovaly: především nikdo nevěděl, jaké byly jejich dlouhodobé efekty za 10 až 15 let. Očkování taktéž nemělo význam z hlediska velmi obézních lidí, jelikož v jejich případě nefungovalo. Pro vytvoření dlouhodobé paměťové imunity neměla první dávka covidové vakcíny žádný efekt u 20 až 25 % pacientů. Teprve po druhé dávce se již paměťová stopa objevila až na výjimky u 1 – 2 % očkovaných, ale nikdy nebyla ani na průměrné hladině těch lidí, kteří již nemoc covid-19 prodělali, kterým také ani pozdější očkování jejich imunitu nijak nevylepšilo. Očkování občanů ČR, kteří si covidem-19 prošli, tedy popíralo všechny údaje nashromážděné vědci za poslední dekády rozsáhlého výzkumu imunologických principů fungování lidského organismu. Covid-19 mohli taktéž šířit jak očkovaní, tak neočkovaní a samozřejmě též ti lidé, kteří covid prodělali. Vakcinace mladé populace ve fertilním věku postrádala smysl. Docentka Koutná v neposlední řadě varovala před šikanou a diskriminací nenaočkovaných. Nelze připustit, aby nemohli žít normální život.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz.

 • RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., imunoložka, členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS), opakovaně varovala ve sdělovacích prostředcích před závažnými střednědobými a dlouhodobými riziky pouze podmínečně schválené vakcinace proti nemoci covid-19. Stala se odvážnou kritičkou neetických pro-vakcinačních kampaní české veřejné moci. Vysvětlovala mj.: nesmyslnost a dokonce nebezpečnost očkování lidí, kteří si již covidem-19 prošli; očkovat děti a mládež bylo možné tehdy až by byly k dispozici výsledky velkých klinických studií dlouhodobých nežádoucích účinků; vakcinace těhotných žen představovala velké riziko pro zdraví ženy a jejího dítěte; mladá generace nemohla nést zodpovědnost za negativní účinky očkování, jelikož podlehla neetické pro-vakcinační kampani veřejné moci; je nutné, aby občané dostali všestranné, objektivní informace o covidové vakcinaci; přirozená imunita fungovala minimálně stejně dobře jako očkování; k nejzávažnějším rizikům očkování patřily krevními sraženiny, záněty srdce – myokarditidy a perikarditidy – u mladých osob; covid-19 lze již brát jako každoroční sezónní onemocnění s přesně stanovenými podmínkami pro vyhlášení epidemie na úrovni krajských hygienických stanic – podobně jako v případě chřipky.

Zdroj: https://smis-lab.cz; https://www.parlamentnilisty.cz; https://www.parlamentnilisty.cz2; https://echo24.cz; https://www.parlamentnilisty.cz3; https://www.novinky.cz; https://echo24.cz2.

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), správní úřad podřízený Ministerstvu zdravotnictví České republiky, pravidelně aktualizoval každý týden svůj přehled nahlášených podezření na nežádoucí účinky po očkování proti nemoci covid-19. K nejvážnějším podezřením na výše uvedené nežádoucí účinky v ČR patřily mj. hlášení o úmrtích, infarkt myokardu, angina pectoris, srdeční selhání, syndrom Guillain-Barré, ochrnutí, plicní embolie, hluboké žilní trombózy a syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS) etc.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org; https://www.sukl.cz.

 • Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), veřejnoprávní organizace financovaná slovenským ministerstvem zdravotnictví, zveřejňoval roku 2021 pravidelné týdenní přehledynežádoucích účinků vakcinace proti nemoci covid-19: patřila k nim mj. úmrtí po očkování látkami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) a Vaxzevria (AstraZeneca); kolapsy, bezvědomí, trombózy, embólie, infarkty, cévní mozkové příhody etc. Vzhledem k celkovému počtu očkovaných bez vážnějších účinků šlo však prý pořád o přijatelné výsledky z hlediska zájmů celé společnosti a zajištění její bezpečnosti vůči nemoci covid-19.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org; https://www.sukl.sk; https://www.sukl.sk2.

 • VAERS: Systém hlášení nežádoucích účinků vakcín („The Vaccine Adverse Event Reporting System“, VAERS) je veřejnoprávní program USA pro zkoumání bezpečnosti očkování. Shromažďuje informace o škodlivých vedlejších účincích, ke kterým dochází mj. po podání vakcín určených k potírání nemoci covid-19; zjišťuje poměr rizika a přínosu očkování a odůvodňuje další používání jakékoliv konkrétní vakcíny. VAERS identifikoval podobné nežádoucí účinky „covidové“ vakcinace jako SÚKL v ČR.

Zdroj: https://en.wikipedia.org; https://vaers.hhs.gov; https://wonder.cdc.gov.

 • Evropská léková agentura („European Medicines Agency“, EMA), agentura Evropské unie pro schvalování léčiv v Evropské unii, pravidelně zveřejňuje podrobné statistiky nežádoucích účinků tzv. „vakcín“ proti nemoci covid-19. Vyplývá z nich mj., že nejvíce ohroženou skupinou nežádoucími účinky „covidového očkování“ jsou lidé ve věkové kategorii 18 až 64 let. V Evropské unii byly hlášeny stovky tisíc nežádoucích účinků v případě 4 vakcín: COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414), COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN), COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19), COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org; https://vaccination-info.eu; https://www.ema.europa.eu; https://www.adrreports.eu; https://dap.ema.europa.eu; https://dap.ema.europa.eu1; https://dap.ema.europa.eu2; https://dap.ema.europa.eu3.

 • MUDr. Jana Mathonová, zkušená pediatrička, absolventka LF UP Olomouc, pracovala mj. na dětském oddělení v Kroměříži ve funkci primářky. Od roku 2014 působila jako praktický lékař pro děti a dorost. Svou ordinaci měla v Kojetíně v ČR. Kandidovala v parlamentních volbách roku 2021 za VOLNÝ blok v Olomouckém kraji. V srpnu téhož roku varovala rodiče a jejich děti před nedostatečně odzkoušenými vakcínami proti nemoci covid-19. Podle jejího mínění stále převažovaly rizika nad benefity očkování vzhledem ke stavu vědeckého poznání.

Zdroj: https://mudr-jana-mathonova.zdravotniregistr.cz; https://volnyblok.cz; https://rumble.com.

 • Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D., vedoucí lékař a jednatel kliniky Cellthera, atestovaný pediatr, imunolog, onkolog, který se zaměřoval zejména na regenerativní medicínu s využitím kmenových buněk a buněčných terapií, prezident mezinárodní organizace International Consortium for Cell Therapy and Immunotherapy, publikoval v lednu 2021 své oficiální varování před negativními účinky nedostatečně prověřených vakcín určených k potírání nemoci covid-19. Ve svém textu jasně popsal případy, kdy nelze očkování proti covidu-19 doporučit. Očkování představuje podle pana profesora Michálka pouze jednu z cest ke zdraví, která není vhodná pro každého.

Zdroj: https://celltheraclinic.cz; https://celltheraclinic.cz2; https://celltheraclinic.cz3.

 • MUDr. Peter Lipták, bratislavský praktický lékař, kterého pronásledovala slovenská veřejná moc za šíření pravdivých, ozdrojovaných anti-vakcinačních zjištění a propagaci úspěšné preventivní léčby nemoci covid-19, pravidelně informoval širokou veřejnost o závažných rizicích anti-covidové vakcinace. Na svém blogu např. uvedl: „V skutočnosti sa očkovaní očkovaním vystavili vysokému riziku získania závažných chronických ochorení, ale aj náhlej smrti na následky tohto experimentu.“ Doktor Lipták zveřejnil dle svých rozsáhlých úspěšných zkušeností všeobecně dostupné kroky pro prevenci a léčbu počátků nemoci covid-19: „Prevencia: Užívajte vitamíny v denných dávkych D3 4000 - 6000 medzinárodných jednotiek (= 100-150 ug), C 1000 mg 1-2x1 tbl, minerál Zinok 25-50 mg a acylpyrin 100 mg denne (Anopyrin 100, Stadapyrin 100, Aspirin protect 100 - 1 tbl denne). Liečba - ak máte príznaky kovidu, kontaktujte nás na začiatku, zabezpečíme Vám veľmi účinnú liečbu (ivermektin, isoprinosin), ktorá najlepšie účinkuje na začiatku ochorenia a to až v 80-100%. V prípade teploty v tomto období neužívajte paracetamol, ani ibuprofen, ale acylpyrín 500 až do celkovej dávky 4x1 tbl. Acylpyrín je veľmi dôležitý, zabraňuje vzniku miktrotrombóz v pľúcach a v ostatných orgánoch a tým bráni vírusu Covid-19 aby ich poškodil. S acylpyrínom sa pacienti uzdravujú rýchlejšie a majú veľkú šancu, že sa vyhnú nemocnici a ventilátoru.

Zdroj: https://www.zzz.sk; https://liptakpeter.blog.pravda.sk; https://liptakpeter.blog.pravda.sk2.

 • Asociace amerických lékařů a chirurgů („The Association of American Physicians and Surgeons, AAPS), profesionální sdružení lékařů všech typů ordinací a specializací v USA, vzniklo již roku 1943. Proslulo svým důrazem na prosazování nejvyšších etickým standardů Hippokratovy přísahy a zachování posvátnosti vztahu mezi pacientem a jeho lékařem při výkonu privátní medicínské praxe. AAPS: Veřejně odmítala povinné očkování proti nemoci covid-19 a varovala před závažnými nežádoucími účinky vakcinace; podporovala nutnost plně informovaného souhlasu před začátkem jakéhokoliv medicínského úkonu a potvrzovala pacientské právo odmítnout lékařské ošetření i proti vůli doporučujícího lékaře; postavila se proti požadavkům na povinné předkládání dokladů o očkování jen proto, aby se mohli občané účastnit společenských aktivit; aktivně se zastávala lékařů perzekvovaných veřejnou mocí za šíření pravdivých „covidových“ informací a propagaci úspěšných „nevakcinačních“ metod léčby nemoci covid-19.

Zdroj: https://aapsonline.org; https://aapsonline.org2; https://aapsonline.org3; https://aapsonline.org4; https://aapsonline.org5; https://aapsonline.org6; https://aapsonline.org7; https://aapsonline.org8.

 • Kolektiv českých lékařů a dalších odborníků zveřejnil v říjnu roku 2020 „Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím“, mj. formou petice, který vyzýval krom jiného k tomu, aby nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín proti nemoci covid-19 na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou. „Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVIDu-19. Účinnost takové vakcíny je více než sporná a může přinést spoustu nežádoucích účinků,“ oznámili široké veřejnosti ve svém publikovaném dopise mj. MUDr. Ladislav Fiala; MUDr. Radkin Honzák; MUDr. Jan Hnízdil; MUDr. Kateřina Lucká; Bc. David Petrásek (bioanalytik); Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.; doc. MUDr. Roman Šmucler; MVDr. Jiří Urbánek, MBA; MUDr. Ivan Vondřich etc.

Na úplném konci srpna 2021 byl posléze výše uvedený dopis doplněn další výzvou. Čeští lékaři a odborníci v ní mj. uvedli, že: „Všichni zdraví lidé jsou na základě presumpce viny považováni za infekční, dokud nedokážou tzv. bezinfekčnost – a to pomocí postupů, které žádnou bezinfekčnost prokázat nemohou. Potvrzení o bezinfekčnosti tak dostanou například očkovaní aniž by byla jejich bezinfekčnost prokázána.“ „Lživě se tvrdí, že imunita po očkování je lepší a delší než imunita po prodělání nemoci. Toto tvrzení popírá publikovaná data i samotné základy imunologie.“ „Jsme svědky porušování Hippokratovy přísahy – je vyvíjen tlak na nedodržování lékařského tajemství, restriktivní opatření jsou zneužívána proti zákonům lidskosti, lékařská etika dostává vážné trhliny a jsou porušována doporučení WHO i dalších autorit včetně verdiktů soudu.“ „Po půl roce je zřejmé, že dobrovolnost vakcíny byla jen další lží. Je vyvíjen nátlak na očkování, i když je již zřejmé, že vakcína není účinná v zabránění přenosu nákazy.“ „Vakcíny jsou experimentální, nemají dosud ukončené třetí fáze klinických studií, za možné budoucí nežádoucí účinky farmaceutické firmy neručí. Očkování na nádražích a v obchodních centrech, bez sepsání anamnézy, bez pečlivého vyšetření a poučení očkovaného odporuje zásadám lékařské profesionality a etiky.“ Výzvu podepsali krom jiných: MUDr. Vladimír Čížek, lékař a předseda etické komise; Prof. MUDr. Jiří Beran CSc., lékař, epidemiolog a vakcinolog; MUDr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog; MUDr. Martin Čížek, lékař; MVDr. Václav Fejt, mikrobiolog; RNDr. Tomáš Fürst Ph.D., matematik; MUDr. Miroslav Havrda, lékař; MUDr. Jan Hnízdil, lékař, psychosomatik; doc. RNDr. Arnošt Komárek Ph.D., matematik, biostatistik; RNDr. Zuzana Krátká Ph.D., imunoložka; MUDr. Kateřina Lucká, lékařka; MUDr. Šimon Reich, lékař; MUDr. Hana Štefaničová, lékařka, kardioložka; Mgr. David Šubík, sociolog; MVDr. Jiří Urbánek, exředitel prodeje a marketingu ve farmaceutickém průmyslu; MUDr. Hana Zelená Ph.D., lékařka, viroložka.

Zdroj: https://www.petice.com; https://www.parlamentnilisty.cz; https://echo24.cz; https://blog.aktualne.cz; https://www.kurzy.cz.

 • Nizozemské centrum pro dohled nad bezpečností léčiv Lareb („Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb“) vydávalo pravidelné odborné zprávy, které seznamovaly širokou veřejnost s nahlášenými informacemi o negativních – především smrtelných – účincích vakcinace: V Nizozemsku došlo od začátku očkování proti nemoci covid-19 až do konce června 2021 v porovnání s předchozími chřipkovými vlnami k radikálnímu nárůstu hlášení podezřelých úmrtí po očkování. Bylo to až 264 případů. Lareb také zjistil, že k největšímu množství úmrtí docházelo v rozmezí od dvou do sedmi dnů po očkování první vakcinační dávkou. Nizozemské centrum pro dohled nad bezpečností léčiv Lareb ovšem ve svých zprávách vždy uvádělo pro uklidnění veřejnosti, že nemohlo ve všech zkoumaných případech potvrdit přímou souvislost úmrtí s provedenou vakcinací proti nemoci covid-19.

Zdroj: https://www.lareb.nl; https://www.lareb.nl2; https://www.lareb.nl3.

 • MUDr. Soňa Peková, Ph.D., opakovaně upozorňovala na rizika vakcinace dětí a mládeže; odmítla své očkování proti nemoci covid-19 (covidem si dvakrát prošla). Doktorka Peková doporučovala z důvodů neznámých střednědobých a dlouhodobých negativních účinků především mRNA vakcín, aby byl pravidelně analyticky vyhodnocován zdravotní stav všech zájemců o výše uvedený typ očkování ještě před a také především v po aplikaci očkovací látky do lidského těla. Paní doktorka Peková se rozhodla kandidovat do sněmovny v parlamentních volbách roku 2021 za politický subjekt, který ve svém programu mj. hlásal zastavení očkování proti covidu s primárním cílem ochrany dětí a lidí v plodném věku před nežádoucími účinky vakcinace; program naznačoval, že by mohly mít covidové vakcíny negativní vliv na fertilitu, mohly by přispívat ke vzniku rakoviny nebo dokonce způsobovat změnu genetického vývoje lidstva; veřejná moc by tedy měla zajistiti všestranné a především objektivní informace o očkování.

Zdroj: https://cnn.iprima.cz; https://www.seznamzpravy.cz; https://cs.wikipedia.org/wiki/MRNA; https://www.kafe.cz; https://www.reflex.cz; https://svycarska-demokracie.cz.

 • MUDr. Vít Mareček, praktický a pohotovostní lékař, mezinárodně uznávaný specialista v oblasti tzv. „pohotovostní medicíny“ („Emergency Medicine“), dlouhodobě ve veřejném prostoru varoval proti zdravotním a společenským rizikům vakcín určených k potíraní nemoci covid-19.

Očkuje se zásadně proti skutečně smrtelným chorobám, a to ověřenými vakcinami, nikoliv experimentálními roztoky, které jsou pouze a právě jenom prozatímně schváleny EMA (na tzv. bezpečnostní výjimku – conditional marketing authorisation), a které dosud nemají řádně ukončenou III. fázi klinického hodnocení. Očkuje se zásadně ze zdravotních, nikoliv cestovatelských či jiných vypočítavých důvodů. A rovněž se očkuje ve zdravotnickém zařízení, nikoliv v nákupním centru či na nádraží.“ „Moje rada, na základě toho, co o tématu bezpečně vím, zní takto: je to na každém z nás. Z medicínského úhlu pohledu očkovat se proti nové nemoci Covid-19 netřeba. Ze společenského úhlu pohledu by se měli nechat očkovat ti, kteří nechtějí být již v blízké budoucnosti považováni za občany druhé kategorie se všemi důsledky z toho vyplývajícími. The Great Restart se valí světem. Normalizovaná společnost vyžaduje normalizované Ovečany. O jediném správném názoru se nediskutuje,sdělil mj. široké veřejnosti na svém webu doktor Mareček.

Zdroj: https://cz.linkedin.com; https://www.ostravske-zdravotnictvi.cz; https://www.ostravske-zdravotnictvi.cz2.

 • MUDr. Hana Zelená, Ph.D., lékařská mikrobioložka, vedoucí oddělení a zástupce vedoucího centra Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, konzistentně vyzývala ve veřejném prostoru k rozumnému přístupu k nemoci covid-19 včetně akceptace vakcinačních rizik. Podle doktorky Zelené bylo očkování proti covidu zbytečné z hlediska těch lidí, kteří již nemoc prodělali; právě v těchto případech hrozily po očkování nežádoucí účinky; většina reinfekcí probíhala ve světě u vakcinovaných osob; v ČR byl historicky velice úspěšný v legislativě zakotvený a jasně definovaný prověřený postup boje s virovými nákazami, který byl postaven na tom, že pokud byl někdo vyšetřen na určitou hladinu protilátek, pak se již nemusel očkovat; platilo to z hlediska celé řady onemocnění k jakým patřily např. spalničky, virová hepatitída, zarděnky etc. a nebyl důvod, proč by tomu mělo být z hlediska covidu-19 jinak. Doktorka Zelená také vysvětlila, že vakcinace musí být dobrovolná;občanůmby mělo být nabídnuto více alternativních možností prevence a léčby nemoci covid-19; někteří lidé měli třeba historicky velice špatné zdravotní zkušenosti s proběhlými očkovacímu kampaněmi; vakcinaci zkrátka nelze vynucovat.

Zdroj: https://www.4bin.org; https://www.zuova.cz; https://youtu.be/9KTYJx-X3Zc (stopáž mj. 17:07 až 26:00 etc.); https://www.stream.cz; https://www.reflex.cz.

 • Lékaři pro COVIDOVOU etiku („Doctors for COVID Ethics“), byl název volného sdružení stovek prestižních medicínských specialistů a dalších odborníků z celého světa, kteří varovali širokou veřejnost, především zodpovědné představitele veřejné moci, před závažnými negativními účinky mRNA vakcín určených k potírání nemoci covid-19; požádali o okamžité zastavení všech očkovacích kampaní. Své argumenty shrnuli mj. ve třech dopisechadresovaných Evropské lékové agentuře. Vystoupili také proti zavádění tzv. „covidový pasů“, kterými se měli prokazovat očkovaní občané.

Ve společenství Lékaři pro COVIDOVOU etiku spolupracovaly krom jiných zvučných jmen například osobnosti globálního významu: profesor Sucharit Bhakdi, doktor Marco Chiesa, doktor Stephen Frost, doktorka Margareta Griesz-Brissonová, profesor Martin Haditsch, profesor Stefan Hockertz, doktorka Lissa Johnsonová, doktor Wolfgang Wodarg, doktor Michael Yeadon a stovky dalších lékařů, právníků a specialistů z mnoha oborů.

Zdroj: https://doctors4covidethics.org; https://doctors4covidethics.org2; https://doctors4covidethics.medium.com; https://doctors4covidethics.medium.com2; https://doctors4covidethics.medium.com3; https://doctors4covidethics.medium.com4; https://doctors4covidethics.medium.com5; https://doctors4covidethics.org3.

 • doc. RNDr. Marek Petráš, Ph.D., přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zpracoval studii, která potvrdila extrémně vysokou účinnostpřirozeně získané imunity (tzv. bez očkování) proti nemoci covid-19 v rozmezí 87 až 91 % až po dobu jednoho roku. Pokud tedy někdo nemoc covid-19 prodělal, pak již byl vynikajícím způsobem chráněn i bez nutnosti vakcinace, která na něj neměla žádný pozitivní vliv a naopak měla ve výše uvedených případech svá vážná rizika, před čímž pan Petráš konzistentně již dříve varoval. Docent Petráš předpokládal na základě svého dalšího výzkumu, že přirozeně získaná imunita funguje výtečně také na nové virové mutace.

Pan přednosta Petráš vyzval představitele veřejné moci k tomu, aby postupovali tak, že bybyla jejich anti-covidová opatření smysluplná a zbytečně nezatěžovala veřejnost; neplatila totiž mylná úvaha: čím větší proočkovanost, tím se také automaticky zvýšila ochrana populace vůči nemoci covid-19; očkování vždy nevyvolává lepší obranyschopnost organismu.

Zdroj: https://www.lf3.cuni.cz; https://www.seznamzpravy.cz; https://www.seznamzpravy.cz2; https://www.lidovky.cz; https://cnn.iprima.cz.

 • Slovenská výzva lékařů, právníků, dalších odborníků a občanů k důslednému dodržování standardů lidských práv během očkování proti nemoci covid-19 se zvláštním důrazem na ochranu dětí a mládeže. („VÝZVA NA DÔSLEDNÉ DODRŽIAVANIE ĽUDSKO-PRÁVNYCH ŠTANDARDOV PRI OČKOVANÍ PROTI COVID-19 S OSOBITNÝM DÔRAZOM NA OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE“) reagovala na soustavné porušování lidských práv slovenskou veřejnou mocí při prosazování anti-covidových opatření. Signatáři výzvy mj. varovali, že je nepřípustné zkoušet experimentální a pouze podmínečně schválené vakcíny na dětech a mládeži. Dále ve svém tiskovém prohlášení uvedli, že „žiadajú o dôsledné uplatňovanie povinnosti zabezpečiť riadny informovaný súhlas s očkovaním od každého očkovaného jednotlivca, a to po dôslednom oboznámení sa lekára vykonávajúceho očkovanie so zdravotnou dokumentáciou každého pacienta, zhodnotení jeho anamnézy a jeho aktuálneho zdravotného stavu a náležitom informovaní pacienta o všetkých známych nežiaducich účinkoch vakcíny, ktorá mu je podávaná, ako aj o alternatívach liečby. Vyzývajú aj na dôsledný zber údajov o negatívnych účinkoch každej z vakcín, ich pravidelné zverejňovanie a týždennú aktualizáciu oficiálnych zdrojov.

Přímo na svém webu pak slovenská výzva apelovala na veřejnou moc: „Súčasný postup pri očkovaní tieto štandardy vyplývajúce z platnej právnej úpravy týkajúce sa informovaného súhlasu pacienta závažne porušuje. Dôrazne žiadame, aby výkonná moc s okamžitou platnosťou prestala z krízou postihnutého štátneho rozpočtu vynakladať značné finančné prostriedky na propagáciu očkovania a lukratívnu podporu mobilných odberových miest a žiadame, aby ich vyčlenila na vytvorenie fondu pre odškodnenie očkovaním postihnutých jednotlivcov a pozostalých, a na liečenie následkov očkovania. Je neprípustné, aby sa experimentálne skúšali vakcíny na deťoch, a to aj v tej súvislosti, že tieto sú najmenej vírusom postihnutou skupinou a priebeh ochorenia je pri nich spravidla mimoriadne ľahký. Opätovne pripomíname stanovisko WHO, podľa ktorého by sa deti momentálne nemali očkovať vakcínami proti Covid-19 vzhľadom na nedostatok dôkazov a miernejší priebeh ochorenia v porovnaní s dospelými. Z analogických dôvodov neodporúča plošnú vakcináciu detí a mládeže proti ochoreniu Covid-19 nemecká Stála očkovacia komisia (Stiko). Podobne je tomu vo Veľkej Británii. Naďalej so znepokojením vnímame ako výkonná moc a niektoré médiá napádajú slobodu slova a snahu o verejnú odbornú diskusiu o prínosoch a negatívach vakcín. Autorov názorov, ktoré sú v opozícii (nie však politickej, ale len názorovej) s ich presvedčením zosmiešňujú, ponižujú a diskreditujú. Na záver konštatujeme, že považujeme za nebezpečné, ak nedodržiavanie ľudsko-právnych a medzinárodných štandardov o očkovaní na Slovensku prebieha v mene európskych hodnôt, ako je sloboda pohybu a pobytu v rámci Schengenského priestoru. Štátne inštitúcie často opakujú, že svojimi krokmi sa snažia Slovensko zakotviť v euro-atlantickom priestore. Je preto nanajvýš dôležité, aby sa príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy dištancovali od krokov slovenských štátnych inštitúcii, ak nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. O situácii na Slovensku preto budeme tieto medzinárodné inštitúcie ďalej dôsledne informovať.

Výzvu mj. podepsaly následující slovenské osobnosti: doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., ústavní právník, emeritní soudce Ústavního soudu Slovenské republiky; MUDr. Ján Lakota, CSc.; MUDr. Andrej Janco, prezident SLUŠ; MUDr. Alena Jancová, koordinátorka pro legislativu a styk se zdravotními pojišťovnami SLUŠ; Mgr. Tomáš Janco, sekretář SLUŠ; JUDr. Marica Pirošíková, advokátka, bývalá zástupkyně SR před ESLP; JUDr. Erik Schmidt, LL.M. MA, advokát; JUDr. Peter Weis, advokát; JUDr. Ľubomír Lipovský, advokát; JUDr. Mgr. Ján Čarnogurský, advokát; JUDr. Eva Bieliková, soudkyně; JUDr. Dagmar Buchalová, soudkyně; JUDr. Martin Píry, PhD; JUDr. MVDr. Jozef Píry; JUDr. Tomáš Suchý, PhD., advokát; JUDr. Bohumil Novák, advokát; Ing. Milan Hanajík, IT odborník; Dr. René Balák, PhD., teolog a bioetik etc.

Zdroj: https://zadeti.sk; https://www.hlavnydennik.sk; https://www.bystricoviny.sk; https://www1.pluska.sk; https://www.bystricoviny.sk2.

Iniciativu, podpořenou přes čtyřmi stovkami osobností, podepsali např.: doktor Christian Fiala; profesor Andreas Sönnichsen; profesor Christian Schubert; doktorka Christine Saahsová; doktorka Veronika Himmelbauerová; doktorka Maria Hubmerová Moggová etc.

Zdroj: https://wirzeigenunsergesicht.org/; https://www.facebook.com; https://www.youtube.com; https://www.wochenblick.at; https://www.wochenblick.at2; https://www.wochenblick.at3; https://cs.wikipedia.org.

 • MUDr. Anna Urbanová, praktická lékařka z Přeštic u Plzně, vyvěsila na dveře své ordinace pro všechny zájemce o očkování veřejné oznámení, ve kterém mj. uvedla, že odmítá nést odpovědnost za možné dlouhodobé nežádoucí účinky vakcinace proti nemoci covid-19 a z toho důvodu nebude nikoho očkovat – především s ohledem na zdraví dětí, mládeže a schopnost přivést na svět zdravé potomky. Ke svému názoru dospěla doktorka Urbanová na základě pečlivého studia odborných materiálů. Vyzvala rodiče, aby po lékařích požadovali kompletní informace o „covidových“ vakcínách.

Vážení rodiče, blíží se možnost očkování dětí 12+ na onemocnění covid 19. Jelikož se jedná o EXPERIMENTÁLNÍ vakcínu s podmínečnou registrací v nouzovém režimu, s neznámými dlouhodobými následky/ po 2-10 i více letech/, s možným postižením plodnosti, podle odborných informací děti a mládež NEJSOU cílovou populací viru SARS-COV 2 a pokud náhodou v mizivém procentu onemocní, pak mají lehký průběh. Proto velmi DOPORUČUJI: dobře si rozmyslete, zda své děti necháte naočkovat jen proto, abyste mohli do zahraničí a kvůli jiných výhodám. Já osobně dle svých dlouholetých zkušeností NEHODLÁM nést odpovědnost za možné dlouhodobé postvakcinační následky, a proto odmítám svým pacientům tuto vakcínu aplikovat. Pokud se přesto rozhodnete pro vakcínu, pak je nejvýš žádoucí konzultace, ev. odběr protilátek. MUDr. Urbanová.

Zdroj: https://youtu.be/qPt_xweYd-M; https://www.mudrannaurbanova.cz; https://www.idnes.cz; https://echo24.cz.

 • MUDr. Vladimir (Zev) Zelenko, globálně proslavený lékař s působištěm v USA, který zveřejnil své Zelenkovy protokoly pro léčbu nemoci covid-19, jenž se podílel na doporučované léčbě pro presidenta Trumpa, jeho právníka Rudy Giulianiho, ministra zdravotnictví Izraele Litzmana, brazilského prezidenta Bolsonara etc., varoval před závažnými riziky vakcín určených k potírání nemoci covid-19. Doktor Zelenko viděl mj. hlavní problém překotné vakcinace v kvalitě a množství protilátek vytvořených vakcínou k neutralizaci covidu-19, které naopak posílí zesílení onemocnění a vyvolají tzv. cytokinovou bouři, jestliže se očkovaný člověk později setká s covidovou virovou nákazou.

Podrobněji viz např. článek na poockovani.cz, který popsal tzv. syndrom ADE: „Antibody-Dependent Enhancement(ADE). Česky bychom mohli popsat jako: Fenoménprotilátkami zprostředkovaného zhoršení. Tento závažný jev může nastat prakticky u všech virových onemocnění a u mnohých byl také již v praxi pozorován a popsán. Nezbytnou podmínkou vzniku ADE jsou již existující protilátky vůči viru a tedy jejich přítomnost v organismu v době opakované nákazy v budoucnosti (reinfekce nebo primoinfekce po předchozím očkování).Protektivně účinné protilátky vykazují tzv. neutralizační účinek. Při své správné struktuře a dostatečné hladině působí proti vzniku a rozvoji infekce tou variantou viru, proti které byly organismem vytvořeny. Co je podstatou ADE? Podstatou fenoménu je odlišný způsob fungování protilátek za určitých typických okolností. Mohli bychom jej označit za účinek neoptimální. V odborné terminologii se častěji užívá pojem subneutralizační účinek protilátek. Pokud subneutralizační účinek nastane, v imunitním systému organismu se rozvinou jiné procesy s odlišnými důsledky, než je tomu ve standardním případě. Je to kaskáda netypických imunologických mechanismů a procesů, které zahrnují podporu vtažení živého viru do hostitelských buněk a jeho následnou úspěšnou replikaci. Tedy přímou podporu (!) reinfekce. Při výskytu ADE dochází k mnohem rychlejšímu a závažnějšímu průběhu reinfekce, k častějším komplikacím včetně vyšší míry úmrtnosti a trvalých následků.

Zdroj: https://vladimirzelenkomd.com; https://otevrisvoumysl.cz1; https://otevrisvoumysl.cz2; https://www.nytimes.com; https://en.wikipedia.org; https://www.conservapedia.com; https://cs.wikipedia.org; https://poockovani.cz; https://en.wikipedia.org.

 

Prosíme nepřehlédněte níže uvedený důležitý odkaz: Autorská práva a zřeknutí se právní odpovědnosti.